Toggle navigation

#adolfhitler92,079 POSTS

Post Content
User Image earth.war.history Posted: Jan 19, 2018 11:06 PM (UTC)

2
5 Normal
♦️♦️NASYONAL SOSYALİZM NEDİR?♦️♦️ Nasyonal Sosyalizm, siyasal olarak faşizmin Al­manya’daki uygulamasıdır. Milliyetçilik ile ekonomik açıdan sosyalizmi birleştiren bu görüşün en belirgin temel özellikleri ırkın üstünlüğü, tek parti ve tek adam diktatörlüğü, Yahudi ve kapitalizm düşmanlığıdır. Kuramsal alanda ise, ana çizgileriyle, on dokuzuncu yüzyılda gelişen Tarihçi Hu­kuk Okulu’nun “ırkçılık” anlayışıyla değişikliğe uğra­mış biçimidir. Nasyonal Sosyalizm fikrinin ilk ideoloğu Fransız teorisyen Maurice Barrès’dır.  On dokuzuncu yüzyıl düşünürü Fichte’de gelişmeye başlayan aşırı ulusçuluk, Hegel’de artık Al­man ulusunun dünyayı yönetmesi gerektiğinin savunul­masına kadar varır; Nazilere de bu üstün ırk görüşü­nü uygulamak düşer.

Çoğu kez hem İtalyan faşizmi, hem de Alman Nas­yonal Sosyalizmi tek bir ad altında toplanarak, ikisine birden “faşizm” denilmektedir. Temel uygulama bakı­mından doğru sayılabilecek bu adlandırma, kuramsal alanda elverişsizdir. Nasyonal Sosyalizm ile faşizm arasındaki fark temeldedir.

İtalyan faşizminde devlet en yüksek amaç, en yüksek değer ve son hedeftir. Devlet kutsaldır ve her şey devlet içindir ve devletin dışında bir şey yoktur. Ulus, ancak devlet içinde, devlet aracılığı ile gerçekleşebilir, varlık kazanır.

Oysa Nasyonal Sosyalizme göre en yüksek değer “ırk”tır. Devlet bir amaç olmayıp (doğal olarak yalnız ku­ramsal alanda) sadece basit bir araç, bir kalıptır. Önemli olan bu kalıbı oluşturan içerik yani saf ırktır. Devlet ancak saf ırkı koruyabildiği, onu geliştirdiği ve ona yeni yaşam alanları açtığı sürece anlam taşır ve var olma hakkı kazanır. Demek ki faşizmde temel kavram devlet, Nasyonal Sosyalizmde ise ulus ya da ırktır.

#nazi#adolf#adolfhitler#nasyonalsosyalizm#wwhistory#history#ss#warhistory

Devamı yorumda
User Image erayantika Posted: Jan 19, 2018 10:04 PM (UTC)
12
0 Normal
2.Dünya Savaşı Nazi Almanyası SS Subaylarının Kullandığı Sigara Kutusu Kartondur Dönemine Ait Orjinaldir..
#antika #antique #germany #nazi #ss #adolfhitler #hitler #ww2 #wordwar #cigarette #gestapo #koleksiyon #collection #izmir #istanbul #ankara #italy #canada

Hashtags found on this page