Toggle navigation

#zr35001,121,045 POSTS

Post Content
User Image casiobysmmldy Posted: Feb 23, 2018 6:57 PM (UTC)

0 0 Normal
.
❥มีหน้าร้านขายกล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน,บ้านบึง
🏡มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนถูกต้อง🏡
🔥มีบริการส่งด่วน เก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศ🔥
❥รับผ่อน ผ่านบัตรเครดิต ได้ของก่อนและผ่อนต่อ
💒จำหน่ายกล้องฟรุ้งฟริ้ง CASIO ZR TR
กล้อง Mirrorless FUJI , CANON , SONY , Panasonic อื่นๆที่กล้องกำลังฮิตและนิยม มือ1 , มือ2
💒จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งกล้อง กระเป๋า ซิลิโคน ฟิมล์ สติกเกอร์การ์ตูน สายคล้องมือ สายคล้องคอ สายชาร์ท แบต และอื่นๆ ✅รับซ่อมกล้องทุกรุ่น ทุกอาการ เช่น สายแพร
✅ปล่อยให้เช่ากล้อง
▫️
❥รับผ่อนผ่านบัตรเครดิต เฟริสช้อยส์ , กสิกร , กรุงศรี , กรุงไทย , ไทยพาณิชย์ , KTC ,เซ็นทรัล , โลตัส , โฮมโปร ฯลฯ 🔥รูดปุ๊ปได้ กล้อง เลย ค่อยผ่อนต่อกับธนาคาร🔥 👉ซื้อกับร้านเรา ปลอดภัย ส่งจริงไม่โกง 100% ❤️ราคาถูก ของแถมเยอะมาก ถึง 22 อย่าง❤️ 🔻ติดต่อ สอบถาม - สั่งซื้อ ได้ที่🔻
▪️Facebook page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน by smmldy
▪️TEL : 033-115-393 , 0888766672
▪️LINE : SMMLDY
▫️
#Zr5000 #zr3500 #มือ2 #มือสอง #zr3700 #zr3600 #zr65 #zr50 #zr55 #TR70 #TR80 #tr60 #tr50 #fujiXA5 #fujiXA3 #CANNONM10 #sonyA5100 #fujixa2 #zr5100 #gf9 #lumixgf9 #มีหน้าร้าน #นัดรับ #ชลบุรี #บางแสน #trmini #Fr100L
User Image casiobysmmldy Posted: Feb 23, 2018 5:01 AM (UTC)

6
0 Normal
.
❥มีหน้าร้านขายกล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน,บ้านบึง
🏡มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนถูกต้อง🏡
🔥มีบริการส่งด่วน เก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศ🔥
❥รับผ่อน ผ่านบัตรเครดิต ได้ของก่อนและผ่อนต่อ
💒จำหน่ายกล้องฟรุ้งฟริ้ง CASIO ZR TR
กล้อง Mirrorless FUJI , CANON , SONY , Panasonic อื่นๆที่กล้องกำลังฮิตและนิยม มือ1 , มือ2
💒จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งกล้อง กระเป๋า ซิลิโคน ฟิมล์ สติกเกอร์การ์ตูน สายคล้องมือ สายคล้องคอ สายชาร์ท แบต และอื่นๆ ✅รับซ่อมกล้องทุกรุ่น ทุกอาการ เช่น สายแพร
✅ปล่อยให้เช่ากล้อง
▫️
❥รับผ่อนผ่านบัตรเครดิต เฟริสช้อยส์ , กสิกร , กรุงศรี , กรุงไทย , ไทยพาณิชย์ , KTC ,เซ็นทรัล , โลตัส , โฮมโปร ฯลฯ 🔥รูดปุ๊ปได้ กล้อง เลย ค่อยผ่อนต่อกับธนาคาร🔥 👉ซื้อกับร้านเรา ปลอดภัย ส่งจริงไม่โกง 100% ❤️ราคาถูก ของแถมเยอะมาก ถึง 22 อย่าง❤️ 🔻ติดต่อ สอบถาม - สั่งซื้อ ได้ที่🔻
▪️Facebook page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน by smmldy
▪️TEL : 033-115-393 , 0888766672
▪️LINE : SMMLDY
▫️
#Zr5000 #zr3500 #มือ2 #มือสอง #zr3700 #zr3600 #zr65 #zr50 #zr55 #TR70 #TR80 #tr60 #tr50 #fujiXA5 #fujiXA3 #CANNONM10 #sonyA5100 #fujixa2 #zr5100 #gf9 #lumixgf9 #มีหน้าร้าน #นัดรับ #ชลบุรี #บางแสน #trmini #Fr100L
User Image casiobysmmldy Posted: Feb 23, 2018 5:01 AM (UTC)

