Toggle navigation

#찍스타그램1,500,184 POSTS

Post Content
User Image 16_di Posted: Nov 24, 2017 4:08 AM (UTC)
0 0 Aden
16_di 6s ago
Về những điều có thể chẳng ai dỗ dành nổi cho ngoai nguôi
Khi yêu thương tựa cát rơi khẽ tay chẳng thể nào giữ lại
Và ta biết nhịp đập nơi ngực trái có xốn xang cũng muộn màng trễ nải
Ta làm sao níu lại, cho một lần buông tay...?
#Di
#팔로워#파로잉#팔로우#팔로미#소통#소통해요#선팔#선팔하면맞팔#선팔환영#선팔맞팔#맞팔#맞팔해요#맞팔환영#셀피#인스타그램#셀스타그램#얼스타그램#찍스타그램#인스타사이즈#좋아요#쌩얼#페이스북
#thehappyday#nothingisordinary#sadlove
User Image fl._.ower Posted: Nov 24, 2017 4:08 AM (UTC)
0 1 Normal
디자인도 다 다른데 색깔별로 코트모으냐며 😅
User Image sehuniversex Posted: Nov 24, 2017 4:05 AM (UTC)
ew
6
2 Normal
; now they always say congratulations, worked so hard, forgot how to vacation. (actual me)
User Image withsom_305 Posted: Nov 24, 2017 4:03 AM (UTC)
10
1 Normal
으앙~세장밖에 안나오다니ㅠ
순차적으로 먼저 주문주신 언니들먼저 배송될께요ㅠㅜ
지연되었던 허리끈원피스는 오늘도 또 나와요~^^그러니 조금만 기다려주세요~
빨리배송도와드릴께요~🙏🏻
User Image brand____r Posted: Nov 24, 2017 4:03 AM (UTC)
4
1 Normal
#끌로에페이데이백
이거이거 진짜 퀄이 넘나좋아용
강력추천해드리구 싶음
가죽 미친부드러움..🖒🖒
28*22*11 사이즈라 사이즈도 넘좋구
블랙,브라운 두가지색상있어용
진짜 정품뺨치네용🖐
💰17만
✔문의▶프로필상단 카톡링크 or ladyall 으로 카톡주세용
#럭스알

Hashtags found on this page