Toggle navigation

#searchengineoptimization60,679 POSTS

Post Content
User Image slice.consulting Posted: Jan 21, 2018 6:12 AM (UTC)
13
0 Normal
Վեբ կայք և SEO

Աշխատանքային լեզուն՝ հայերեն
Ի՞նչ ակնկալել դասընթացից
Թեմա 1՝ Վեբ կայք և SEO
- Վեբ կայքը որպես հեռարձակման գործիք
- Վեբ կայքի արդյունավետությունը
- Webmaster առանց ծրագրավորման– գործնական
- Փնտրողական համակարգի օպտիմիզացիա (SEO) և օրգանիկ որոնումներ – գործնական
- Գաղտնի գործիքները SEO-ում:

Երեկոյան դասընթացներ
Մեկնարկ՝ մարտի 13, 2018թ.
Տևողությունը՝ 6 ժամ + 1.5 ժամ բոնուս| 3 օր
Օրեր և ժամանակացույց՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի, 18:30-20:30,
Դասընթացի արժեքը՝ 39 000 դրամ (ամբողջ դասընթացի համար)
Մինչև փետրվարի 20-ը գրացվելու դեպքում կստանաք 20% զեղչ:
Օրեր և ժամանակացույց՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի, 18:30-20:30, երկու անգամ ա գրած

Թեմա 2 - Փնտրողական համակարգերի մարքեթինգ (SEM)
- SEM գործիքներն ու դրանց կիրառումը,
- PPC (Pay Per Click) գովազդ և SEA– գործնական,
- PPC արդյունավետությունն ու օպտիմիզացիան– գործնական,

Մեկնարկ՝ մարտի 22, 2018թ.
Տևողությունը՝ 4 ժամ + 1 ժամ բոնուս | 2 օր
Օրեր և ժամանակացույց՝ երեքշաբթի և հինգշաբթի, 18:30-20:30:
----------------------------
www.sliceconsulting.org
📞099926899
Kievyan 19, Yerevan, Armenia

#sliceconsulting #business #consulting #marketing #digitalmarketing #seo #smm #design #socialmediamarketing #socialmedia #searchengineoptimization #branding #audit #finance #trainyourbusiness
User Image osmiumdigital Posted: Jan 21, 2018 5:25 AM (UTC)
33
1 Normal
It is extremely important for your website to be mobile-friendly📱.
.
.
Want to know more about Osmium Digital? Visit our website or Contact us today at ☎️ 98392121
✉️ info@osmium.digital
User Image verticalguru Posted: Jan 21, 2018 3:16 AM (UTC)

25
1 Normal
How quick is your organic/SEO growing? Things move much faster in 2018, make sure you are up to speed and getting the right return on your investment!
User Image symbolsyn Posted: Jan 21, 2018 2:14 AM (UTC)
75
8 Normal
Video is important, and effective.
User Image verticalguru Posted: Jan 21, 2018 2:22 AM (UTC)
64
2 Normal
Digital is born every minute! Think Digital, Stay Vertical!
User Image jason_frenci Posted: Jan 21, 2018 1:50 AM (UTC)

22
1 Normal
Don’t be all over the place. ⬅️⬆️➡️⬇️ Have a strategy. 📊📈 If you learn a new marketing tactics, keep what you’ve been doing and try adding the new advice slowly. Use what you already know 💸
.
.
👋🏻 Hello and welcome! I'm glad you spotted my Instagram! If you need any help with your Very important SEO AND WANT TO BE TOP ON GOOGLE, I'm your guy! Pm me for more info. In the meantime please enjoy the good advice! 🤓 #Illinoisroyalty #jasonfrenci #marketing #marketingdigital #marketingstrategy #marketingonline #SEO #searchengineoptimization #markingagent #marketingagency #imyourguy #marketingtools #textalerts #businessowner #business
User Image jason_frenci Posted: Jan 21, 2018 1:49 AM (UTC)

28
0 Normal
Follow for FREE advice! 💙🧡
.
.
👋🏻 Hello and welcome! I'm glad you spotted my Instagram! If you need any help with your Very important SEO AND WANT TO BE TOP ON GOOGLE, I'm your guy! Pm me for more info. In the meantime please enjoy the good advice! 🤓 #Illinoisroyalty #jasonfrenci #marketing #marketingdigital #marketingstrategy #marketingonline #SEO #searchengineoptimization #markingagent #marketingagency #imyourguy #marketingtools #textalerts #businessowner #business
User Image jason_frenci Posted: Jan 21, 2018 1:48 AM (UTC)

22
0 Clarendon
Instagram knows when people spent a lot of time looking at your content whether they comment or not. 📊
.
.
👋🏻 Hello and welcome! I'm glad you spotted my Instagram! If you need any help with your Very important SEO AND WANT TO BE TOP ON GOOGLE, I'm your guy! Pm me for more info. In the meantime please enjoy the good advice! 🤓 #Illinoisroyalty #jasonfrenci #marketing #marketingdigital #marketingstrategy #marketingonline #SEO #searchengineoptimization #markingagent #marketingagency #imyourguy #marketingtools #textalerts #businessowner #business
User Image jason_frenci Posted: Jan 21, 2018 1:43 AM (UTC)

29
1 Clarendon
Take a well deserved break. You deserve it. Let me help.
.
.
👋🏻 Hello and welcome! I'm glad you spotted my Instagram! If you need any help with your Very important SEO AND WANT TO BE TOP ON GOOGLE, I'm your guy! Pm me for more info. In the meantime please enjoy the good advice! 🤓 #Illinoisroyalty #jasonfrenci #marketing #marketingdigital #marketingstrategy #marketingonline #SEO #searchengineoptimization #markingagent #marketingagency #imyourguy #marketingtools #textalerts #businessowner #business
User Image jason_frenci Posted: Jan 21, 2018 1:42 AM (UTC)

18
0 Normal
🧡 With the new algorithm of Instagram, it doesn’t matter when you post it, so you don’t have to post all day. Figure out good quality content and post it when you can. .
.
👋🏻 Hello and welcome! I'm glad you spotted my Instagram! If you need any help with your Very important SEO AND WANT TO BE TOP ON GOOGLE, I'm your guy! Pm me for more info. In the meantime please enjoy the good advice! 🤓 #Illinoisroyalty #jasonfrenci #marketing #marketingdigital #marketingstrategy #marketingonline #SEO #searchengineoptimization #markingagent #marketingagency #imyourguy #marketingtools #textalerts #businessowner #business
User Image jason_frenci Posted: Jan 21, 2018 1:40 AM (UTC)

14
0 Clarendon
Want a vacation? Put your feet up and relax when your not stressed over bills. 🤫🏝
.
.
👋🏻 Hello and welcome! I'm glad you spotted my Instagram! If you need any help with your Very important SEO AND WANT TO BE TOP ON GOOGLE, I'm your guy! Pm me for more info. In the meantime please enjoy the good advice! 🤓 #Illinoisroyalty #jasonfrenci #marketing #marketingdigital #marketingstrategy #marketingonline #SEO #searchengineoptimization #markingagent #marketingagency #imyourguy #marketingtools #textalerts #businessowner #business
User Image verticalguru Posted: Jan 21, 2018 12:42 AM (UTC)
28
2 Normal
Strong Website, strong conversions, strong leads, strong sales! STRONG DIGITAL!

Think Digital, Stay Vertical!

Hashtags found on this page