Toggle navigation

#lexuses3506,122 POSTS

Post Content
User Image otsaudio Posted: Jan 22, 2018 8:21 PM (UTC)
2
0 Normal
Did you know that we also sell custom wheels? Before and After. #lexuses350 #22s #massivturbino920 #massivwheels
User Image nx.savaran Posted: Jan 22, 2018 7:53 PM (UTC)

reza_mirhosseinii
84
0 Normal
شرکت کننده شماره ۲۴
@Reza_mirhosseinii
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
.
قوانین مسابقه به شرح زیر می‌باشد:
- فقط عکس‌هایی که در تلگرام به آیدی بنده که در بیوگرافی صفحه است ارسال شوند در مسابقه شرکت داده می‌شوند لذا از فرستادن عکس در دایرکت خودداری کنید
- فقط یک عکس از هر شرکت کننده در مسابقه قرار میگیرد لذا در صورت ارسال چند عکس، فقط یک عکس به انتخاب شما برای مسابقه گذاشته می‌شود
- عکس ها به هیچ وجه سلفی نباشند زیرا در مسابقه شرکت داده نمی‌شوند
- عکس‌ها باید توسط شما گرفته شده باشند لذا عکس‌های موجود در اینترنت قابل قبول نیست
- بعد از ارسال عکس خود آیدی اینستاگرام خود را هم اعلام کنید تا عکس با نام شما گذاشته شود
- بعد از ارسال عکس و آیدی اینستاگرام خود هدف ارسال یعنی جهت شرکت در مسابقه ان ایکس سواران نیز ذکر شود

نحوه انتخاب برنده:
برنده عکسی است که بیشترین لایک را داشته باشد اما به دلیل اینکه استفاده از برنامه های لایک بگیر روند مسابقه را دچار مشکل می‌کند، عکسی برنده میشود که علاوه بر لایک بیشتر بازدید بیشتری نیز داشته باشد. لذا نسبت بازدید به لایک برنده را مشخص می‌کند. لازم به ذکر است عکس هایی که از این قبیل برنامه ها استفاده کنند از مسابقه حذف خواهند شد.
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image alderson_lexus Posted: Jan 22, 2018 6:32 PM (UTC)
4
0 Normal
Enjoy the convenience and safety features offered in our great 2018 Lexus ES 350! Visit us today. #lexus #es #350 #es350 #lexuses350 #alderson #aldersonlexus #lubbock
User Image nx.savaran Posted: Jan 22, 2018 9:43 AM (UTC)

mehrshad_mahmoodi.pv
172
2 Normal
شرکت کننده شماره ۲۳
@mehrshad_mahmoodi.pv
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
.
قوانین مسابقه به شرح زیر می‌باشد:
- فقط عکس‌هایی که در تلگرام به آیدی بنده که در بیوگرافی صفحه است ارسال شوند در مسابقه شرکت داده می‌شوند لذا از فرستادن عکس در دایرکت خودداری کنید
- فقط یک عکس از هر شرکت کننده در مسابقه قرار میگیرد لذا در صورت ارسال چند عکس، فقط یک عکس به انتخاب شما برای مسابقه گذاشته می‌شود
- عکس ها به هیچ وجه سلفی نباشند زیرا در مسابقه شرکت داده نمی‌شوند
- عکس‌ها باید توسط شما گرفته شده باشند لذا عکس‌های موجود در اینترنت قابل قبول نیست
- بعد از ارسال عکس خود آیدی اینستاگرام خود را هم اعلام کنید تا عکس با نام شما گذاشته شود
- بعد از ارسال عکس و آیدی اینستاگرام خود هدف ارسال یعنی جهت شرکت در مسابقه ان ایکس سواران نیز ذکر شود

نحوه انتخاب برنده:
برنده عکسی است که بیشترین لایک را داشته باشد اما به دلیل اینکه استفاده از برنامه های لایک بگیر روند مسابقه را دچار مشکل می‌کند، عکسی برنده میشود که علاوه بر لایک بیشتر بازدید بیشتری نیز داشته باشد. لذا نسبت بازدید به لایک برنده را مشخص می‌کند. لازم به ذکر است عکس هایی که از این قبیل برنامه ها استفاده کنند از مسابقه حذف خواهند شد.
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 22, 2018 9:30 AM (UTC)