49
0 Normal
.
❥มีหน้าร้านขายกล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน,บ้านบึง
🏡มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนถูกต้อง🏡
🔥มีบริการส่งด่วน เก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศ🔥
❥รับผ่อน ผ่านบัตรเครดิต ได้ของก่อนและผ่อนต่อ
💒จำหน่ายกล้องฟรุ้งฟริ้ง CASIO ZR TR
กล้อง Mirrorless FUJI , CANON , SONY , Panasonic อื่นๆที่กล้องกำลังฮิตและนิยม มือ1 , มือ2
💒จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งกล้อง กระเป๋า ซิลิโคน ฟิมล์ สติกเกอร์การ์ตูน สายคล้องมือ สายคล้องคอ สายชาร์ท แบต และอื่นๆ ✅รับซ่อมกล้องทุกรุ่น ทุกอาการ เช่น สายแพร
✅ปล่อยให้เช่ากล้อง
▫️
❥รับผ่อนผ่านบัตรเครดิต เฟริสช้อยส์ , กสิกร , กรุงศรี , กรุงไทย , ไทยพาณิชย์ , KTC ,เซ็นทรัล , โลตัส , โฮมโปร ฯลฯ 🔥รูดปุ๊ปได้ กล้อง เลย ค่อยผ่อนต่อกับธนาคาร🔥 👉ซื้อกับร้านเรา ปลอดภัย ส่งจริงไม่โกง 100% ❤️ราคาถูก ของแถมเยอะมาก ถึง 22 อย่าง❤️ 🔻ติดต่อ สอบถาม - สั่งซื้อ ได้ที่🔻
▪️Facebook page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน by smmldy
▪️TEL : 033-115-393 , 0888766672
▪️LINE : SMMLDY
▫️
#Zr5000 #zr3500 #มือ2 #มือสอง #zr3700 #zr3600 #zr65 #zr50 #zr55 #TR70 #TR80 #tr60 #tr50 #fujiXA5 #fujiXA3 #CANNONM10 #sonyA5100 #fujixa2 #zr5100 #gf9 #lumixgf9 #มีหน้าร้าน #นัดรับ #ชลบุรี #บางแสน #trmini #Fr100L
User Image casiobysmmldy Posted: Feb 23, 2018 6:54 PM (UTC)

0 0 Normal
.
❥มีหน้าร้านขายกล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน,บ้านบึง
🏡มีหน้าร้านเป็นหลักแหล่ง จดทะเบียนถูกต้อง🏡
🔥มีบริการส่งด่วน เก็บเงินปลายทางได้ทั่วประเทศ🔥
❥รับผ่อน ผ่านบัตรเครดิต ได้ของก่อนและผ่อนต่อ
💒จำหน่ายกล้องฟรุ้งฟริ้ง CASIO ZR TR
กล้อง Mirrorless FUJI , CANON , SONY , Panasonic อื่นๆที่กล้องกำลังฮิตและนิยม มือ1 , มือ2
💒จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งกล้อง กระเป๋า ซิลิโคน ฟิมล์ สติกเกอร์การ์ตูน สายคล้องมือ สายคล้องคอ สายชาร์ท แบต และอื่นๆ ✅รับซ่อมกล้องทุกรุ่น ทุกอาการ เช่น สายแพร
✅ปล่อยให้เช่ากล้อง
▫️
❥รับผ่อนผ่านบัตรเครดิต เฟริสช้อยส์ , กสิกร , กรุงศรี , กรุงไทย , ไทยพาณิชย์ , KTC ,เซ็นทรัล , โลตัส , โฮมโปร ฯลฯ 🔥รูดปุ๊ปได้ กล้อง เลย ค่อยผ่อนต่อกับธนาคาร🔥 👉ซื้อกับร้านเรา ปลอดภัย ส่งจริงไม่โกง 100% ❤️ราคาถูก ของแถมเยอะมาก ถึง 22 อย่าง❤️ 🔻ติดต่อ สอบถาม - สั่งซื้อ ได้ที่🔻
▪️Facebook page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง จ.ชลบุรี บางแสน by smmldy
▪️TEL : 033-115-393 , 0888766672
▪️LINE : SMMLDY
▫️
#Zr5000 #zr3500 #มือ2 #มือสอง #zr3700 #zr3600 #zr65 #zr50 #zr55 #TR70 #TR80 #tr60 #tr50 #fujiXA5 #fujiXA3 #CANNONM10 #sonyA5100 #fujixa2 #zr5100 #gf9 #lumixgf9 #มีหน้าร้าน #นัดรับ #ชลบุรี #บางแสน #trmini #Fr100L
User Image casio_bydavy Posted: Feb 23, 2018 5:52 PM (UTC)

