Toggle navigation

#กล1,553,751 POSTS

Post Content
User Image darkmares Posted: Nov 22, 2017 5:54 PM (UTC)
teno_migreno
105
9 Normal
Red accents.
MUA and in person, one and only - @teno_migreno
User Image saran3641 Posted: Nov 21, 2017 12:33 PM (UTC)
31
0 Normal
ยุด้วยกันไปตลอดชีวิตเลยนะ #กล
User Image cl_collagenprimep Posted: Nov 20, 2017 11:46 PM (UTC)
4
0 Normal
กรี๊ด รีวิวล้น 💘💘💘
🔥ผิวดีมีออร่า ผิวหน้ากระจ่างใส ลดสิว ฝ้า กระ #เปล ี่ยนไปในหนึ่งซอง!!! ต้องลอง CL Collagen ราคา 250 ฿ ซื้อ 2 ซองส่ง Free EMS 💕สั่งซื้อ/สมัครตัวแทน แอดไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 --------------------------------------------- ✨CL Collagen ด้วยสารสกัดระดับพรีเมี่ยม ✨ --------------------------------------------- 🐟#คอลลาเจนไตรเปปไทด ์ (Collagen Tri-Peptide) ดูดซึมได้มากถึง 95-100% 🌿#กล ูต้าซี (Gluta-C)เป็นแบบ Organic 100% ไม่เป็นอันตรายต่อตับ ทำให้ผิวมีออร่าแบบอมชมพูดูเป็นธรรมชาติ 🍂#เปล ือกสนฝรั่งเศส (Pine Bark Extract) ** Signature ของแบรนด์** เป็นเปลือกสนที่ดีที่สุด ลดทั้งฝ้าทั้งกระ ใส่ให้แบบไม่กั๊ก 20 mg 🍊#ว ิตซีจากส้มสีเลือด จากจะให้วิตามินซีสูงมากแล้ว จุดเด่นของส้มสีเลือดอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถต้านแดดได้ #clcollagen
User Image cl_collagenprimep Posted: Nov 20, 2017 11:45 PM (UTC)
0 0 Normal
🔥ผิวดีมีออร่า ผิวหน้ากระจ่างใส ลดสิว ฝ้า กระ #เปล ี่ยนไปในหนึ่งซอง!!! ต้องลอง CL Collagen ราคา 250 ฿ ซื้อ 2 ซองส่ง Free EMS 💕สั่งซื้อ/สมัครตัวแทน แอดไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 --------------------------------------------- ✨CL Collagen ด้วยสารสกัดระดับพรีเมี่ยม ✨ --------------------------------------------- 🐟#คอลลาเจนไตรเปปไทด ์ (Collagen Tri-Peptide) ดูดซึมได้มากถึง 95-100% 🌿#กล ูต้าซี (Gluta-C)เป็นแบบ Organic 100% ไม่เป็นอันตรายต่อตับ ทำให้ผิวมีออร่าแบบอมชมพูดูเป็นธรรมชาติ 🍂#เปล ือกสนฝรั่งเศส (Pine Bark Extract) ** Signature ของแบรนด์** เป็นเปลือกสนที่ดีที่สุด ลดทั้งฝ้าทั้งกระ ใส่ให้แบบไม่กั๊ก 20 mg 🍊#ว ิตซีจากส้มสีเลือด จากจะให้วิตามินซีสูงมากแล้ว จุดเด่นของส้มสีเลือดอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถต้านแดดได้ #clcollagen
User Image cl_collagenprimep Posted: Nov 20, 2017 11:45 PM (UTC)
2
0 Normal
🔥ผิวดีมีออร่า ผิวหน้ากระจ่างใส ลดสิว ฝ้า กระ #เปล ี่ยนไปในหนึ่งซอง!!! ต้องลอง CL Collagen ราคา 250 ฿ ซื้อ 2 ซองส่ง Free EMS 💕สั่งซื้อ/สมัครตัวแทน แอดไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 --------------------------------------------- ✨CL Collagen ด้วยสารสกัดระดับพรีเมี่ยม ✨ --------------------------------------------- 🐟#คอลลาเจนไตรเปปไทด ์ (Collagen Tri-Peptide) ดูดซึมได้มากถึง 95-100% 🌿#กล ูต้าซี (Gluta-C)เป็นแบบ Organic 100% ไม่เป็นอันตรายต่อตับ ทำให้ผิวมีออร่าแบบอมชมพูดูเป็นธรรมชาติ 🍂#เปล ือกสนฝรั่งเศส (Pine Bark Extract) ** Signature ของแบรนด์** เป็นเปลือกสนที่ดีที่สุด ลดทั้งฝ้าทั้งกระ ใส่ให้แบบไม่กั๊ก 20 mg 🍊#ว ิตซีจากส้มสีเลือด จากจะให้วิตามินซีสูงมากแล้ว จุดเด่นของส้มสีเลือดอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถต้านแดดได้ #clcollagen
User Image cl_collagenprimep Posted: Nov 20, 2017 12:13 PM (UTC)
4
0 Normal
