Toggle navigation

#비오는124,676 POSTS

Post Content
User Image hanminjune Posted: Nov 20, 2017 5:50 PM (UTC)
8
0 Normal
#두바이#비오는 두바이
#감성팔이#감성돋네
#추억팔이#추억도 샘솓네
#내기억 한자리의 그때 우리

일년으로치면 열 손가락으로 꼽을정도지만 두바이에도 비가 올때가 있었다.그때 나는 그곳에 있었고 그 시간을,그 유니크한 감성을...즐겼었다.
추억은 다시금 꺼내볼때 기억이 된다.
User Image lgrlgh Posted: Nov 20, 2017 1:02 PM (UTC)
17
0 Juno
lgrlgh 8h ago
#그는 신발 벗어놓고#건물 난간에 앉아#비오는 걸 즐기듯#그저 그렇게 앉아있다.
User Image leeseulyi1205 Posted: Nov 20, 2017 11:31 AM (UTC)
21
5 Normal
#첫줄

비오는 밤 12시쯤
여자 둘이서 폭풍흡입😆😆😆
매운거 못먹는데 완전 지대로 흡입

덕분에 오늘 2배로 운동했다는.


#오랫만
#인스타 #인스타그램 #👋 #일요일 #밤 #비오는날 #비오는 #비오는밤
#폭풍흡입 #야식 #닭발 #주먹밥 #참이슬 #소주
#소주한잔 #소주가달다 #맛있어 #맛있다
User Image sunmin1293 Posted: Nov 20, 2017 11:00 AM (UTC)
1
0 Gingham
#누룽지#파전#비오는 날엔 파전이지~~(비가아니고 눈이온건 안비밀ㅋ)#학원갔다와서 먹으니까 넘 맛있으!!♥#저녁 맛있게 드세욤!!
User Image dlinh.totoro.27 Posted: Nov 20, 2017 8:18 AM (UTC)
87
2 Normal
Giờ này ba năm trước những điều vẽ về tương lai tôi cũng có nhưng trên đời này có những điều khiến bức vẽ ấy thay đổi ...Ừ do tôi lựa chọn mà nên chả trách được ai. Cứ đè bản thân ra mà trách thôi! Nghĩ lại thấy phí chết đi được. Có những giây phút đẹp quá, ngọt ngào quá khiến ta cứ mơ mộng rằng sẽ được sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi... Thôi thì chuẩn bị đếm ngược lại TỪ ĐẦU!
#binbinbonjour18
.
.
.
.
.
.
.
.
#쌩얼#못생김주의#맞팔은댓글#맞팔댓글#맞팔좋아요#맞팔#맞팔해용#맞팔해요#여기서#비오는날#비오는#맞팔댓글#맞팔환영#선팔맞팔환영#선팔좋아요#팔로워#팔로우미#팔로미#팔로잉#좋아요#댓글#소통#소통해요#일상#인스타그램#인스타#찍스타그램
User Image youjinstella Posted: Nov 20, 2017 8:00 AM (UTC)
6
0 Normal
다들 첫 눈 온다는데 왜 #수원 은 비가 오는거쥐??⛆🌧☔☂ 나도 이른 첫눈 보고싶다999999999
#추적추적 #비오는 #신동수변공원
User Image ju_ri_j Posted: Nov 20, 2017 7:54 AM (UTC)
72
0 Normal
ju_ri_j 13h ago
엄마는 퇴원하셨어요😊
걱정해주셔서 감사합니다👏🏻
비오는 월요일
축쳐지는기분이지만,
힘내세요💪🏻
.
.
#비오는#월요일
#클라마#브런치
#첫눈오는날
User Image hjma0403 Posted: Nov 20, 2017 7:54 AM (UTC)
46
17 Normal
#비오는#다낭#반얀트리랑코 .
.
비가 주륵주륵, 어차피 이번 여행은 풀빌라에서 쉬는게 목적이었으니 아쉽진 않으나, 하루 정도는 날씨가 좋았으면 한다ㅜㅜ 무튼 오늘은 무조건 아무것도 안 하고 쉬어야지, 그 동안 못 잔 잠도 좀 자고😭 비오니까 나가는 것도 귀찮아서 마트에서 사온 쌀국수에 라루맥주로 배 채우고 이제 낮잠 자러 😴 .
.
User Image haedang99 Posted: Nov 20, 2017 7:26 AM (UTC)
15
2 Hudson
설레이는 마음으로 첫눈을 기다렸는데....비와요ㅜㅜ
#첫눈 #설레임 #비오는 안산 #기다림 #해당캘리
User Image jihyepretty3 Posted: Nov 20, 2017 7:07 AM (UTC)
25
0 Normal
집에 간다ㅎㅎ
잘 먹고 잘 놀다간다
🤗🤗🤗🤗
👋👋👋👋
오사카는 비오는중 ㅎㅎ
중국인 때문에 나 화남
😠😠😠😠
😠😠😠😠 .
.
.
.
.
.

#간사이공항 #럽스타그램 #커플여행 #발아픔 #중국사람 #비개념 #싸울뻔
#비오는 #오사카

Hashtags found on this page