113
0 Normal
🏡ร้าน กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา สาขา2 •
🌈 ขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนนะคะ 🙏🏻 ❤️
💒ร้านกว้างสะดวกสบาย มีของให้เลือกมากมาย มีที่จอดรถคะ เปิดบริการ ถึง เที่ยงคืน เหมาะสำหรับคนที่ว่างกลางคืนคะ สาขา2 เราปิดดึกค่ะ
_________________________________________

🎆🎇รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ🎆🎇
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา ทาง
ลูกค้าสามารถ ดูรีวิว ร้าน @casio_bydavy ได้ที่ 👇🏻👇🏻
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy .
✦รี✦วิ✦ว✦เ✦พี✦ย✦บ✦
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇭 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกช่องทาง
💳💰 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( อิออน Visa รูดได้คะ )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖥 ช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อสอบถามติดตาม Update ใหม่ๆของทางร้าน
📲 Line : @Casio_bydavy (@นำหน้า)
📲Page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา
📲IG : Casio_bydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#z #zr50#zr50thailand #zr55#zr55thailand #zr1200 #zr1200thailand #zr1100 #zr1500 #zr1500thailand #zr3500 #zr3500thailand #zr3600 #zr3600thailand #zr2100 #zr2100thailand #zr3600 #zr5000 #zr5000thailand #zr #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #fujixa2thailand #fujixa2 #casiobydavy #casiobydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#tr60#tr50 #tr600 #tr70 #tr70thailand #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_bydavy Posted: Feb 23, 2018 5:52 PM (UTC)

235
0 Normal
🏡ร้าน กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา สาขา2 •
🌈 ขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนนะคะ 🙏🏻 ❤️
💒ร้านกว้างสะดวกสบาย มีของให้เลือกมากมาย มีที่จอดรถคะ เปิดบริการ ถึง เที่ยงคืน เหมาะสำหรับคนที่ว่างกลางคืนคะ สาขา2 เราปิดดึกค่ะ
_________________________________________

🎆🎇รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ🎆🎇
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา ทาง
ลูกค้าสามารถ ดูรีวิว ร้าน @casio_bydavy ได้ที่ 👇🏻👇🏻
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy .
✦รี✦วิ✦ว✦เ✦พี✦ย✦บ✦
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇭 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกช่องทาง
💳💰 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( อิออน Visa รูดได้คะ )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖥 ช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อสอบถามติดตาม Update ใหม่ๆของทางร้าน
📲 Line : @Casio_bydavy (@นำหน้า)
📲Page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา
📲IG : Casio_bydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#z #zr50#zr50thailand #zr55#zr55thailand #zr1200 #zr1200thailand #zr1100 #zr1500 #zr1500thailand #zr3500 #zr3500thailand #zr3600 #zr3600thailand #zr2100 #zr2100thailand #zr3600 #zr5000 #zr5000thailand #zr #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #fujixa2thailand #fujixa2 #casiobydavy #casiobydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#tr60#tr50 #tr600 #tr70 #tr70thailand #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_bydavy Posted: Feb 23, 2018 5:52 PM (UTC)

123
0 Normal
🏡ร้าน กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา สาขา2 •
🌈 ขอบคุณที่แวะมาอุดหนุนนะคะ 🙏🏻 ❤️
💒ร้านกว้างสะดวกสบาย มีของให้เลือกมากมาย มีที่จอดรถคะ เปิดบริการ ถึง เที่ยงคืน เหมาะสำหรับคนที่ว่างกลางคืนคะ สาขา2 เราปิดดึกค่ะ
_________________________________________

