Toggle navigation

#evanjelium219 POSTS

Post Content
User Image zachej.sk Posted: Apr 19, 2018 4:58 AM (UTC)

32
0 Normal
"A aj rozumieš, čo čítaš?" (Sk 8,30) Ťažko tomu uveriť, ale kedysi mi Biblia nehovorila vôbec nič. Bola to len príliš hrubá kniha s ideálnym začiatkom a divným koncom. Dokonca, keď som čítala kresťanské knihy a v texte sa vyskytovali odvolávky na Písmo, obťažovalo ma to. V duchu som sa pýtala: Na čo to tam je? Vyrušuje to!
.
Dnes sa Filip pýta eunucha, ktorý sedí na voze a číta Písmo: A aj rozumieš tomu, čo čítaš?
.
No skôr, ako mal o to starosť samotný Filip, všimol si ho Boh. Videl jeho srdce, jeho námahu a vytrvalosť. A poslal mu pomoc. Filip vedený Duchom Svätým sa pripojil k jeho vozu a otvoril mu myseľ pre pochopenie Slova.
.
Všetko je milosť. Aj chápať prečítané. Biblia nás musí vyrušovať, ťahať z pohodlných sfér do zdravej náročnosti, formovať naše svedomie. Ale vie aj ohúriť (wauu... presne tento verš je odpoveď!) a potvrdiť, že Boh je s nami a fakt mu záleží na každej veci, ktorou práve žijeme.
.
Modli sa za dar múdrosti. Spolu s ním príde aj dar rozumieť, čo čítaš. Pane, otvor nám Písma...
.
Sk 8, 26-36. 38-40
Ž 66, 8-9. 16-17. 20
Jn 6, 44-51
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 18, 2018 5:28 AM (UTC)

38
0 Normal
WELCOME. Vitaj. Cíť sa tu ako doma. Rád ťa vidím. Chýbal si mi. Ako dobre, že si tu.
.
Asi by si bol prekvapený ak by ťa takýmito vrúcnymi slovami privítal Boh. K tomu si pridaj Jeho otvorenú náruč a pocit, ako si ťa mäkko privíňa na svoju hruď.
.
Odvážna predstava vzdialená realite? Vôbec nie! Pozorne si prečítaj dnešné evanjelium. Čo hovorí o sebe Ježiš?
.
Si u mňa vítaný a čakám ťa:
A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal.
.
Nechcem, aby si sa stratil:
A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň.
.
Chcem byť s tebou teraz aj v nebi:
Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň.
.
Si vítaný, chcený, hľadaný, očakávaný. Si cenný. Tak poď Domov.
.
Sk 8, 1b-8
Ž 66, 1-3a. 4-5.7a
Jn 6, 35-40
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 17, 2018 5:15 AM (UTC)

52
0 Normal
Pamätám si, že keď som bola malá a čítala sa stať o Štefanovej smrti, bolo mi ho strašne ľúto. Mala som ho zadeleného v jednom balíku s neviniatkami, ktoré dal vyvraždiť Herodes. Ani v prvom ani v druhom prípade môj detský rozum nechápal, prečo museli zomrieť práve títo ľudia, keď nič zlé neurobili. A ešte takou hroznou smrťou.
.
Keď som ten istý text o Štefanovej smrti prečítala dnes, v srdci mi zostal údiv... úcta... bázeň... niečo tajomné a posvätné. Bol to prechod do večnosti par excellance.
.
Štefan bol plný Ducha Svätého, pozrel sa hore (kde my zvyčajne vidíme len pár oblakov) a VIDEL Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha.
.
To, čo videl, vyznal pred všetkými nahlas. Vyzerá to tak, že tým len viac vyprovokoval svojich vrahov, no on nemohol inak.
.
V okamihu svojej smrti sa stal druhým Kristom, keď takmer identickými slovami ako jeho Pán, odovzdáva svoju dušu Stvoriteľovi a prosí o odpustenie pre tých, čo ho kameňovali.
.
Dnes mi už Štefana nie je ľúto. Tento chlapík má môj obdiv a úctu. Svätý Štefan, oroduj za nás!
.
Sk 7, 51 – 8, 1a
Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21ab
Jn 6, 30-35
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 16, 2018 5:15 AM (UTC)

