Toggle navigation

#金知元75,792 POSTS

Post Content
User Image ikon_junhwan_ Posted: Feb 19, 2018 9:10 AM (UTC)

58
0 Normal
特別DJ啊~~~
我們韓彬跟東東要去擔任特別DJ啦💓💓💓
我們東東之前就常常在VApp做電台
相信這次也能做得很好❤❤❤
我們韓彬也是好好加油吧💪❤💪
-
By:LRu
©on pic
-
#iKON #BI #Hanbin #Jinhwan #Bobby #Jiwon #Yunhyeong #Junhoe #Donghyuk #Chanwoo #Junhwan #iKON_Junhwan_
#아이콘 #金韓彬 #김한빈 #비아이 #金振煥 #김진환 #金知元 #김지원 #바비 #宋允亨 #송윤형 #具俊會 #구준회 #주네 #金東赫 #김동혁 #鄭粲右 #정찬우
User Image jasmineeggg Posted: Feb 19, 2018 8:45 AM (UTC)

2
0 Normal
User Image ikon_junhwan_ Posted: Feb 19, 2018 4:43 AM (UTC)

89
0 Normal
一定要看完😂😂😂
真的可愛死我們孩子們💓💓💓
我們煥根本強拉經紀人出來😂💓💓
經紀人哥哥辛苦了(喂
第二對我們尷尬幾內感覺也是被拉出😂😂😂
互相鞠躬也太好笑😂💓💓
-
By:LRu
©
-
#iKON #BI #Hanbin #Jinhwan #Bobby #Jiwon #Yunhyeong #Junhoe #Donghyuk #Chanwoo #Junhwan #iKON_Junhwan_
#아이콘 #金韓彬 #김한빈 #비아이 #金振煥 #김진환 #金知元 #김지원 #바비 #宋允亨 #송윤형 #具俊會 #구준회 #주네 #金東赫 #김동혁 #鄭粲右 #정찬우