Toggle navigation

#kkroadseries145 POSTS

Post Content
User Image p_tango Posted: May 5, 2012 6:55 PM (UTC)
125
2 Hefe
User Image floriaan_ Posted: Apr 18, 2012 7:57 PM (UTC)
101
5 Rise
User Image floriaan_ Posted: Apr 16, 2012 6:13 PM (UTC)
109
3 Rise
User Image p_tango Posted: May 11, 2013 4:28 PM (UTC)
157
4 Nashville
User Image p_tango Posted: May 5, 2013 10:00 AM (UTC)
140
4 Normal
User Image p_tango Posted: Apr 13, 2013 10:58 PM (UTC)
153
1 Normal
Spring sunset.... Always the sun!
User Image p_tango Posted: Jan 31, 2013 1:00 AM (UTC)
169
1 Normal
"אתה מבין?" היא אומרת לי... "גם שעננה אפלה מעלייך, תציץ רחוק, רחוק יותר , אל מעבר לחושך, ותוכל לראות את עצמך שוב...." פשששש מה זה? אם אביט במראה אראה את עצמי, אבל דרך העניים שלי... אז למה אני לא מצליח לראות מעבר לזה..." שאלתי. "ככה..." היא עונה ברוך ומשרה עלי בטחון ואנחה. "כי רק בזמן החושך תוכל להבין מהו האור, לא די לראותו אלא גם לחוש בחסרונו, כדי להבין מהותו...!" ואז עצמתי עיניי, הבטטי בריכוז מוחלט קדימה, אל מעבר לענן אפור בתוך ראשי , והנה, ראיתי, ראיתי אותה?!! זאת היתה היא...? כן היא בכבודה ובעצמה ובמלוא הדרה, ואז הבנתי... הבנתי!! היא האור שלי, היא הקרן שמש מבעד לאפלה. ואז השכלתי לשמור אותה לליבי לעד. לתמיד.
User Image floriaan_ Posted: Nov 11, 2012 7:35 PM (UTC)
110
1 Normal
User Image floriaan_ Posted: Nov 10, 2012 9:21 PM (UTC)
105
1 Normal
User Image floriaan_ Posted: Nov 10, 2012 8:40 PM (UTC)
104
2 Normal
User Image floriaan_ Posted: Nov 17, 2012 5:57 PM (UTC)
101
1 Normal
User Image floriaan_ Posted: Nov 17, 2012 5:46 PM (UTC)
109
1 Normal
Twitter around the world
User Image floriaan_ Posted: May 13, 2012 3:04 PM (UTC)
106
1 Normal
User Image floriaan_ Posted: May 12, 2012 6:36 AM (UTC)
103
2 Normal
User Image floriaan_ Posted: May 10, 2012 8:41 PM (UTC)
98
1 Normal
User Image floriaan_ Posted: May 10, 2012 8:15 PM (UTC)
90
1 Normal
User Image kdkuiper Posted: Nov 2, 2012 4:12 PM (UTC)
8,572
269 Valencia
My Morning Commute.