Toggle navigation

#sevgİ11,822 POSTS

Post Content
User Image esselamu_eleykum Posted: Jan 21, 2018 12:12 PM (UTC)

79
3 Normal
ALLAH BÜTÜN ŞƏHİDLƏRİMİZƏ RƏHMƏT KƏRBƏLA ŞƏHİDLƏRİ İLƏ MƏHŞUR ETSİN AMİN İN ŞA ALLAH. ƏLLAHUMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MUHƏMMƏD VƏ ƏCCİL FƏRƏCƏHUM.
#ALLAH #NİYYET #NAMAZ #DUA #FƏRƏC #ZUHUR #İBADET #QEBUL #OLSUN #AMİN #İNŞALLAH #MEKKE #KARBALA #KƏRBƏLA #AZERBAYCAN #TURKİYE #AZERBAİJAN #AZTAGRAM #İNSTAGRAM #AZE #AZERİ #EŞQ #SEVGİ #QURAN #AZTAGRAM #SUKUR #SEBR
User Image esselamu_eleykum Posted: Jan 21, 2018 10:40 AM (UTC)

144
3 Normal
İki şəhid anası Nəsibə "Ümmü Əmmarə” adı ilə tanınan Nəsibə, Rəsulullah (s) dövrünün qəhrəman qadınlarındandı. O, Peyğəmbərin (s) bütün
döyüşlərində, döyüşçülərə su vermək və yaralılara tibbi yardım göstərmək kimi işlərdə yaxından iştirak etmişdi. Ühüd döyüşü başlandığı gün çiyninə su tuluğu alıb Ühüd cəbhəsində susayan İslam döyüşçülərinə su verirdi. Maraqlısı budur ki, Ühüd döyüşünün sonunda müsəlmanlar (qənimət toplamağa başları qarışdığı üçün "Təll əynəyn”i əldən verib) məğlub olanda Nəsibə su tuluğunu kənara atıb özünü Peyğəmbərə (s) sipər edərək onu hər tərəfdən müdafiə edirdi. Peyğəmbər (s) buyururdu: "Hər tərəfə baxırdımsa, Nəsibənin məni qoruduğunu görürdüm”.
O, axırda on üç yara aldı. Yaralardan biri onun çiynində idi. Yara o qədər dərin idi ki, onun müalicəsi bir il davam etdi və yeri ömrünün axırına qədər onun çiynində qaldı. Həzrət Peyğəmbər (s) müsəlmanlardan birinin əlində öz qalxanı ilə qaçdığını görüb ona buyurdu: "Qalxanı yerə at”.
O, qalxanı yerə atdı. Nəsibə həmin qalxanı götürdü. Kafirlərdən biri gəlib ona qılınc zərbəsi endirdi. Ancaq o, qalxanla qılınc zərbəsini qaytardı və oğlu Əbdullahın köməyi ilə onu öldürdü. Nəsibə oğlu Əbdullahın qaçmaq istədiyini gördükdə onun qabağını kəsib dedi: "Hara qaçırsan? Allah və Onun Peyğəmbərindən (s) qaçırsan?”
Onu meydana qaytardı və döyüşə davam etdi. Bir atlı gəlib Əbdullaha ağır yara vurdu. Nəsibə cəld tərpənərək ləngimədən oğlunun yarasını bağladı və dedi: "Qalx və döyüşdə süst olma”.
Özü həmin atlıya hücum edib onu ayağından yaraladı. Peyğəmbər (s) qadının bu cür zirəkliyini müşahidə etdikdə elə güldü ki, Həzrətin (s) arxa dişləri göründü və buyurdu: "Afərin sənə! Yaxşı intiqam aldın”.
Onun oğlu Əbdullah bu döyüşdə şəhid olsa da, Nəsibə sona qədər qılıncla və ox atmaqla Peyğəmbərin (s) canını qoruyurdu. Onun fədakarlığı elə bir həddə çatdı ki, Peyğəmbər (s) buyurdu: "Nəsibənin məqamı filankəslərin məqamından daha üstündür (Həzrətin (s) bu sözləri deməklə nifaq başçılarının (üç xəlifənin) qaçmalarına işarə edirdi)”.
Hər halda Nəsibə Peyğəmbərə (s) ərz etdi: "Allahdan istə, Cənnətdə bizi səninlə bir yerdə qərar versin”.
Peyğəmbər (s) həmin duanı buyurdu
Nəsibənin digər övladlarından biri "Həbib”
User Image esselamu_eleykum Posted: Jan 21, 2018 7:55 AM (UTC)

