Toggle navigation

#bycam1,095 POSTS

Post Content
- Cắn nhé.!
- Nào.
- Ơ, đưa tay đây.
- Này có vết răng rồi.
- Á có đứa cắn trước rồi.
- Đâu nhìn này làm gì có.
- Vừa bảo có xong.
- Không phải mà.
- Biến ngay.
---------
Dễ thương quá.
.#오오티디#쌩얼#시무룩 #맞팔환영#인친#거리#검은 #혼자 #맛있는#맹렬한#도시 #스트리트#자존심#쌩얼#맞팔#맞팔해용#맞팔해요#맞팔환영#선팔#선팔#선팔환영 #댓글 #소토 #소통해요 #일상 #인스타그램#페이스북 #찍스타그램 #샐스타그램 #bycam
Healing doesn't mean the suffering never existed. It means the Damage no longer controls our lives.♥♥
#lifeisforever #clear #oreciousnotperfectgirl #wordsmore #showhapinness #photography #bycam #unforgetvibes