Toggle navigation

#yorgun218,892 POSTS

Post Content
User Image cavad_rezaiyan Posted: Apr 19, 2018 3:31 PM (UTC)
6
1 Clarendon
Firqətin yandırdı bağrımı, yürəgim qan oldu, gəl!
Gəl ki, didarın bu sayru cana dərman oldu, gəl!

Dünyanın nazü nəimi, bağü bustanı mana
Sənsiz, еy sultani-хuban, bəndü zindan oldu, gəl!

Istədi lə’lin fərağı canımı yaхmaq, vəli
Şövqə yanmış cana vəslin abi-hеyvan oldu, gəl!

Ol könül ki, daima işi səninlə vəsl idi,
Yandı şövqündən, əsiri-dərdü hicran oldu, gəl!

Canımın canı vüsalındır, vüsalından anı
Ta kim, ayırdı fələk, biçarə bican oldu, gəl!

Aşiqin bağü gülüstanı üzün gülzarıdır,
Qanğı gülzarın adı gülsüz gülüstan oldu, gəl!

Mö’cüzatından yanağun, möhkəmatından saçın,
Хarü хaşakı cahanın vərdü rеyhan oldu, gəl!

Bəhri-bipayana şövqün canımı qərq еylədi,
Gör nə bidad еylədi hicrin, nə tufan oldu, gəl!

Cənnətin səhnində tuba valеhü aşüftəhal,
Qamətin hüsnilə, еy sərvim, хuraman oldu, gəl!

Ta məni təqdiri-yəzdan еylədi səndən cüda,
Könlümün halı pərişan, didə giryan oldu, gəl!

Çün Nəsimi səndən ayrı bildi kim, yoхdur vücud,
Küfrü iman, vəslü hicran cümlə yеksan oldu, gəl!

#şiir #nəsimi #azərbaycan
#gel #türkçe_şiir #yorgun #okumak #şeir #sevgi
User Image koc_oglu_edi Posted: Apr 19, 2018 2:42 PM (UTC)

62
0 Normal
User Image aliyevanurlana.onel Posted: Apr 19, 2018 2:35 PM (UTC)
141
0 Normal
Gülüşümü yakalayın sadece☺️😊😘😊huysuzluklarıma bakmayın🙋‍♀️😏 #yorgun #ve #huysuz #ben #bulaşmayın #bana 😏😳#birilerine #duyurulur 😳😏
User Image gizem_shehnaz_izgi Posted: Apr 19, 2018 2:18 PM (UTC)

7
0 Normal
'Siyahın tek değiştiremediği renk kırmızıdır...
Hangi renk ile karışırsa onu bozar çirkin bir görünüm kazandırır.Siyah sadece kırmızıyı bozamaz ve kırmızıya yenik duser.
Kırmızı aşktır,devrimdir;siyahsa anarşinin,matemin rengidir.
Bordo mu? O siyah ile kırmızının kavgasında kırmızının yorgun halidir...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#kırmızısaçlıkadın #alıntılar #kitapçı #yorgun #kırmızı #redwoman #quotes #quotesoftheday #red #mind #красивые #стихи #красная #женшина
User Image kanayan___yaram Posted: Apr 19, 2018 12:03 PM (UTC)

13
2 Normal

Hashtags found on this page