130
2 Normal
Dörd şəhid anası Xinnəsa İslamın güclü mübəlliğlərindən (təbliğatçı) sayılan Xinnəsanın digər adı da Təmazur idi. O öz qəbiləsini İslama inandırmış və nəticədə qəbiləsinin bütün üzvləri hamılıqla iman gətirmişdi. Xinnəsa camaatı öz söhbətləri və şe`rləri ilə İslam dininə də`vət edərdi. (Hicrətin 14-cü ilində) Müsəlmanlarla iranlılar arasında (Kufənin qərbində, 15 fərsəxlikdə) Qadisiyyə məntəqəsində döyüş baş verdi. Onun oğlanlarından dördü həmin döyüşdə şəhid oldular. O, özü övladlarını ön cəbhəyə göndərdi və onları səbirli, dözümlü olmağa çağıraraq, Qur`an ayələrini oxumaqla onları döyüşə həvəsləndirirdi. Meydana tərəf çapıb döyüş mahnısı oxuyur və döyüşçüləri düşməni məhv etmək üçün hərəkətə gətirirdi. Oğlanlarının dördünün də şəhidlik xəbərini eşidəndə dedi: "Mənə onların şəhidliyi ilə iftixar bəxş edən Allaha həmd olsun. Allah məni də onlarla birlikdə öz rəhmət və rizvanında məhşur etsin”. Maraqlısı budur ki, İslamın əvvəlindəki qadınlar, mübarizə səhnəsində və bu kimi sair işlərdə həmişə hazır olardılar. İmam Əli (ə) Cəməl savaşında Aişəni Mədinəyə çatdırmaq üçün qırx silahlı qadını ona mühafizəçi tə`yin etdi.[96] Çünki hiyləgər insanlar tərəfindən ona təhlükə yaranar, fürsət axtaran adamlar isə bundan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edə bilərdilər.
@esselamu_eleykum
#ALLLAH #NİYYET #NAMAZ #DUA #FƏRƏC #ZUHUR #İBADET #QEBUL #OLSUN #AMİN #İNŞALLAH #MEKKE #KARBALA #KƏRBƏLA #AZERBAYCAN #TURKİYE #AZERBAİJAN #AZTAGRAM #İNSTAGRAM #AZE #AZERİ #EŞQ #SEVGİ #QURAN #AZTAGRAM #SUKUR #SEBR
User Image tugberk.taskin Posted: Jan 20, 2018 9:51 PM (UTC)

20
0 Normal
TÜRK demek (KÜRT,ÇERKEZ,BOŞNAK,GÜRCÜ ) ve vatanını seven vatanına aşık bu vatan için toprakları kanla sulamaya hazır olan demektir TÜRK olduğum için ALLAH'a şükürler olsun. 'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE' 🇹🇷💪🏻 #TÜRK #VATAN #ASKER #TSK #ŞEREF #NAMUS #SEVGİ #ŞEVKAT #ADALET
User Image esselamu_eleykum Posted: Jan 20, 2018 7:06 PM (UTC)

174
4 Normal
ALLAH BÜTÜN ŞƏHİDLƏRİMİZİ RƏHMƏT KƏRBƏLA ŞƏHİDLƏRİ İLƏ MƏHŞUR ETSİN AMİN İN ŞA ALLAH. ƏLLAHUMƏ SƏLLİ ƏLA MUHƏMMƏDİN VƏ ALİ MUHƏMMƏD VƏ ƏCCİL FƏRƏCƏHUM.
#ALLAH #NİYYƏT #NAMAZ #DUA #FƏRƏC #ZUHUR #QƏBUL #ETSİN #AMİN #İNŞALLAH #MƏKKƏ #MƏDİNƏ #MƏŞHƏD #KƏRBƏLA #NƏCƏF #QURAN #MUSƏLMAN #NUR #İMAN #VƏHDƏT #BİRLİK #EŞQ #SEVGİ #ŞUKUR #AZƏRBAYCAN #AZERBAİJAN #TURKİYƏ #SEBR #TÖVBƏ
User Image esselamu_eleykum Posted: Jan 20, 2018 4:10 PM (UTC)

159
5 Normal
Müəllif: Bəxtiyar Vahabzadə “Şəhidlər”

Qatil gülləsinə qurban gedirkən,
Gözünü sabaha dikdi Şəhidlər.
Üçrəngli bayrağı öz qanlarıyla,
Vətən torpağına çəkdi Şəhidlər…

Zalım öyünməsin zülümləriylə,
Min bir böhtanıyla, min bir şəriylə.
Həqiqət uğrunda ölümləriylə,
Ölümü kamına çəkdi Şəhidlər…

O şənbə gecəsi, o qətl günü,-
Mümkünə döndərdik çox namümkünü,
Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü,
O gecə dağıdıb sökdü Şəhidlər…

Tarixi yaşadıb diləyimizdə,
Bir yumruğa döndük o gecə bizdə.
Yıxıb köləliyi ürəyimizdə
Cəsarət mülkünü tikdi Şəhidlər…

Onlar susdurulan haqqı dindirər,
Qaraca torpağı qiymətləndirər.
Donan vicdanları qeyrətləndirər,
Axı, el qeyrəti çəkdi Şəhidlər…

Bilirik, bu bəla nə ilkdi, nə son,
Ölürkən uğrunda bu Ana yurdun.
Quzu cildindəki o qoca qurdun,
Doğru, düz cildini çəkdi Şəhidlər…

Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə,
” Dünyada mənimdə haqqım var ” ,- deyə
Kütləni xalq edən müqaviləyə,
Qanıyla qolunu çəkdi Şəhidlər…

İnsan insan olur öz hünəriylə.
Millət, millət olur xeyri, şəriylə,
Torpağın bağrına cəsədləriylə,
Azadlıq tumunu əkdi Şəhidlər.