Toggle navigation

#alaindelon64,515 POSTS

Post Content
User Image la_repulsion Posted: Mar 22, 2018 11:45 PM (UTC)

9
1 Normal
User Image enigmatic4ly Posted: Mar 22, 2018 10:12 PM (UTC)

12
1 Normal
User Image scaroth.jagaroth Posted: Mar 22, 2018 9:38 PM (UTC)
11
0 Normal
Alain Delon is not impressed, but he does have a sweet car phone. I watched UN FLIC (1973, dir. Jean-Pierre Melville) at 5am this morning due to Ben rising early. #jeanpierremelville #alaindelon #unflic #richardcrenna #catherinedeneuve
User Image itsaparadisecircus Posted: Mar 22, 2018 8:49 PM (UTC)

romyalain
32
0 Normal
“My Puppelé, I look at you again and again. I want to devour you with all of my eyes, and tell you again and again that you’ve never been so beautiful and calm. Rest. I’m here. I learned a little German, with you. Ich liebe dich. I love you. I love you my Puppelé. ” 
Alain Delon
🥀
#romyschneider #alaindelon #lovequotes #loveletter #romyschneideralaindelon #lovestory
User Image movies_pedia Posted: Mar 22, 2018 8:42 PM (UTC)

3
1 Normal
#roccoandhisbrothers #alaindelon #lucinovisconti #movies_pedia
روايت روكو ...، همچون رمانی کلاسیک، آرام، با حوصله و پر از جزئیات به تدریج در سطوحي گوناگون گسترش مي­يابد. خانوادۀی پاروندي پس از برخورد غيرمنتظرۀ آغازين آرام آرام راههاي بقا را در ميلان جستجو مي­كند: به فکر یافتن خانه و کاشانه­ای می­افتند، پسرها هر یک به جستجوي كار مي­روند، حرفه­ های مختلف را امتحان می­کنند، شکست می­خورند، عاشق مي­شوند و فیلمنامه در مجموعه­ای از سببيت و تصادفها موقعيت­هاي خود را شكل مي­دهد و راه خود را باز مي­كند. و بعد به تدریج در دل این رفت و آمدها درام اصلی شکل می­گیرد: در تقابل بین برادر دوم سیمونه با سومی یعنی روکو؛ تقابلی بر سر نادیا دختر زیبای به فحشا کشیده شده. سیمونه در تجسمی از قدرت فیزیکی و خشونت غريزی و روکو در ترکیبی از عشقی مسیح­وار و ایمانی بدوی به یکپارچگی خانواده: راگوژین در برابر پرنس میشکین. سه سال پس از شبهاي روشن حالا ويسكونتي پرنس میشکین خود را آفريده است. درام با جابجايي­هاي مقطعي دو برادر در هر دو عرصۀ مشت­ زنی و رابطۀ عاشقانه بیشتر به سوی خشونت کشیده می­شود. رابطۀ تازه شکل گرفته­ ی روکو و نادیا پاسخش را با خشونتی تمام از سیمونه می­گیرد. ولی روکو نه مرد مبارزه که بیشتر در جستجوی عشقی برادرانه است پس انتخابی تراژیک می­کند و به نفع سیمونه کنار می­کشد تا درام تقديرش را رقم بزند: با تکرار فرجام تراژیک قتل وحشیانۀ ناستازیا توسط راگوژین، با سرانجامِ پرنس ميشكين­اش كه با خشونت سر از رينگ مشت ­زني درمي­آورد و در نهايت با لو دادن سيمونۀ قاتل به پليس توسط برادرِ ديگرش چيرو؛ تراژدي مصيبت­ بار خانواده تكميل شده است.
اینکه روکو با محبت و فروتنی­ اش و سیمونه با بدویت و خشونتش دو قطب شکل­گیری این تراژدی ­اند و این که ايمان ساده ­دلانۀ روكو به زيبايي مصیبت مي ­آفريند از پیچیدگی اخلاقی فیلم حکایت می­کند. ویسکونتی هنرمند تضادها بود؛ (و در بهترين فيلم­هايش) بيشتر راوي آنها تا قضاوت­گرشان.