Toggle navigation

#olympusom168,633 POSTS

Post Content
User Image 9iang.go Posted: Mar 23, 2018 3:19 AM (UTC)

29
4 Normal
s o m e t h i n g (3/3)

Một buổi chiều
có tiếng bước chân loạt xoạt
hối hả
chờ đợi một cái nắm tay khi băng sang đường

Một buổi đêm
có tiếng gió lùa trên tóc
em nắm tay anh
chờ đợi một câu hỏi
"Đêm nay ở lại với anh,
nhé?" Một một hai hai
em nép vào anh
có lẽ nên ngủ thôi?
hay mình sẽ hôn nhau
và siết chặt đến phát đau
ba ba bốn bốn
để anh vào trong em
để đêm dài thêm đến mai
đến kia
và kìa...
User Image randomlee77 Posted: Mar 23, 2018 2:33 AM (UTC)

15
2 Normal
User Image jasmintripped Posted: Mar 23, 2018 12:07 AM (UTC)

35
1 Normal
Olympus OM-1 / Agfa Vista 200 / Canberra, Australia / October, 2017
User Image lehua.ana Posted: Mar 23, 2018 12:35 AM (UTC)

26
1 Normal
Oyakodon for the soul
.
📸: Olympus OM-1
🎞: Portra 400
User Image _teen4gedirtbag Posted: Mar 22, 2018 11:09 PM (UTC)

8
1 Normal
I like distressing film with chemicals ☢
User Image samfaull Posted: Mar 22, 2018 10:58 PM (UTC)

23
1 Normal

Hashtags found on this page