53
0 Normal
Stretol si už človeka, ktorý bol plný Boha? Jeho pohľad, tvár, slová, gestá...
.
Keď počujem slovo múdrosť, automaticky mi naskakuje meno Šalamún. No aj Nový Zákon má svojho Šalamúna. Je ním diakon Štefan, prvý mučeník. (Kto pochybuje, nech si skúsi vyhľadať Sk 7, 1-53 = jeho poslednú reč). Všetky stránky jeho osobnosti boli pod vládou Ducha Svätého a preto sa v ňom Boh mohol naplno prejaviť.
.
Jasnú stopu živého Boha bolo možné vidieť v jeho skutkoch, slovách aj na jeho tvári (Hovoril. Konal. Vyzeral).
.
Štefan, plný milosti a sily, KONAL medzi ľudom veľké zázraky a znamenia (Sk 6, 8).
.
Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a Duchu, ktorým HOVORIL (Sk 6, 10).
.
Všetci, čo sedeli vo veľrade, naňho uprene pozerali a VIDELI, že jeho tvár je ako tvár anjela (Sk 6, 15).
.
Dnes bude tvojím "spovedným zrkadlom" Štefan. Skús sa na neho pozrieť a odpovedz si na otázku: Koho jasnú stopu prinášaš svetu ty? Čo, alebo koho je možné vidieť v tvojich skutkoch, slovách, na tvojej tvári?
.
☆Sk 6, 8-15
☆Ž 119, 23-30
☆Jn 6, 22-29
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image ocamimormona.sk Posted: Apr 15, 2018 3:46 PM (UTC)

9
0 Valencia
User Image zachej.sk Posted: Apr 15, 2018 6:21 AM (UTC)

54
0 Normal
NÁDEJ. Jedno slovo, päť písmen. A predsa: aký rozdielny je život bez nej a s ňou. Nádej je prítomná vo všetkých dnešných čítaniach.
.
NÁDEJ NA ZMENU SRDCA. Kajajte sa teda, a obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy (Sk).
.
NÁDEJ NA VYPOČUTIE MODLITBY. Bože, vyslyš ma, keď volám o pomoc (Ž).
.
NÁDEJ NA ODPUSTENIE. Keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista, spravodlivého (1Jn).
.
NÁDEJ V BOHA. Kým o tom hovorili, On sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." (Lk)
.
Do čoho / koho vkladáš svoju nádej?
.
~Sk 3, 13-15. 17-19
~Ž 4, 2. 4. 7. 9
~1 Jn 2, 1-5a
~Lk 24, 35-48
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 14, 2018 6:14 AM (UTC)

59
0 Normal
Búrka na mori. Búrka v živote. "Zvečerilo sa" = prišli starosti. Celkom nečakane. Pred chvíľou si sa ešte tešil z bezstarostného života a zrazu je všetko inak.
.
"Nastúpili na loď" = povinnosti, práca a záväzky nepočkajú a nikto neberie ohľad na to, čo prežívaš. Musíš zaťať zuby a ísť. Aj cez bolesť.
.
"Zotmelo sa. Ježiš k nim ešte stále neprišiel, dul silný vietor a more bolo rozbúrené" = no super. Horšie to už ani byť nemôže. Všetko naokolo sa rúca a tvoj Jediný Záchranca akosi mešká. Akoby mu bolo jedno, čím si prechádzaš. Tvoje modlitby zostávajú bez odpovede. Kde si, Pane?
.
"Odplavili sa" = už nemôžeš na Neho dlhšie čakať, veril, dúfal a dôveroval si, no On nechodí! Musíš ísť ďalej, veď povinnosti nepočkajú. A tak ideš s čudným pocitom vnútri. Dôvera v Boha je narušená.
.
"Ježiš kráča po mori" = rozbúrené more má pod svojimi nohami, podobne ako Mária zašliapla hada. Bohu sú podriadené všetky tvoje trápenia a žiadne z nich nie je väčšie ako On.
.
"Zľakli sa ho" = Čože? Tu a teraz? Veď ja som ťa čakal na brehu, nie tu! No Boží zásah môže prísť kdekoľvek a kedykoľvek a môže byť taký nečakaný, že sa v duchu pýtaš - Je toto naozaj Boh?
.
"On im povedal: To som Ja, nebojte sa" = Uistenie Dobrého Pastiera, ktorého hlas už poznáš. Presne uprostred tvojich bojov. Neboj sa, prevediem ťa aj cez túto búrku. A vlastne pozri - tvoja loďka je už na brehu. Už si v cieli. Neboj sa, som s tebou a nikdy ťa neopustím.
.
☆Sk 6, 1-7
☆Ž 33, 1-2. 4-5. 18-19
☆Jn 6, 16-21
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 13, 2018 5:33 AM (UTC)