soroosh__drg
115
1 Normal
شرکت کننده شماره ۲۲
@soroosh__drg
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
.
قوانین مسابقه به شرح زیر می‌باشد:
- فقط عکس‌هایی که در تلگرام به آیدی بنده که در بیوگرافی صفحه است ارسال شوند در مسابقه شرکت داده می‌شوند لذا از فرستادن عکس در دایرکت خودداری کنید
- فقط یک عکس از هر شرکت کننده در مسابقه قرار میگیرد لذا در صورت ارسال چند عکس، فقط یک عکس به انتخاب شما برای مسابقه گذاشته می‌شود
- عکس ها به هیچ وجه سلفی نباشند زیرا در مسابقه شرکت داده نمی‌شوند
- عکس‌ها باید توسط شما گرفته شده باشند لذا عکس‌های موجود در اینترنت قابل قبول نیست
- بعد از ارسال عکس خود آیدی اینستاگرام خود را هم اعلام کنید تا عکس با نام شما گذاشته شود
- بعد از ارسال عکس و آیدی اینستاگرام خود هدف ارسال یعنی جهت شرکت در مسابقه ان ایکس سواران نیز ذکر شود

نحوه انتخاب برنده:
برنده عکسی است که بیشترین لایک را داشته باشد اما به دلیل اینکه استفاده از برنامه های لایک بگیر روند مسابقه را دچار مشکل می‌کند، عکسی برنده میشود که علاوه بر لایک بیشتر بازدید بیشتری نیز داشته باشد. لذا نسبت بازدید به لایک برنده را مشخص می‌کند. لازم به ذکر است عکس هایی که از این قبیل برنامه ها استفاده کنند از مسابقه حذف خواهند شد.
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 22, 2018 6:07 AM (UTC)

alirezakhedri_
144
0 Normal
شرکت کننده شماره ۲۱
@alirezakhedri_
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
.
قوانین مسابقه به شرح زیر می‌باشد:
- فقط عکس‌هایی که در تلگرام به آیدی بنده که در بیوگرافی صفحه است ارسال شوند در مسابقه شرکت داده می‌شوند لذا از فرستادن عکس در دایرکت اجتناب کنید
- فقط یک عکس از هر شرکت کننده در مسابقه قرار میگیرد لذا در صورت ارسال چند عکس، فقط یک عکس به انتخاب شما برای مسابقه گذاشته می‌شود
- عکس ها به هیچ وجه سلفی نباشند زیرا در مسابقه شرکت داده نمی‌شوند
- عکس‌ها باید توسط شما گرفته شده باشند لذا عکس‌های موجود در اینترنت قبول نیست
- بعد از ارسال عکس خود آیدی اینستاگرام خود را هم اعلام کنید تا عکس با نام شما گذاشته شود
- بعد از ارسال عکس و آیدی اینستاگرام خود هدف ارسال یعنی جهت شرکت در مسابقه ان ایکس سواران نیز ذکر شود

_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 9:31 PM (UTC)

amirmoezy
146
0 Normal
شرکت کننده شماره ۲۰
@amirmoezy
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 9:27 PM (UTC)

alirezatayebi4939
506
7 Normal
شرکت کننده شماره ۱۹
@Alirezatayebi4939
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 9:16 PM (UTC)

alighazi4030
128
0 Normal
شرکت کننده شماره ۱۸
@alighazi4030
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 9:08 PM (UTC)

ebrahimazagh94
119
0 Normal
شرکت کننده شماره ۱۷
@ebrahimazagh94
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 9:02 PM (UTC)

louisvitoon
135
0 Normal
شرکت کننده شماره ۱۶
@louisvitoon
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 8:57 PM (UTC)

kasra_gholampour
157
0 Normal
شرکت کننده شماره ۱۵
@Kasra_gholampour
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 8:09 PM (UTC)

b.p.rad
214
0 Normal
شرکت کننده شماره ۱۴
@b.p.rad
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350
User Image nx.savaran Posted: Jan 21, 2018 7:41 PM (UTC)

asagraphic
234
2 Normal
شرکت کننده شماره ۱۳
@Asagraphic
.
عکس‌های خودتون رو جهت شرکت در مسابقه در تلگرام ارسال کنید و حتما قوانین مسابقه را مطالعه فرمایید
_____

#lexus #ایرتویا #لکسوس #irtoya #lexusnx #lexusnx200t #lexusnx300h #nx200t #nx300h #nx #lexusrx #lexusrx350 #lexusrx200t #rx #rx350 #rx200t #lexuslx570 #lx570 #gs200t #lexusgs200t #lexusgs430 #lexusgs250 #lexusis250 #is300 #is250 #lexusis300 #lexusct200h #lexuses250 #es350 #lexuses350