🎆🎇รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ🎆🎇
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา ทาง
ลูกค้าสามารถ ดูรีวิว ร้าน @casio_bydavy ได้ที่ 👇🏻👇🏻
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy .
✦รี✦วิ✦ว✦เ✦พี✦ย✦บ✦
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇭 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกช่องทาง
💳💰 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( อิออน Visa รูดได้คะ )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖥 ช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อสอบถามติดตาม Update ใหม่ๆของทางร้าน
📲 Line : @Casio_bydavy (@นำหน้า)
📲Page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา
📲IG : Casio_bydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#z #zr50#zr50thailand #zr55#zr55thailand #zr1200 #zr1200thailand #zr1100 #zr1500 #zr1500thailand #zr3500 #zr3500thailand #zr3600 #zr3600thailand #zr2100 #zr2100thailand #zr3600 #zr5000 #zr5000thailand #zr #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #fujixa2thailand #fujixa2 #casiobydavy #casiobydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#tr60#tr50 #tr600 #tr70 #tr70thailand #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_twinkle Posted: Feb 23, 2018 5:40 PM (UTC)

17
0 Normal
TR80 สีฟ้านมลิมิเตด เพชรลิเตด💎✨
❄️❄️วิ้งวับ สวยงาม เว่อวัง อลังการ❄️❄️
มาจัดกันด่วนจ้า..
________________________________________
📍หน้าร้าน(เซ็นทรัลลาดพร้าว) 💸จ่ายตอนรับได้เลยยจ้า
📦 ตจว. ส่ง เคอรี่ 1 วันถึง ...
📦🏍 เมสเซ็นเจอร์ ส่งด่วนใน กทม.
(เก็บปลายทางได้ค่ะ)
________________________________________

สนใจทักเล้ยย
💟Line : Jaoyingkiki ,หรือ @casio_twinkle(มี@ด้วย)
💟โทร : 094-789-8922
________________________________________
#casio #casiothailand #zr50 #zr1500 #zr3500 #tr60 #tr50 #tr80 #sbn #zr5100 #iphone8 #followme #like #hit #bigcamera #gf8 #zr55 #lvthailand #exilim #fujixa2 #follow#tr70 #zr3600 #zr2100 #zr5000 #fujixa3 #สติกเกอร์ติดกล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #กล้องมือสอง #gf8 #อุปกรณ์แต่งกล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_twinkle Posted: Feb 23, 2018 5:40 PM (UTC)

2
0 Normal
TR80 สีฟ้านมลิมิเตด เพชรลิเตด💎✨
❄️❄️วิ้งวับ สวยงาม เว่อวัง อลังการ❄️❄️
มาจัดกันด่วนจ้า..
________________________________________
📍หน้าร้าน(เซ็นทรัลลาดพร้าว) 💸จ่ายตอนรับได้เลยยจ้า
📦 ตจว. ส่ง เคอรี่ 1 วันถึง ...
📦🏍 เมสเซ็นเจอร์ ส่งด่วนใน กทม.
(เก็บปลายทางได้ค่ะ)
________________________________________

สนใจทักเล้ยย
💟Line : Jaoyingkiki ,หรือ @casio_twinkle(มี@ด้วย)
💟โทร : 094-789-8922
________________________________________
#casio #casiothailand #zr50 #zr1500 #zr3500 #tr60 #tr50 #tr80 #sbn #zr5100 #iphone8 #followme #like #hit #bigcamera #gf8 #zr55 #lvthailand #exilim #fujixa2 #follow#tr70 #zr3600 #zr2100 #zr5000 #fujixa3 #สติกเกอร์ติดกล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #กล้องมือสอง #gf8 #อุปกรณ์แต่งกล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_bydavy Posted: Feb 23, 2018 5:38 PM (UTC)

117
0 Normal
♡♡ รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ ♡♡
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา •
🛵💨 ทางร้านมีบริการ จัดส่งแบบ เดริเวอรี่ให้ถึงที่นะคะ ( ในเขต ปริมณฑล ) สามารถจ่ายเงินตอนรับสินค้าได้คะ ส่งด่วนส่งไว ได้รับสินค้า ภายใน 1 ชม. ทันใจแน่นอนค่ะ

🔺ขอบคุณลูกค้า น่ารัก ที่อุดหนุนร้านเรานะคะ🔻 •
_________________________________________
🎪 มีหน้าร้านเป็นหลังแหล่ง 🎪
อยู่ 📍กรุงเทพมหานคร พร้อมให้ใช้บริการถึง 2 สาขา 🛍 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ **

