Toggle navigation

#Imam_ALi35,941 POSTS

Post Content
User Image _se_sp Posted: Mar 19, 2018 10:15 PM (UTC)
2
1 Ludwig
User Image _se_sp Posted: Mar 19, 2018 10:13 PM (UTC)
2
0 Clarendon
User Image _se_sp Posted: Mar 19, 2018 9:15 PM (UTC)
1
0 Mayfair
User Image hasoonahmad Posted: Mar 19, 2018 6:57 PM (UTC)

3
0 Normal
فيديو تركيب الشباك الجديد لأمير المؤمنين عليه السلام من قبل البهرة الاسماعيلية
.
.
.
#علي #ali #الامام_علي #imam_ali
User Image heidaridarbefin Posted: Mar 19, 2018 5:12 PM (UTC)

176
0 Normal
▬ஜ۩﷽۩ஜ▬
.
🌷 ولادت با سعادت
#امام_محمد_باقر_علیه_السلام مبارک
.
.
✅ ای داده در ﻣﺎه ﺟﻤﺎدی ﻓﯿﺾ از دﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﺰ جام #رﺟﺐ ﮔﺮدﯾﻢ ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﻣﺎه دﻋﺎ ﻣﺎه ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻣﺎه ﺗﻮﺣﯿﺪ
ﻫﺮ ﺷﺎم آن ﺷﺎم دﻋﺎ ﻫﺮ ﺻﺒﺢ آن ﻋﯿﺪ
ﺑﺮﺧﯿﺰ ﮐﺰ ﻧﻬﺮ رﺟﺐ آﺑﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ
از دﺳﺖ ﺳﺎﻗﯽ ﺑﺎدۀ ﻧﺎﺑﯽ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ
ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺗﺎ ﻋﻤﺮی ﺑﻮد ﺑﺎﻗﯽ، ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﺟﺎم ﻃﻬﻮرا ﻣﯽ دﻫﺪ ﺳﺎﻗﯽ، ﮐﺠﺎﯾﯽ
ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﺮ زﻟﻒ ﻋﺒﺎدت ﺷﺎﻧﻪ ای زن
ﭘَﺮ در ﺷرار ﻋﺸﻖ ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ ای زن
دل ﺑﺰم ﺗﻮﺣﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰ
ﻋﯿﺪ آﻣﺪه ﻋﯿﺪ آﻣﺪه ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯿﺰ
آﻏﺎز ﻣﺎه اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ درﯾﺎی اﻧﺠﻢ
ﺗﺎﺑﯿﺪه از ﺑﺮج وﻻ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﻨﺠﻢ
ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺴﻦ ای ﻋﺎﻟﻤﯽ را ﮐﺮده ﮔﻠﺸﻦ
اﻣﺸﺐ ﻣﺤﻤّﺪ (ص) زاده ای ﭼﺸﻢ ﺗﻮ روﺷﻦ
او ﭼﺎر ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﻻ را ﻧﻮر ﻋﯿﻦ اﺳﺖ
ﻧﺠﻞ ﻋﻠﯽ ﻣِﻬﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﺎه ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ
ﻧﺴﻞ اﻣﺎﻣﺎن ﻫﻤﺎم از ﺑﺎب و ﻣﺎم اﺳﺖ
آری اﻣﺎم اﺑﻦ اﻣﺎم اﺑﻦ اﻣﺎم اﺳﺖ
او ﻣﯽ ﻓﺮوزد ﻧﻮر را در ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺎن
او ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺪ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎ ﺗﯿﻎ ﺑﺮﻫﺎن
علم تمام انبیا نقش نگینش
دست امیرالمومنین در آستینش
او طا و ها و حا و میم و یا و سین است
قرآن روی دست زین العابدین است
اﻣﺸﺐ ﺧﺪا ﻣﺮآت اﺣﻤﺪ آﻓﺮﯾﺪه
ﺑﺎر دگر بر ما محمد آﻓﺮﯾﺪه
در اوّل ﻣﺎه رﺟﺐ ﻣﻬﺮی درﺧﺸﯿﺪ
ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻧﻮر ﺑﺨﺸﯿﺪ
اﯾﻦ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ
ﻣﺤﻮ ﺧﺪا و ﻣﺎت ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ از ﺟﺪ ﮐﺮاﻣﺶ
آورده ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺎ ادب ﻋﺮض ﺳﻼﻣﺶ
رﺧﺴﺎر او ﮔﻠﺰار ﻫﺴﺘﯽ را ﺻﻔﺎ داد
اﻧﮕﺸﺖ او ﭼﺸﻤﺎن ﺟﺎﺑﺮ را ﺷﻔﺎ داد
ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺧﺸﺘﯽ ز اﯾﻮان رﻓﯿﻌﺶ
ﮔﻠﺒﻮﺳﮥ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺑﺮ ﺑﺎب اﻟﺒﻘﯿﻌﺶ
ﺑﯿﻤﺎری دل را ﻃﺒﯿﺐ ﺣﺎذق اﺳﺖ او
ﻗﺮآن ﺻﺎﻣﺖ را زﺑﺎن ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ او
ای ﺳﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ آل ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﻧﻬﺎده
ﻗﺮآن ﻓﺮا ﮔﯿﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﺮآن خاندان مصطفایند
اﯾﻨﺎن ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﺨﺰن ﺳﺮ ّ ﺧﺪاﯾﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻗﺮآن ﮐﻼم ﺑﮑﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺎﯾﺪ ز اﻫﻞ ذﮐﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻗﺴﻢ ﻗﺮآن ﺑﯽ آل رﺳﺎﻟﺖ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ی ﺧﻮد را ﮐﺸﺎﻧﺪ در ﺿﻼﻟﺖ ..
.
.
.
.
.
.
🔸کانال '' حیدری دربفین '' را به دوستان خود معرفی نمایید.
.
❎ جهت کپی نمودن متن اشعار
به کانال '' حیدری دربفین '' مراجعه کنید:
.
🆔 @HeidariDarbeFin
.
.
#امیرالمومنین #امام_علی_ع #علی #امام_حسین #علی_ع #سال_1397 #حضرت_فاطمه_س #امام_باقر #حاج_غلامرضا_سازگار #کاشان #ایران #مشهد #نجف #کربلا #تهران
#هیئتی #هیئت #حیدری_دربفین #هیئت_حیدری_دربفین_کاشان
#Iran #kashan #heiatii #heidaridarbefin
#shia #karbala #Hossein #imam_ali #Zahra
.
کانال تلگرام حیدری دربفین :
Www.Telegram.me/HeidariDarbeFin
Full video lin on Bio | Many of us tend to #ignore the #reality of #death. However, this event is something very relevant to our existence and it doesn't have to be a #scary phenomenon. There is a sweet side to death that serves as a bridge to the eternal world of perfection. However, this is only for those who strive sincerely and seek guidance from their Lord, the wise Creator of the Universe. Our duty is to build a strong and sincere will for guidance and God will guide us to the way of freedom.

