Toggle navigation

#photogragphy2,023 POSTS

Post Content
haforsi 20h ago
.
سخت نگیر
آرام باش
رویاهای روشن خود را مرور کن،
ونزدیکتر بیا
آدمی
ادامه ی آرام آدمی ست،
و همین خوب است که آدمی
آدمی رادوست می دارد...
سیدعلی صالحی
.
سادگی را
من از نهانِ یک ستاره آموختم
پیش از طلوعِ شکوفه بود شاید
با یادِ یک بعداز ظهرِ قدیمی
آن قدر ترانه خواندم
تا تمامِ کبوترانِ جهان
شاعر شدند.
.امروز طلوع در توچال
این رد عطر توست 
که از حیرت بادهای شمالی 
شب را به بوی بابونگی برده است 
تو کیستی که تاک تشنه 
از طعم تو 
به تبریک "مِی" آمده است .
"سید علی صالحی"
زادروز سید محمد خاتمی مبارک🌹
.
اگر می‌شد صدا را دید 
چه گل‌هایی... چه گل‌هایی! 
که از باغ ِ صدای تو 
به هر آواز می‌شد چید. 
اگر می‌شد صدا را دید.
"استاد شفیعی کدکنی"
زادروز جناب شفیعی کدکنی مبارک🌹😊

Hashtags found on this page