🎪 สาขา1 / ห้าง Center One ชั้น 1 ห้อง 1039 @อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ติด BTS เดินทางสะดวก) 🚙 มีที่จอดรถคะ ⏰เปิด 11:00 น. - 21:00 น. จ้าา
_________________________________________
🎪 สาขา2 / ตลาดนัด หัวมุม Market @เกษตรนวมิทร์ ( ตู้คอนเทนเนอร์ โซนบรอดเวย์ ตู้แรกร้านกระจก ร้านสีขาวครีม ตรงทางเข้า เรียบทางด่วนรามอินทรา เลยคะ ใกล้ที่จอดรถ ) 🚙 มีที่จอดรถคะ

⏰เปิด 18:00 น. - เที่ยงคืน . จ้าา
_________________________________________

🎆🎇รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ🎆🎇
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา ทาง
ลูกค้าสามารถ ดูรีวิว ร้าน @casio_bydavy ได้ที่ 👇🏻👇🏻
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy .
✦รี✦วิ✦ว✦เ✦พี✦ย✦บ✦
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇭 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกช่องทาง
💳💰 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( อิออน Visa รูดได้คะ )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖥 ช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อสอบถามติดตาม Update ใหม่ๆของทางร้าน
📲 Line : @Casio_bydavy (@นำหน้า)
📲Page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา
📲IG : Casio_bydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#z #zr50#zr50thailand #zr55#zr55thailand #zr1200 #zr1200thailand #zr1100 #zr1500 #zr1500thailand #zr3500 #zr3500thailand #zr3600 #zr3600thailand #zr2100 #zr2100thailand #zr3600 #zr5000 #zr5000thailand #zr #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #fujixa2thailand #fujixa2 #casiobydavy #casiobydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#tr60#tr50 #tr600 #tr70 #tr70thailand #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_bydavy Posted: Feb 23, 2018 5:38 PM (UTC)

114
0 Normal
♡♡ รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ ♡♡
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา •
🛵💨 ทางร้านมีบริการ จัดส่งแบบ เดริเวอรี่ให้ถึงที่นะคะ ( ในเขต ปริมณฑล ) สามารถจ่ายเงินตอนรับสินค้าได้คะ ส่งด่วนส่งไว ได้รับสินค้า ภายใน 1 ชม. ทันใจแน่นอนค่ะ

🔺ขอบคุณลูกค้า น่ารัก ที่อุดหนุนร้านเรานะคะ🔻 •
_________________________________________
🎪 มีหน้าร้านเป็นหลังแหล่ง 🎪
อยู่ 📍กรุงเทพมหานคร พร้อมให้ใช้บริการถึง 2 สาขา 🛍 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ **

🎪 สาขา1 / ห้าง Center One ชั้น 1 ห้อง 1039 @อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ติด BTS เดินทางสะดวก) 🚙 มีที่จอดรถคะ ⏰เปิด 11:00 น. - 21:00 น. จ้าา
_________________________________________
🎪 สาขา2 / ตลาดนัด หัวมุม Market @เกษตรนวมิทร์ ( ตู้คอนเทนเนอร์ โซนบรอดเวย์ ตู้แรกร้านกระจก ร้านสีขาวครีม ตรงทางเข้า เรียบทางด่วนรามอินทรา เลยคะ ใกล้ที่จอดรถ ) 🚙 มีที่จอดรถคะ

⏰เปิด 18:00 น. - เที่ยงคืน . จ้าา
_________________________________________

🎆🎇รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ🎆🎇
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา ทาง
ลูกค้าสามารถ ดูรีวิว ร้าน @casio_bydavy ได้ที่ 👇🏻👇🏻
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy .
✦รี✦วิ✦ว✦เ✦พี✦ย✦บ✦
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇭 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกช่องทาง
💳💰 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( อิออน Visa รูดได้คะ )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖥 ช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อสอบถามติดตาม Update ใหม่ๆของทางร้าน
📲 Line : @Casio_bydavy (@นำหน้า)
📲Page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา
📲IG : Casio_bydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#z #zr50#zr50thailand #zr55#zr55thailand #zr1200 #zr1200thailand #zr1100 #zr1500 #zr1500thailand #zr3500 #zr3500thailand #zr3600 #zr3600thailand #zr2100 #zr2100thailand #zr3600 #zr5000 #zr5000thailand #zr #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #fujixa2thailand #fujixa2 #casiobydavy #casiobydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#tr60#tr50 #tr600 #tr70 #tr70thailand #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_bydavy Posted: Feb 23, 2018 5:38 PM (UTC)