Let us strive to be of those who embrace the sweet side of death by receiving Gods satisfaction before we are called back to Him.

A righteous death under the satisfaction of God is the ultimate freedom for man for he enters the eternal world of perfection.

Voice: Ali Jomaa
Via shia source
#Allah #Quran #Islam #ProphetMuhammad #Imam_ALi (a.s) #Ahlulbayt #Muslim #India #Pakistan #Yaman #Syria #Iraq #Iran #Lebanon #America #Saudiarabia #Germany #London #Behren #Ayatollah_Khamenei #Hezbollah #Hasan_Nasrallah #Shia #Sunni #Christians #Unity
User Image morteza_qasemii Posted: Mar 19, 2018 4:42 PM (UTC)

7
1 Normal
می دانم خواهی آمد
آمدنت پایان انتظارهاست
پایان زمستان
آمدنت بهاری است دل انگیز
بهاری با عطر یاس و نرگس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگر معیارت بهار زمینی باشد و بخواهی با سبز شدن آن تو نیز نو شوی، پس با زرد شدن آن نیز ممکن است رنگ عوض کنی و بخشکی و حتی در زمستان برگهایت بریزد و جز شاخساری بی برگ و خشک نباشی...
پس بهارت را با بهاری دگر گره بزن، بهاری که همیشگی است و زرد نمی شود...
پایدار است و سرسبزی اش عالمگیر می شود...
روحی تازه است در کالبد بشریت...
آفتابی است که هرگز افولی ندارد...
گرمایش فرامیگیرد تمام کائناتی که سالیان سال است انتظارش را می کشد.
با آمدن این بهار، سراسر کهکشانها جشن عید آمدنش را درک می کنند و مسرور خواهند شد از ظهورش...
بهار طبیعت نیز انتظار می کشد آمدن بهار ما را...
کجایی ای بهار دلها، ای ربیع الانام؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#بهار_جاودان #بهار_جانان #يا_مهدى #ظهور #امام_زمان #عطر_ياس #يا_زهرا #صاحب_الزمان #آقاى_من #جمكران #بهار_من #منجى_عالم #آرامش_دلها #رهبر_رهبرم #sun_of_man #imam_mahdi #savior #twelfth_Imam #Apocalypse #sun_of_god #shia #shia_muslim #Jesus_Christ #islam #imam_ali #imam_hussain #karbala #nature #love #life
User Image mahdaviat12_ Posted: Mar 19, 2018 4:01 PM (UTC)

41
1 Normal
همزمان با ایام حضور رهبر انقلاب در شهر مقدس مشهد، کاربران فضای مجازی با هشتگ #آمد_بهار_جانها به استقبال از حضور ایشان رفتند.
__________
#shiamuslim
#Allah
#Islam
#shia
#Quran
#ashura
#12imam
#twelfthimam
#twelveimam
#savior
#who_is_mohammad
#whoismohammad
#imam_ali
#who_is_ali
#whoisimamali
#who_is_imam_mahdi
#whoismahdi
#who_is_hussain
#son_of_man
#masaf
Full video lin on Bio | Many of us tend to #ignore the reality of death. However, this event is something very relevant to our existence and it doesn't have to be a #scary #phenomenon. There is a #sweet side to death that serves as a bridge to the eternal world of perfection. However, this is only for those who strive sincerely and seek guidance from their Lord, the wise Creator of the Universe. Our duty is to build a strong and sincere will for guidance and God will guide us to the way of freedom.

