Toggle navigation

#regionuppsala356 POSTS

Post Content
User Image fastighetochservice Posted: Feb 19, 2018 11:25 AM (UTC)

23
0 Normal
Miljöchef Johan Ahlinder har nyligen stolt presenterat redogörelsen för Fastighet och service miljöpåverkan under 2017.⠀

Vi har på ett år bland annat …⠀
… monterat 3 000 kvm solceller⠀
… rest motsvarande ett varv runt jorden mindre i tjänsten⠀
… minskat energiförbrukningen med 9 procent⠀
… reducerat energikostnaden med 6 miljoner kronor (trots prisökning och ökat antal kvm att förvalta)⠀
… ökat andelen förnybara bränslen för tjänsteresor med 100 procent⠀
… reducerat CO2-utsläppen från energianvändningen med 15 000 ton ⠀
… medverkat i forskningsprojekt för rening av antibiotika från avloppsvatten inom Akademiska sjukhuset.⠀

#miljö #fastighetochservice #regionuppsala #miljöpåverkan #solceller #akademiskasjukhuset #energi #förnybarabränslen
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 16, 2018 2:30 PM (UTC)

127
4 Normal
Sedan införandet av IT inom sjukvården har vi kommit väldigt långt. Skrivmaskin och pappersjournaler känns väldigt avlägsna fastän dessa var självklarheter bara för något decennium sedan. Vi är dock inte klara utan det kommer ständigt nya funktionaliteter, innovationer och system som bidrar en allt förbättrad vård och patientupplevelse och vi på EPJ är redo för nya utmaningar! Tack för att ni har följt oss på EPJ under denna vecka! 👋🏼 #epj#akademiska #akademiskasjukhuset #regionuppsala #digitalisering
User Image regionvansternuppsala Posted: Feb 16, 2018 12:52 PM (UTC)

11
0 Normal
Vårddebatt! Gå in på SVT Uppsala och se Neil Ormerod debattera vårdens ekonomi med Liberalernas Lina Nordquist. Cirka 30.54 minuter in i klippet. #regionuppsala #vänsterpartiet
User Image fastighetochservice Posted: Feb 16, 2018 12:21 PM (UTC)

24
1 Normal
Teknikavdelningen har blivit förstärkt med en ny teknikförvaltare bygg. Välkommen till oss, Morgan Persson! ✨ #nymedarbetare #välkommen #fastighetochservice #regionuppsala #uppsala
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 15, 2018 3:50 PM (UTC)

384
15 Normal
På vår avdelning arbetar drygt 70 personer som har olika yrkesbakgrund. En stor andel av oss har erfarenhet av arbete inom vården. Detta ger en ökad förståelse för verksamheternas förutsättningar och behov. Detta upplever vi som en viktig del i arbetet med att skapa användarvänliga och ändamålsenliga vårdsystem. #epj #akademiska #akademiskasjukhuset #regionuppsala #digitalisering #ehälsa
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 15, 2018 2:18 PM (UTC)

297
1 Normal
COSMIC innehåller stora mängder data som går att använda i förbättringsarbetet för att skapa en vård med goda resultat och en positiv upplevelse för patienterna. Ett exempel på detta är Obstetrikens arbete inom Värdebaserad vård (VBV). Tillsammans med vårddokumentationsgruppen och analysgruppen på EPJ säkerställer man att data, för de mått man önskar följa, kan dokumenteras i Cosmic på ett strukturerat sätt. Genom att identifiera, bearbeta och sammanställa den data som dokumenteras av verksamheten skapas ett underlag för klinisk uppföljning och beslutsfattande. #beslutsstöd #VBV #businessintelligence #akademiskasjukhuset #akademiska #regionuppsala
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 14, 2018 1:31 PM (UTC)

299
2 Normal
Förvaltning och utveckling av operationsplaneringssystemet Orbit hanteras av Orbit-gruppen på EPJ. Vi arbetar aktivt för att utveckla Orbit och ge stöd och support till användarna ute i verksamheten. #digitalisering #ehälsa #akademiska #akademiskasjukhuset #regionuppsala
User Image regionvansternuppsala Posted: Feb 14, 2018 12:40 PM (UTC)

14
0 Normal
Det behövs andra åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i vården än policys där anställda uppmanas vara lojala och innovativa. Därför reserverade sig V mot regionens medarbetarpolicy. #vänsterpartiet #regionuppsala #vårturnu
User Image fastighetochservice Posted: Feb 14, 2018 10:12 AM (UTC)

21
0 Normal
Fastighetsavdelningen träffas regelbundet för att prata utvecklingsarbete och målbild. Det diskuteras vad som fungerar bra och mindre bra inom avdelningen respektive i samarbete med andra avdelningar.
Dagens träff inleddes med att fastighetschef Tarja Bergqvist berättar om avdelningens uppdrag gentemot såväl kunderna som de egna medarbetarna.
#fastighetochservice #regionuppsala #samarbete
User Image ftvuppsala Posted: Feb 14, 2018 8:40 AM (UTC)
36
0 Lark
Idag vill vi kärleksboosta alla medarbetare och kollegor som jobbar för en frisk mun. ♥️♥️♥️ Linda (t v) #sommarjobbade#Västertorg: ”Alla på kliniken var så trevliga och tog så bra hand om mig, jag fick verkligen ett toppenbra intryck av #ftvuppsala FTV”. Tack själv säger vi! Puss och kram! 😘 #allahjärtansdag @ofumea @ofsthlm @kaftismalmo #ingennämndingenglömd #regionuppsala #tandvård #kärlek #folktandvården
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 13, 2018 4:09 PM (UTC)