118
0 Normal
♡♡ รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ ♡♡
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา •
🛵💨 ทางร้านมีบริการ จัดส่งแบบ เดริเวอรี่ให้ถึงที่นะคะ ( ในเขต ปริมณฑล ) สามารถจ่ายเงินตอนรับสินค้าได้คะ ส่งด่วนส่งไว ได้รับสินค้า ภายใน 1 ชม. ทันใจแน่นอนค่ะ

🔺ขอบคุณลูกค้า น่ารัก ที่อุดหนุนร้านเรานะคะ🔻 •
_________________________________________
🎪 มีหน้าร้านเป็นหลังแหล่ง 🎪
อยู่ 📍กรุงเทพมหานคร พร้อมให้ใช้บริการถึง 2 สาขา 🛍 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ **

🎪 สาขา1 / ห้าง Center One ชั้น 1 ห้อง 1039 @อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ติด BTS เดินทางสะดวก) 🚙 มีที่จอดรถคะ ⏰เปิด 11:00 น. - 21:00 น. จ้าา
_________________________________________
🎪 สาขา2 / ตลาดนัด หัวมุม Market @เกษตรนวมิทร์ ( ตู้คอนเทนเนอร์ โซนบรอดเวย์ ตู้แรกร้านกระจก ร้านสีขาวครีม ตรงทางเข้า เรียบทางด่วนรามอินทรา เลยคะ ใกล้ที่จอดรถ ) 🚙 มีที่จอดรถคะ

⏰เปิด 18:00 น. - เที่ยงคืน . จ้าา
_________________________________________

🎆🎇รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ🎆🎇
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา ทาง
ลูกค้าสามารถ ดูรีวิว ร้าน @casio_bydavy ได้ที่ 👇🏻👇🏻
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy .
✦รี✦วิ✦ว✦เ✦พี✦ย✦บ✦
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇭 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกช่องทาง
💳💰 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( อิออน Visa รูดได้คะ )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖥 ช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อสอบถามติดตาม Update ใหม่ๆของทางร้าน
📲 Line : @Casio_bydavy (@นำหน้า)
📲Page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา
📲IG : Casio_bydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#z #zr50#zr50thailand #zr55#zr55thailand #zr1200 #zr1200thailand #zr1100 #zr1500 #zr1500thailand #zr3500 #zr3500thailand #zr3600 #zr3600thailand #zr2100 #zr2100thailand #zr3600 #zr5000 #zr5000thailand #zr #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #fujixa2thailand #fujixa2 #casiobydavy #casiobydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#tr60#tr50 #tr600 #tr70 #tr70thailand #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image casio_bydavy Posted: Feb 23, 2018 5:38 PM (UTC)

112
0 Normal
♡♡ รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ ♡♡
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา •
🛵💨 ทางร้านมีบริการ จัดส่งแบบ เดริเวอรี่ให้ถึงที่นะคะ ( ในเขต ปริมณฑล ) สามารถจ่ายเงินตอนรับสินค้าได้คะ ส่งด่วนส่งไว ได้รับสินค้า ภายใน 1 ชม. ทันใจแน่นอนค่ะ

🔺ขอบคุณลูกค้า น่ารัก ที่อุดหนุนร้านเรานะคะ🔻 •
_________________________________________
🎪 มีหน้าร้านเป็นหลังแหล่ง 🎪
อยู่ 📍กรุงเทพมหานคร พร้อมให้ใช้บริการถึง 2 สาขา 🛍 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ **

🎪 สาขา1 / ห้าง Center One ชั้น 1 ห้อง 1039 @อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ติด BTS เดินทางสะดวก) 🚙 มีที่จอดรถคะ ⏰เปิด 11:00 น. - 21:00 น. จ้าา
_________________________________________
🎪 สาขา2 / ตลาดนัด หัวมุม Market @เกษตรนวมิทร์ ( ตู้คอนเทนเนอร์ โซนบรอดเวย์ ตู้แรกร้านกระจก ร้านสีขาวครีม ตรงทางเข้า เรียบทางด่วนรามอินทรา เลยคะ ใกล้ที่จอดรถ ) 🚙 มีที่จอดรถคะ

