Toggle navigation

#준형55,035 POSTS

Post Content
User Image around_you_5 Posted: Feb 23, 2018 7:29 AM (UTC)

65
4 Normal
User Image around_you_5 Posted: Feb 23, 2018 7:11 AM (UTC)

40
0 Normal
User Image li5htaroundus Posted: Feb 23, 2018 4:11 AM (UTC)

bigbadboii
288
0 Normal
180223 — [Junhyung IG Update]
TRANS/ @bigbadboii : Need to eat chicken
—————————♡—————————
@bigbadboii #하이라이트 #용준형 #준형 #Junhyung #YongJunhyung
Trans©️alwaysbyYS
User Image junhyungfanpage Posted: Feb 22, 2018 7:18 PM (UTC)

18
2 Normal
User Image yyyls_hi.light Posted: Feb 22, 2018 7:03 PM (UTC)

bigbadboii
22
1 Normal
[TRANS] 180223 #하이라이트 #용준형 #준형 #Junhyung Instagram update 》"I should've eaten chicken ..."
User Image cmwlight Posted: Feb 22, 2018 6:55 PM (UTC)

bigbadboii
32
0 Normal
是好久不見的龍,想你啊😭😭😭
剪了頭髮,瘦了很多,臉上的肉又不見了😕減肥也要減得健康!不要只吃雞胸肉啊!☹️
//
#凌晨3點帥死人不償命啊🙈
#我跟你一樣喜歡做夜貓子😂
#龍真是自拍高手
#少年感破表
#太太太太太帥了❤️
#真的要回歸了
#junhyung #용준형 #준형 #龍俊亨

Hashtags found on this page