🔥ผิวดีมีออร่า ผิวหน้ากระจ่างใส ลดสิว ฝ้า กระ #เปล ี่ยนไปในหนึ่งซอง!!! ต้องลอง CL Collagen ราคา 250 ฿ ซื้อ 2 ซองส่ง Free EMS 💕สั่งซื้อ/สมัครตัวแทน แอดไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 --------------------------------------------- ✨CL Collagen ด้วยสารสกัดระดับพรีเมี่ยม ✨ --------------------------------------------- 🐟#คอลลาเจนไตรเปปไทด ์ (Collagen Tri-Peptide) ดูดซึมได้มากถึง 95-100% 🌿#กล ูต้าซี (Gluta-C)เป็นแบบ Organic 100% ไม่เป็นอันตรายต่อตับ ทำให้ผิวมีออร่าแบบอมชมพูดูเป็นธรรมชาติ 🍂#เปล ือกสนฝรั่งเศส (Pine Bark Extract) ** Signature ของแบรนด์** เป็นเปลือกสนที่ดีที่สุด ลดทั้งฝ้าทั้งกระ ใส่ให้แบบไม่กั๊ก 20 mg 🍊#ว ิตซีจากส้มสีเลือด จากจะให้วิตามินซีสูงมากแล้ว จุดเด่นของส้มสีเลือดอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถต้านแดดได้ #clcollagen
User Image cl_collagenprimep Posted: Nov 20, 2017 12:13 PM (UTC)
3
0 Normal
🔥ผิวดีมีออร่า ผิวหน้ากระจ่างใส ลดสิว ฝ้า กระ #เปล ี่ยนไปในหนึ่งซอง!!! ต้องลอง CL Collagen ราคา 250 ฿ ซื้อ 2 ซองส่ง Free EMS 💕สั่งซื้อ/สมัครตัวแทน แอดไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 --------------------------------------------- ✨CL Collagen ด้วยสารสกัดระดับพรีเมี่ยม ✨ --------------------------------------------- 🐟#คอลลาเจนไตรเปปไทด ์ (Collagen Tri-Peptide) ดูดซึมได้มากถึง 95-100% 🌿#กล ูต้าซี (Gluta-C)เป็นแบบ Organic 100% ไม่เป็นอันตรายต่อตับ ทำให้ผิวมีออร่าแบบอมชมพูดูเป็นธรรมชาติ 🍂#เปล ือกสนฝรั่งเศส (Pine Bark Extract) ** Signature ของแบรนด์** เป็นเปลือกสนที่ดีที่สุด ลดทั้งฝ้าทั้งกระ ใส่ให้แบบไม่กั๊ก 20 mg 🍊#ว ิตซีจากส้มสีเลือด จากจะให้วิตามินซีสูงมากแล้ว จุดเด่นของส้มสีเลือดอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถต้านแดดได้ #clcollagen
User Image cl_collagenprimep Posted: Nov 20, 2017 12:13 PM (UTC)
5
0 Normal
🔥ผิวดีมีออร่า ผิวหน้ากระจ่างใส ลดสิว ฝ้า กระ #เปล ี่ยนไปในหนึ่งซอง!!! ต้องลอง CL Collagen ราคา 250 ฿ ซื้อ 2 ซองส่ง Free EMS 💕สั่งซื้อ/สมัครตัวแทน แอดไลน์ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 --------------------------------------------- ✨CL Collagen ด้วยสารสกัดระดับพรีเมี่ยม ✨ --------------------------------------------- 🐟#คอลลาเจนไตรเปปไทด ์ (Collagen Tri-Peptide) ดูดซึมได้มากถึง 95-100% 🌿#กล ูต้าซี (Gluta-C)เป็นแบบ Organic 100% ไม่เป็นอันตรายต่อตับ ทำให้ผิวมีออร่าแบบอมชมพูดูเป็นธรรมชาติ 🍂#เปล ือกสนฝรั่งเศส (Pine Bark Extract) ** Signature ของแบรนด์** เป็นเปลือกสนที่ดีที่สุด ลดทั้งฝ้าทั้งกระ ใส่ให้แบบไม่กั๊ก 20 mg 🍊#ว ิตซีจากส้มสีเลือด จากจะให้วิตามินซีสูงมากแล้ว จุดเด่นของส้มสีเลือดอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถต้านแดดได้ #clcollagen
User Image kornarpava Posted: Nov 20, 2017 1:53 AM (UTC)
11
0 Normal
การเริ่มต้นของวันจันทร์ เข้ามาเลยพร้อมเจอกันแล้ว แน่ๆหน่อยนะ #กล 20.11.60
User Image _blanc.k Posted: Nov 18, 2017 7:06 PM (UTC)
24
0 Normal
• ~ ... ยิ่งเห็น ยิ่งชอบ อัชฌาสัย ... ยิ่งพิศ ยิ่งติด ต้องใจ ... จะใคร่ ได้ดวง จินดา ... ~ • ☁️ 💎 ✨— ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์แห่งองค์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ( รัชกาลที่ ๑ ) 🙏🏻
> #NationalCostume 👑 #MissUniverse #Thailand <
#จะเล่นใหญ่ใจต้องสุด ยกมาให้หมดทั้ง #เล่ห์ #กล #มนต์ #คาถา :: #รามสูร #เมขลาล่อแก้ว #ChasingTheLight 💋
@marialynnehren @prapakas @missuniversethailand @missuniverse
User Image darkmares Posted: Nov 18, 2017 7:23 AM (UTC)
pavlicmatija
107
10 Normal
Cheflife. Deep in the darkness of the kitchen, things get heated. And mixed. And chopped. And bolied. And roasted. And mashed. And smashed. And only after all that you see them on a plate in their whole glory.

