Toggle navigation

#felsefegram14,088 POSTS

Post Content
İnsan iyi cephesiyle, Ebu'l-Vefa adlı kuşa benzer. Kötülük cihetiyle ve obur olmakta domuza, fesada uğratmakta kurda, tamahkâr olmakta köpeğe, kendisi için yararlı olanları derlemekte karıncaya, hırsızlık yapmakta fareye, birbirleriyle hile ile uğraşmakta tilkiye, başkalarını taklit etmede maymuna, gabilikte merkebe, kabalıkta ise öküze benzer.

İşte nefse yerince değer vermek insanı vefakâr yaparken, nefse fazla değer vermek ise insanı birçok hayvan kişiliğine sokar.

Gürbüz Deniz - Anlam ve Varlık Boyutuyla İnsan
Sayfa 57 📄

Hashtags found on this page