44
0 Normal
Prvý catering v dejinách: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" (Jn 6,5b)
.
Osobne ma fascinuje táto Ježišova veta. Má silnú výpovednú hodnotu. Ježiš sa ukazuje ako pravý Syn Človeka a v momente zázračného nasýtenia ako Pravý Boh.
.
Ježiš pozná každý tvoj hlad. Fyzický, ale aj duchovný a On chce a môže byť tvojím nasýtením. Ježiš je riešením tejto rovnice, nikde inde odpoveď nenájdeš.
.
Tak, ako to urobil vtedy, keď okolo neho sedelo 5.000 mužov + ženy a deti a nikto neodišiel hladný, rovnako koná aj dnes. Len počty sa kúštik zmenili. 1,2 miliardy katolíkov po celom svete sa denne sýti Živým Chlebom.
.
Vďaka Ti, Ježiš, za dar Eucharistie. Za to, že nás hľadáš, túžiš po nás a chceš byť poznaný. Za to, že si Pravý Boh. Požehnaj Pane svoj ľud. Žehnaj svojich dedičov.
.
Sk 5,34-42; Ž 27,1.4.13.14; Jn 6,1-15
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 12, 2018 5:42 AM (UTC)

38
0 Normal
"Boha treba poslúchať viac ako ľudí" (Sk 5, 13). Dokonca niektoré interpretácie Písma idú ešte ďalej a hovoria: "Boha treba poslúchať, nie ľudí!"
.
Tento verš je ako dvojsečný meč, ktorý rozsudzuje myšlienky srdca. Nie je len o poslušnosti ako takej, ale aj o živote v pokoji. O nažívaní v mieri v prvom rade sám so sebou a potom aj s druhými ľuďmi.
.
Populárny strach "Čo si o mne ľudia pomyslia?" v jeho svetle stráca svoju silu. Ak by sme mali odvahu deň čo deň vstupovať pred Boha, nechať sa formovať Jeho slovom, prijímať sviatosti so živou vierou, verte, že by sme vyzerali úplne inak.
.
Náš vnútorný človek by zosilnel, stáli by sme v pravde, poznali by sme Božiu vôľu = to najlepšie pre náš život a absolútne by nás netankovali prázdne poznámky zo strany prázdnych ľudí.
.
Kto je centrom tvojho života? Dobre si vyber, pretože toho, čoho sa bojíš, tomu slúžiš, a tomu, čomu slúžiš, tomu sa klaniaš.
.
Sk 5, 27-33; Ž 34, 2.9.17-20; Jn 3, 31-36
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 11, 2018 5:24 AM (UTC)

52
1 Normal
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán (Ž 34,9).
.
Prečítaj si tento verš ešte raz a pozorne. Skús a presvedč sa. Dve výzvy v jednej vete.
.
Keď prídu problémy, (a oni prídu, všakže?), kameňom úrazu, pre ktorý sa môžeš ocitnúť zrazený na kolenách, je fakt, že kedysi si síce zakúsil a ochutnal aký dobrý je Pán, ale nepresvedčil si sa o tom.
.
A sú tu pochybnosti, hnev, frflanie, nespokojnosť a hroziaca päsť smerom k nebu.
.
Tvoje aj moje srdce potrebuje byť do hĺbky presvedčené o podstate Srdca Boha Otca. O tom, že je dobrý, tuti-najlepší, skvelý a miluje ťa. Stále. Bez podmienok. A že keď sa ti deje niečo ťažké, netrestá ťa. Napraviť pokrivený pohľad a prijať pravdu, ktorá oslobodí (Jn 8,32).
.
Preto nielen skúsiť, ale aj presvedčiť sa.
.
Sk 5,17-26; Ž 34,2-9; Jn 3,16-21
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom
User Image zachej.sk Posted: Apr 10, 2018 5:19 AM (UTC)

48
0 Normal
Žalmy sú nádherné. 150 príbehov v ktorých nájdete všetko. Láska. Bolesť. Slzy. Emócie. Chvála. Víťazstvo. Potupa. Strach. Beznádej. Dôvera. Pokora. Túžba. Hľadanie. Strádanie. Osamelosť. Odvaha. Umenie. Tanec. Pravda. Múdrosť. Prorokovanie. Modlitba.
.
Žalmy sú prekrásne. Čítajte ich. A budete prekvapení, koľko s vami majú spoločné.
.
Aleluja!
Pán kraľuje, velebou sa zaodel; *
zaodel sa Pán, udatnosťou sa prepásal.
Tak upevnil zemekruh, že sa nezachveje. *
Pevný je tvoj trón oddávna, ty si od vekov.
Veľmi vierohodné sú tvoje svedectvá; *
tvojmu domu, Pane,
patrí posvätná úcta po všetky časy (Ž 93, 1-2.5)
.
Sk 4,32-37; Ž 93, 1-2.5; Jn 3,7-15
.
#biblia #bozieslovo #pismo #katolík #lectiodivina #dennezamyslenia #zachejknihy #dnescitam #studiumpisma #DuchSvaty #žalmy #evanjelium #raňajkypredušu #minutkaspismom