Let us strive to be of those who embrace the sweet side of death by receiving Gods satisfaction before we are called back to Him.

A righteous death under the satisfaction of God is the ultimate freedom for man for he enters the eternal world of perfection.

Voice: Ali Jomaa
Via shia source
#Allah #Quran #Islam #ProphetMuhammad #Imam_ALi (a.s) #Ahlulbayt #Muslim #India #Pakistan #Yaman #Syria #Iraq #Iran #Lebanon #America #Saudiarabia #Germany #London #Behren #Ayatollah_Khamenei #Hezbollah #Hasan_Nasrallah #Shia #Sunni #Christians #Unity
User Image aleurwat_alwathqay Posted: Mar 19, 2018 11:40 AM (UTC)

47
2 Normal
من أعمال اليوْم الاوّل
من شهر رجب

الخامس : أن يبتدىء صلاة سلمان (رضي الله عنه)، وهي ثلاثون ركعة يصلّي منها في هذا اليوم عشر ركعات، يسلّم بعد كلّ ركعتين، ويقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، وقُل هُوَ اللهُ اَحَدٌ ثلاث مرّات، وقُل يا أيّها الكافِرُونَ ثلاث مرّات، فاذا سلّم رفع يديه وقال: لا إِلـهَ إلاَّ اللهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيي وَيُميتُ، وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ. ثمّ يقول : اَللّـهُمَّ لامانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، ثمّ يمسح بهما وجهه ويصلّي عشراً بهذه الصّفة في يوم النّصف من رجب، ولكن يقول بعد عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، إِلهاً واحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً .
ويصلّي مثلها في آخر أيام الشهر ويقول بعد عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ: وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاّ بِاللهِ العَلِيِّ الْعَظيمِ .
ثمّ يمسح وجهه بيديه، ويسأل حاجته. وهذه صلاة ذات فوائد جمّة لا ينبغي التّغاضى عنها، ولسلمان (رحمه الله) أيضاً صلاة اُخرى في هذا اليوم وهي عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة الفاتحة مرّة والتّوحيد ثلاث مرّات وهي صلاة ذات فضل عظيم، فانّها توجب غفران الذّنوب، والوقاية مِن فتنة القبر ومن عذاب يوم القيامة، ويصرف عمّن صلّاها الجذام والبرص وذات الجنب. - مفاتيح الجنان

#رجب_شهر_الله
#بين_الحرمين_الشريفين #الامام_الحسين
#اباالفضل_العباس #الامام_علي #الامام_الكاظم #الامام_الجواد#الامام_الرضا#shia #imam_hussein
#imam_ali#الشيعة#ايران#العراق#المدينة_المنورة#االكويت#لبنان#السعودية#الاحساء#القطيف#مشهد#كربلاء#النجف_الاشرف#بغداد#قم#الكاظمية#يااباعبدالله #تهران #اللهم_عجل_لوليك_الفرج#عمان
User Image aleurwat_alwathqay Posted: Mar 19, 2018 11:38 AM (UTC)

64
1 Normal
من أعمال اليوْم الاوّل
من شهر رجب

الاوّل : الصّيام وقد روي انّ نوحاً (عليه السلام) كان قد ركب سفينته في هذا اليوم فأمر مَنْ معهُ أن يصوموه ومن صام هذا اليوم تباعدت عنه النّار مسير سنة .
الثّاني : الغُسل .
الثّالث : زيارة الحُسين (عليه السلام) . روى الشيخ عن بشير الدّهان عن الصّادق (عليه السلام) قال : من زار الحسين بن علي (عليهما السلام) أوّل يوم من رجب غفر الله له البتّة .
الرّابع : أن يدعو بالدّعاء الطّويل المروي في كتاب الاقبال . - مفاتيح الجنان

#رجب_شهر_الله
#بين_الحرمين_الشريفين #الامام_الحسين
#اباالفضل_العباس #الامام_علي #الامام_الكاظم #الامام_الجواد#الامام_الرضا#shia #imam_hussein
#imam_ali#الشيعة#ايران#العراق#المدينة_المنورة#االكويت#لبنان#السعودية#الاحساء#القطيف#مشهد#كربلاء#النجف_الاشرف#بغداد#قم#الكاظمية#يااباعبدالله #تهران #اللهم_عجل_لوليك_الفرج#عمان

Hashtags found on this page