⏰เปิด 18:00 น. - เที่ยงคืน . จ้าา
_________________________________________

🎆🎇รีวิวลูกค้าจากทางร้านเราคะ🎆🎇
วันไหนมีเวลาจะมาลงรีวิวให้ดูนะคะ ลูกค้าใหม่ๆจะได้ไว้วางใจในสินค้าร้านเรา ทาง
ลูกค้าสามารถ ดูรีวิว ร้าน @casio_bydavy ได้ที่ 👇🏻👇🏻
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy
#reviewbydavy .
✦รี✦วิ✦ว✦เ✦พี✦ย✦บ✦
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇹🇭 มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทุกช่องทาง
💳💰 ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร ( อิออน Visa รูดได้คะ )
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🖥 ช่องทางการติดต่อ สั่งซื้อสอบถามติดตาม Update ใหม่ๆของทางร้าน
📲 Line : @Casio_bydavy (@นำหน้า)
📲Page : กล้องฟรุ้งฟริ้ง By ดาวิกา
📲IG : Casio_bydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#z #zr50#zr50thailand #zr55#zr55thailand #zr1200 #zr1200thailand #zr1100 #zr1500 #zr1500thailand #zr3500 #zr3500thailand #zr3600 #zr3600thailand #zr2100 #zr2100thailand #zr3600 #zr5000 #zr5000thailand #zr #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง #fujixa2thailand #fujixa2 #casiobydavy #casiobydavy
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#tr60#tr50 #tr600 #tr70 #tr70thailand #กล้อง #กล้องฟรุ้งฟริ้ง
User Image nashunx Posted: Feb 23, 2018 5:31 PM (UTC)

0 0 Normal
ส่งต่อ #กล้องมือสอง คับผมม
💙Casio ZR1500 ฟรุ้งฟริ้ง สีเหลือง สีหายาก
💛 มือสอง มีรอยเล็กๆน้อยๆ ใช้งานได้ปกติ
💕 อุปกรณ์: กล่อง,สายชาร์จ,เมม,ถุงผ้า
💕แชร์รูปผ่านwifiได้
💕นัดรับได้ที่แฟชั่นไอซ์แลนด์/ซาฟารีเวิร์ล
📦5900฿. ** ส่งฟรี EMS **
💌line:@cap6967o
.
#กล้องมือสอง #กล้องฟรุ้งฟริ้งถูกที่สุดในไอจี #กล้องฟรุ้งฟริ้งมือ2 #ficexo #กล้องมือ2 #zr1500 #zr5100 #zr #zr65 #zr1500thailand #zr3500 #zr1200 #zr2100thailand #ฟรุ้งฟริ้ง #ขายกล้อง #อุปกรณ์กล้อง #อุปกรณ์กล้องzr #กล้องcasio #casio #casiozr1500
User Image fujixa5 Posted: Feb 23, 2018 4:56 PM (UTC)

1
0 Normal
จำหน่ายกล้อง CASIO ทุกรุ่น ขายปลีก ราคาส่ง

ราคาเริ่มต้นที่ Casio #zr3600 9,700 บาท
Casio #zr50 6,500 บาท
Casio #ZR55. 7,500 บาท
CAsio #ZR3500. 9 ,000 บาท
# รวมแถม
Casio zr5100 9700
Tr80 18,300

Fuji x-a23เริ่ม 17,xxx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท าง
ดูรีวิวร้านได้ที่ IG : @ginkotown_v2
Fb : www.facebook.com/ginkotown

#fujixa2 #casiozr3600 #tr70 #กล้องฟรุ๊งฟริ๊ง #sbn #zr6 5 #casioexilim #zr5000 #xa3 #tr80 #gf9 #fujiflim #fujixa3 #xa10 #fujixa10 #panagf9 #casiotr80 #tr80 #casiozr5000 #zr5100 #casiozr5100#trmini #casiotrminie #fujixa5 #xa5
User Image fujixa5 Posted: Feb 23, 2018 4:55 PM (UTC)

