Toggle navigation

#konglish4,662 POSTS

Post Content
Huh? Konglish....where you read it and have no idea what they’re saying. But at least they tried! #ilovekorea #konglish #redneck #korea #haha #lol #funny #expatlife
泰式英文vs日式英文vs韓式英文vs中式英文vs英文(/ω\) 笑攤 #reading #readingtime #englishreading #chinglish #tinglish #japlish #konglish
Zordi mo finne passe cot supermarché pou gueT ki gonaz coreen zot ena... Panne aste nanier mais monne gn en gran rier!! Zo ena gato awi ek malang cow 😂😂😂 Went to the supermarket today to check out some Korean snacks... Didnt buy anything but got a good laugh!! #multilingualjokes #kreol #konglish #potisse #morisyen
171021.토
-
Str.L 2 HS
1. Wa C Scary HARD ! See see i can't see! 😤
(와 씨 겁나 힘드네! 보자 보자하니 못봐주겠군! 😤)
2. 첫 성공이라지만 기분 좋기에 앞서
내가 얼마나 낮은 단계에 있는지 알게됐다.
-
#유선생의영어교실 #Konglish #물구나무
#PressHandstand #Straddle #빠른포기
#ttuckbokki #koreanricecake #hot
#yummy #lunch #withsoup #great
#떡볶이 #국물떡볶이 #오늘의점심 .
.
주식인 곡물식빵을 사러 나왔다가
오늘은 왠지 국물 떡볶이가 땡긴다~~
생각하고 있던 찰라....
#타라 ~~~
단골 빵집앞 국물 떡볶이가게 발견 ㅎㅎㅎ
#먹을복
.
.
가게 들어섰더니 어떤 러시아 아저씨가
영어 못하는 점원과 애쓰는 중...
요는 새우 우동에 돼지고기 안들어 가는지,
국물도 돼지고기로 만든게 아니냐는 확인물음
#통역해줌 #미션클리어
새우 우동 오더 성공시켜주고 난 ㅎㅎㅎㅎ
국물 떡볶이 흡입
#아주칭찬해 #존맛
.
.
ㅋㅋㅋ근데....
셀프는 한국어로 쓰고 Bar만 영어로 쓰면
외쿡애들은 Bar 준 알잖아🤣🤣🤣
.
.
#konglish #try #koreanfood
#chillsoup
#얼른집에드가자
#집밖에만나오면뻘짓
#점심해결 #혼밥 #혼떡
#규리베베 #마지막스파트
#셤공부 #머리지진 #먹는걸로품
어제의 점심 남고 거의 상할 뻔했던 #토마토#토마토소스 미리 만들어서 다음 날에 #어븐요리 #토마토파스타 (호근 #오븐요리 #오븐토마토파스타 #오븐 복잡한 #konglish) 파르므자노로 덮어 요리했다. 계절이 안 맞아선지 산 토마토는 별 맛 잘 안 나서 안타까웠다.

#요리스타그램 #요리하는외국인 #요리하는남자 #광주생활

Hashtags found on this page