Chef @pavlicmatija
User Image gluta_botoxmeso Posted: Nov 13, 2017 11:56 AM (UTC)
2
0 Normal
ตอบช้าอย่าว่ากันน้า 😂😂ยาฉีดผิวขาวของแท้ 100% ตัวยาส่งทางคลีนิคด้วยค่ะปลอดภัยหายห่วง ฉีดผิวคำนวณสูตรตัวยาตามสภาพผิวของลูกค้าเป็นรายบุคคลค่ะ ✅สีผิวปัจจุบัน ✅โรคประจำตัว ✅ประวัติการแพ้ยา
แนะนำถูกจุดประสบการณ์ขายมานานกว่า 3 ปี ❎ไม่จัดตัวยามั่วๆสุ่มสี่สุ่มห้าค่ะ❎ ลูกค้าเสียเงินแล้วต้องเห็นผล เน้นขาว ไม่เน้นขาย 😘 ดูแลทั้งก่อนและหลังซื้อขายอย่างดี ไม่ขายฝันลูกค้า
------------------------------------------------------------------------
สินค้าพร้อมส่งทุกตัวมีอัพเดตในไอจีทุกวันค่ะ 💉
✨ กลูต้าฉีดผิวขาว
✨ คอลลาเจน,พลาเซนต้า,วิตซีอาหารผิว
✨ ยาชาแบบฉีด,แบบทา
✨ โบท็อกลดกรามหน้าเรียว
✨ ฟิลเลอร์เติมเต็ม
✨ แอลคาร์นิทีนลดน้ำหนัก
✨ เมโสแฟตลดไขมันเฉพาะจุด
✨ เมโสหน้าใส
✨ มาเด้-กูน่า
✨ ไหมร้อยหน้า
------------------------------------------------------------------------
💋ทางร้านมีที่ฉีดรับรองทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะ ฉีดโดยคุณหมอและพยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ สะอาด ปลอดภัย หมอมือเบามากกก กล้ารับประกัน💞 หมดปัญหาการซื้อแล้วไม่มีที่ฉีดค่ะ สักแต่ขายแต่ไม่มีที่ฉีดให้ลูกค้าร้านเราไม่ทำแน่นอน😌
------------------------------------------------------------------------
📮📦 ส่งของทุกวันจันทร์-เสาร์ ตัดยอดส่งของ 9 โมงเช้า ของที่ต้องส่งกับความเย็น แพ็คเย็นให้อย่างดีค่ะ 😘
มีบริการแมส,รถทัวร์,รถตู้ 🚙 💫
------------------------------------------------------------------------
ขายถูกสุด สินค้าถูกแต่แท้ 100% ส่งของไว ได้รับสินค้าเร็วแน่นอน แม่ค้าใจดีไม่เหวี่ยง ไม่วีน ยินดีให้คำปรึกษา ไม่ขายฝันลูกค้าค่ะ 💓 🐰สั่งซื้อสินค้าติดต่อสอบถาม🔮
IG: Gluta_botoxmeso
ID:stwstd191256 ------------------------------------------------------------------------
#กลูต้าฉีดผิวขาวราคาส่งถูกสุดในไอจี #ฉีดกลูต้า #ฉีดผิวขาว #กลูต้าฉีดของแท้ราคาส่ง #อสุจิแซลม่อน #ไหมร้อยหน้า #แฟตไขมัน #ฟิลเลอร์ #โบท็อก #เมโสหน้าใส #มาเด้กูน่า #เซรั่มเมโสหน้าใส #แอคคาร์นีทีน #500gs #600gs #2000gs #5000gf #8000gz #23000gk #gc40000 #gc50000 #กล
User Image dream_aekkarin Posted: Nov 11, 2017 5:43 AM (UTC)
24
1 Normal
User Image pattana6042 Posted: Nov 9, 2017 7:02 PM (UTC)
2
0 Normal
#กล เสียงดังหว้ะ😄
User Image goncalo_ssaraiva Posted: Nov 9, 2017 3:05 PM (UTC)
45
4 Normal
User Image eaerson Posted: Nov 8, 2017 4:38 PM (UTC)
153
2 Normal
5555 คอยเปนคอยไป
#กล#😆😆😆

Hashtags found on this page