Toggle navigation

#shinkenger8,256 POSTS

Post Content
。。。
Part 3 out of 3 for @d.n.sakina's requests.
。。。
【 i n f o 】
• Ship: Takeru Shiba/Kotoha Hanaori
• Show: Samurai Sentai Shinkenger
。。。
【 t a g s 】
#shinkenger #samuraisentaishinkenger
Happy Birthday👏👏👏🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉
Tori Matsuzaka
Takeru Shiba / Shinken Red (pensa num líder fodão.... é ele)
Samurai Sentai Shinkenger Um dos melhores líderes!!!!!!
17/10
Foi aplausível o trabalho dele em Shinkenger ♥♥
#seatualize #universotokusatsu #universo #Shinkenger #Takeru #ShinkenRed #ToriMatsuzaka
#AdmEli

Hashtags found on this page