1
0 Normal
จำหน่ายกล้อง CASIO ทุกรุ่น ขายปลีก ราคาส่ง

ราคาเริ่มต้นที่ Casio #zr3600 9,700 บาท
Casio #zr50 6,500 บาท
Casio #ZR55. 7,500 บาท
CAsio #ZR3500. 9 ,000 บาท
# รวมแถม
Casio zr5100 9700
Tr80 18,300

Fuji x-a23เริ่ม 17,xxx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท าง
ดูรีวิวร้านได้ที่ IG : @ginkotown_v2
Fb : www.facebook.com/ginkotown

#fujixa2 #casiozr3600 #tr70 #กล้องฟรุ๊งฟริ๊ง #sbn #zr6 5 #casioexilim #zr5000 #xa3 #tr80 #gf9 #fujiflim #fujixa3 #xa10 #fujixa10 #panagf9 #casiotr80 #tr80 #casiozr5000 #zr5100 #casiozr5100#trmini #casiotrminie #fujixa5 #xa5
User Image fujixa5 Posted: Feb 23, 2018 4:54 PM (UTC)

0 0 Normal
จำหน่ายกล้อง CASIO ทุกรุ่น ขายปลีก ราคาส่ง

ราคาเริ่มต้นที่ Casio #zr3600 9,700 บาท
Casio #zr50 6,500 บาท
Casio #ZR55. 7,500 บาท
CAsio #ZR3500. 9 ,000 บาท
# รวมแถม
Casio zr5100 9700
Tr80 18,300

Fuji x-a23เริ่ม 17,xxx

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท าง
ดูรีวิวร้านได้ที่ IG : @ginkotown_v2
Fb : www.facebook.com/ginkotown

#fujixa2 #casiozr3600 #tr70 #กล้องฟรุ๊งฟริ๊ง #sbn #zr6 5 #casioexilim #zr5000 #xa3 #tr80 #gf9 #fujiflim #fujixa3 #xa10 #fujixa10 #panagf9 #casiotr80 #tr80 #casiozr5000 #zr5100 #casiozr5100#trmini #casiotrminie #fujixa5 #xa5
User Image casioshop_bkk1 Posted: Feb 23, 2018 4:16 PM (UTC)

115
0 Normal
Fuji x-a2 สีชมพู มีตำหนินิดหน่อยตามภาพ โดยรวมสวยไม่มีตำหนิหนักๆมาครบกล่อง ของแถมเมม8 กันจอ สายคล้องฝาเลนส์ ตัวปิดช่องแฟลต กันรอยหน้าเลนส์
ราคาดี 13,500฿ #tr350#tr350s#tr500#tr50#zr1100#zr1200#zr1500#zr50#casio#casiotr15#sale#sbn#siambrandname#tr17#sbn#zr3500#zr1600#zr2000#fujixa2#fujiflim#tr60#tr550#zr60#tr70#tr600#camerashopbkk#zr3600#zr2100#tr15#tr350
User Image casioshop_bkk1 Posted: Feb 23, 2018 4:15 PM (UTC)

105
0 Normal
Fuji x-a2 สีชมพู มีตำหนินิดหน่อยตามภาพ โดยรวมสวยไม่มีตำหนิหนักๆมาครบกล่อง ของแถมเมม8 กันจอ สายคล้องฝาเลนส์ ตัวปิดช่องแฟลต กันรอยหน้าเลนส์
ราคาดี 13,500฿ #tr350#tr350s#tr500#tr50#zr1100#zr1200#zr1500#zr50#casio#casiotr15#sale#sbn#siambrandname#tr17#sbn#zr3500#zr1600#zr2000#fujixa2#fujiflim#tr60#tr550#zr60#tr70#tr600#camerashopbkk#zr3600#zr2100#tr15#tr350
Fuji x-a2 สีน้ำตาล มีตำหนินิดหน่อยตามภาพ โดยรวมสวยไม่มีตำหนิหนักๆมาครบกล่อง ของแถมเมม8 กันจอ สายคล้องฝาเลนส์ ตัวปิดช่องแฟลต กันรอยหน้าเลนส์
ราคาดี 12,900฿ #tr350#tr350s#tr500#tr50#zr1100#zr1200#zr1500#zr50#casio#casiotr15#sale#sbn#siambrandname#tr17#sbn#zr3500#zr1600#zr2000#fujixa2#fujiflim#tr60#tr550#zr60#tr70#tr600#camerashopbkk#zr3600#zr2100#tr15#tr350

Hashtags found on this page