557
16 Normal
MetaVision är en elektronisk patientjournal som används inom anestesi, operation, intensivvård samt uppvak och följer patienten genom hela denna process.
Systemet ökar patientsäkerheten när mätvärden från medicinteknisk utrustning och annan dokumentation
går direkt in i patientens MetaVision-journal.
Bilderna ovan visar MetaVisions arbetsgrupp, MetaVision på operationssal och överlämning från operation till uppvaket. #epj #digitalisering #regionuppsala #medarbetareakademiska #akademiskasjukhuset #akademiska #ehälsa
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 13, 2018 8:31 AM (UTC)

159
2 Normal
Hos oss på EPJ förvaltas många olika system, av vilka journalsystemet COSMIC är det största. Utöver COSMIC så förvaltar vi bland annat Orbit, Prator, MetaVision, Cytodos, Kovis, Intygstjänsten, Erecept mm. Tillsammans utgör dessa system verktyg för att effektivt stödja vården och dess processer. 💻 #EPJ #digitalisering #regionuppsala #akademiskasjukhuset #akademiska #ehälsa #systemförvaltning
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 12, 2018 3:43 PM (UTC)

140
0 Normal
Elektronisk patientjournal (EPJ) består av fem grupper: Vårddokumentation, Läkemedel och integrerade system, Projekt och Analys, AnOpIVA och Patientadministrativa system, ramverk och utbildning. Grupperna är specialiserade inom sina respektive områden men det finns ett nära samarbete för att allt ska hänga ihop och skapa en bra helhet. #EPJ #regionuppsala #akademiskasjukhuset #E-hälsa #Systemförvaltning #Digitalisering
User Image fastighetochservice Posted: Feb 12, 2018 12:43 PM (UTC)

sallenelektriska
24
0 Normal
För oss är det viktigt att de entreprenörer som arbetar på vårt uppdrag lever upp till vår värdegrund. Just nu genomför en av våra upphandlade leverantörer, Sallén Elektriska AB, en tvätt- och städkampanj på sina arbetsplatser. Detta är ett första steg i arbetet för en bättre arbetsmiljö och en bättre arbetsplatskultur. Kampanjen ”Rent bygge” innebär bland annat att all utrustning inventeras och tvättas ren från till exempel olämpligt klotter, klisterdekaler och bilder.
Förvaltningsdirektör Thomas Thunblom och teknikförvaltare Fredrik Sadjak passade på att ta en titt på Salléns arbete vid den nya vårdbyggnaden Ingång 100 och den pågående renoveringen av B11. De blev guidade av ledande montör Johan Elvingsson, projektledare Lars Ahlund, och projektledare Joakim Jacobsen. #fastighetochservice #uppsala #regionuppsala #arbetsmiljö
User Image akademiskasjukhuset Posted: Feb 12, 2018 8:46 AM (UTC)

550
7 Clarendon
Hej och välkommen till Elektronisk patientjournals (EPJ) instagramvecka! Vår avdelning ligger under Resurscentrum och vi är lokaliserade vid ingång 13 på sjukhusområdet. Under den kommande veckan kommer vi att visa exempel på vad vi arbetar med och vad det innebär både för verksamheten och patienterna. #EPJ #regionuppsala #akademiskasjukhuset #Ehälsa #Systemförvaltning #Digitalisering
User Image regionvansternuppsala Posted: Feb 9, 2018 8:42 AM (UTC)

8
0 Normal
Läs vår debattartikel på unt.se idag! De anställda inom vården får det allt tuffare och allt fler väljer att sluta. I det läget behövs andra insatser än fluffiga medarbetarpolicys. #vänsterpartiet #vårturnu #regionuppsala #akademiskasjukhuset
User Image fastighetochservice Posted: Feb 9, 2018 7:29 AM (UTC)
19
0 Normal
Den nya räddningsstationen i närheten av E4-rondellen i Tierp byggs för fullt. Läget innebär att såväl ambulans som räddningstjänsten får kortare utryckningstider än de har i dag. Fastigheten, som totalt omfattar cirka 3 200 kvm, inrymmer två vagnhallar för ambulans och räddningstjänst, logement, gymnastiksal och tillhörande övningsområde. #tierp #fastighetochservice #regionuppsala #ambulans #räddningstjänsten
Efter dansföreställningen med Teresia Björk ett samtal med Bodil Persson, Annika Öhrner och Teresia Björk - en fördjupning av Siri Derkert.
#teresiabjörk #siridrerkert #koregrafisktolkningavsiriderkertskonst #uppsala #uppsalkommun #uppsalakonstmuseum #regionuppsala #kulturenhetenregionuppsala
På två dagar har vi gjort om Hårleman till en dansscen med stor hjälp av @centerstagesweden💡. Ikväll står bästa Teresia Björk här med sin föreställning ”Without name”. Det är begränsat antal platser så maila konstmuseum@uppsala.se om du vill vara garanterad plats✊🏽#teresiabjörk#peråhlund#siriderkert#uppsalakonstmuseum#regionuppsala