Toggle navigation

#cirkev505 POSTS

Post Content
User Image cbplzen Posted: Jan 17, 2018 8:12 AM (UTC)
22
2 Normal
cbplzen 18h ago
výprava dorostu na Šumavu
User Image kurwaczytaj Posted: Jan 16, 2018 7:03 PM (UTC)

25
0 Normal
Už mám v knihovně knihu o bývalých řeholních „Zakonnice odchodzą po cichu“ ale i tohle by mohla být zajímavé čtení. A u Agory vycházejí zajímavé knihy. Repost @uwaga.czytam
#agora #vira #cirkev #jhvh #ctenari #cteni #books #ctu #coctu #bookstagram #czytam #ksiazki #czenijesexy #knihynekousou #czyzamnoca #książki #vicecasunacteni
User Image cemuverimormoni.cz Posted: Jan 16, 2018 6:53 PM (UTC)

27
0 Normal
S radostí oznamujeme, že Russell M. Nelson byl jmenován 17. presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. V souvislosti s tím bylo oznámeno nové První předsednictvo, ve kterém bude sloužit spolu s presidentem Nelsonem president Dallin H. Oaks jako první rádce a president Henry B. Eyring jako druhý rádce. #cirkev #prorok #prvnipredsednictvo #russellmnelson #mormoni #cemuverimormoni #cirkevjezisekristasvatychposlednichdnu #jmenovani #zvolení #proroka
User Image cbplzen Posted: Jan 16, 2018 8:42 AM (UTC)
20
1 Normal
výprava dorostu na Šumavu
User Image clickostel Posted: Jan 14, 2018 12:21 PM (UTC)
tommichalko
23
1 Normal
Už dneska odpoledne pokračujeme v sérii #deathtoselfie . Vem s sebou kámoše, rodiče a doražte na čtvrtou do kliky.
User Image cirkevonline Posted: Jan 7, 2018 12:50 PM (UTC)
25
0 Normal
Skvělá atmosféra před, během i po dnešní první novoroční Bohoslužbě. První fotka: jeden z našich worship týmů. Druhé: naše nejstarší generace. Každý je v Božím království důležitý! Máme vás rádi a přejeme pozehnaný nový rok 2018. Ať prameny živých vod proudí z našeho nitra (Jan 7,37-39).#church #slovozivota #prayer #cirkev
User Image pravoslavnykrestan Posted: Jan 6, 2018 1:18 PM (UTC)

2
0 Normal
Náš největší hřích spočívá v tom, že zapomínáme na to, že my všichni uskutečňujeme svoji spásu, nikoli však sami. Že po této cestě jdeme my všichni společně, spojeni druh s druhem jako členové jednoho Těla – Církve.
…My v našem hrubém egoistickém životě neustále zapomínáme, že stav naší duše a naší spásy závisí od stavu, rozpoložení lidí, kteří mě obklopují a naopak, jejich rozpoložení, stav a spása je závislá od toho, jak žiji já, jaký mám na ně vliv právě já.
…Na to je třeba vždy pamatovat, ale my na to zapomínáme, noříme se jen a jen do sebe, jsouce zaneprázdněni našimi egoistickými touhami. My však musíme trpět společně a snášet nedostatky druh druha a podávat druh druhu pomocnou ruku. Jestliže budeme soudit skutky bližních, tak nikdy nesplníme Kristova přikázání. Musíme pamatovat, na slova Apoštola «Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův. »
…jestliže doopravdy chceme naplnit Zákon Kristův, musíme pamatovat na to, že my všichni jsme nerozdělitelně spojeni druh s druhem, v jednom Kristovém Těle – Jeho Církvi. Jiné cesty naplnění Kristových přikázání není.
Naplňujíce Zákon Kristův tak, že se budeme šetrně, opatrně a citlivě chovat k cizí duši, pamatujíce přitom na to, že v bližním je naše spasení, budeme tak postupně vcházet do Božího Království.
Z kázání sv. nového mučedníka prot. Sergije Mečeva - Jak žít v církvi
#pravoslavnykrestan #cirkev
User Image cbplzen Posted: Jan 2, 2018 9:51 AM (UTC)
24
1 Clarendon
večer o táboře - 2015 :)
User Image cirkevonline Posted: Dec 31, 2017 11:48 AM (UTC)
24
0 Normal
Všechny generace spolu v Boží přítomnosti. Dnes jsme měli rodinnou Bohoslužbu. Chvaly s dětmi, kazani František Krupička, Večeře Paně, program i s losováním odměn Katka s Markem Šafrovi a Myšopsí rodinka (oblíbené dětské postavičky, které nesmí chybět na žádné dětské Bohoslužbě). #church #slovozivota #cirkev #wordoflife #worship #prayers #everygeneration #newyear #preaching #lordsupper
User Image sozmyslom Posted: Dec 28, 2017 10:23 PM (UTC)
1
0 Gingham
Zhromaždenie v spoločenstve cirkvi k oslave Božieho mena je radosťou, ktorá nášmu životu môže dať pevný základ. #kostol #cirkev #zhromazdenie #oslava
User Image cbplzen Posted: Dec 14, 2017 10:45 AM (UTC)
jakublimr
17
1 Juno
manželský seminář

Hashtags found on this page