Toggle navigation

#پستون72,857 POSTS

Post Content
User Image clipeeeee Posted: Dec 15, 2017 12:03 AM (UTC)

35
94 Normal
😍
.
لینک کانالمون برا دانلود تو بیوگرافی هست،عضو بشید کلی پستای دیگه هم تو کانال داریم
.
.
#sex #sexy #sëxcode #sexyvideo #sèxy #sexparty #hot #hotgirl #ass #bööbs #sêx #gay #transs #clip
#سکس #سکسی #حشری #کص #کون #ممه #پستون #۸۵ #لز #گی #دوجنسه #قلیان #جنده #کلیپ #باسن #ترنس
User Image clipeeeee Posted: Dec 14, 2017 11:55 PM (UTC)

30
111 Normal
😍🍒
.
لینک کانالمون برا دانلود تو بیوگرافی هست،عضو بشید کلی پستای دیگه هم تو کانال داریم
.
.
#sex #sexy #sëxcode #sexyvideo #sèxy #sexparty #hot #hotgirl #ass #bööbs #sêx #gay #transs #clip
#سکس #سکسی #حشری #کص #کون #ممه #پستون #۸۵ #لز #گی #دوجنسه #قلیان #جنده #کلیپ #باسن #ترنس
User Image ffghhfgd Posted: Dec 14, 2017 10:40 PM (UTC)

11
0 Normal
نظر بدید کودومو دوست دارید من خودم 2 رو دوستدارم
#کون #کس #لزبین #گی # کیر#کیرکلفت #پستون #
User Image khoda_dare_mibine_tobe_kon Posted: Dec 14, 2017 9:59 PM (UTC)

37
2 Normal
مناظره حضرت علی(ع) با کافران و اثبات وجود خدا
🌸🌸🌸🌸
امام علی (ع) در مقابل سؤال کفار راجع به خداوند به 
زیبایی جواب دادند وهم ضعف و عدم درک ما از وجود خداوند را شرح دادند.

سؤال کفاردر مورد خدا از امام علی(ع): در چه سال و تاریخی خدایت به وجود آمد؟
امام فرمود ؛
خداوند وجود داشته قبل از بوجود آمدن زمان و تاریخ و هرچیزی که وجود داشته.

کفار گفتند چه طور میشود؟

هرچیزی که به وجود آمده یا قبلش چیزی بوده که از او به وجود آمده ویا تبدیل شده!

امام علی (ع) فرمود :

قبل از عدد ٣ چه عددی است ؟
گفتند ٢
امام پرسید قبل از عدد ٢ چه عددیست ؟
گفتند ١
امام پرسید و قبل از عدد ١ ؟
گفتند هیچ
امام فرمود چطورمیشود عدد یک که بعدش اعداد بسیاری هست قبل نداشته باشد
ولی قبل ازخداوند که خود احد و واحد حقیقی است نمیشود چیزی نباشد!
کفار گفتند خدایت کجاست وکدام جهت قرار گرفته؟!!
امام فرمود همه جا حضور دارد وبر همه چیز مشرف است .
گفتند چطور ممکن است که همه جا باشی و همه جهت اشراف داشته باشی؟!
امام فرمود:
اگر شما در مکانی تاریک خوابیده باشید صبح که بیدار شوید 
روشنایی را از کدام طرف و کجا می بینید؟
کفار گفتند همه جا و از همه طرف
امام فرمود پس چگونه خدایی که خود نور سماوات و ارض است نمیشود همه جا باشد؟

کفار گفتند : پس جنس خدا از نور است اما نور از خورشید است خدایت از چیست!؟ چطور میشود از چیزی نباشی همه جا هم باشی قدرت هم داشته باشی !؟ امام فرمود خداوند خودش خالق خورشید و نور است
ایا شما قدرت طوفان و باد را ندیده أید؟

باد از چیست که نه دیده میشود نه از چیزی است،
در حالی که قدرتمند است؟

خداوند خود خالق باد است.

گفتند :خدایت را برایمان توصیف کن.از چه درست شده؟
ایا مثل آهن سخت است؟
یا مثل آب روان؟
ویا از گاز است و مثل دود و بخار است !؟
امام فرمود:

ایا تا به حال کنار مریضی در حال مرگ بوده اید و با او حرف زده اید؟
گفتند : آری بوده ایم وحرف زده ایم .
امام فرمود : آیا بعداز مردنش هم بااو حرف زدید ؟
گفتند نه چطور حرف بزنیم در حالی که او مرده ؟!
امام فرمود : فرق بین مردن و زنده بودن چه بود که قادر به تکلم وحرکت نبود؟

گفتند :روح،روح از بدنش خارج شد.

امام فرمود شما آنجا بودید و میگویید که روح از بدنش خارج شد و مُرد.
حال آن روح را که جلو چشم شما خارج شده برایم توصیف کنید از چه جنس و چگونه بود !؟
همه سکوت کردند.
امام علی (ع) فرمود: شما قدرت توصیف روحی که جلو چشمتان از
بدن مخلوق خدا بیرون آمده را ندارید؛ چطور قادر به فهم و
درک ذات أقدس احدیت و خدای خالق روح هستید؟
User Image khoda_dare_mibine_tobe_kon Posted: Dec 14, 2017 9:59 PM (UTC)

49
3 Normal
مناظره حضرت علی(ع) با کافران و اثبات وجود خدا
🌸🌸🌸🌸
امام علی (ع) در مقابل سؤال کفار راجع به خداوند به 
زیبایی جواب دادند وهم ضعف و عدم درک ما از وجود خداوند را شرح دادند.

سؤال کفاردر مورد خدا از امام علی(ع): در چه سال و تاریخی خدایت به وجود آمد؟
امام فرمود ؛
خداوند وجود داشته قبل از بوجود آمدن زمان و تاریخ و هرچیزی که وجود داشته.

کفار گفتند چه طور میشود؟

هرچیزی که به وجود آمده یا قبلش چیزی بوده که از او به وجود آمده ویا تبدیل شده!

امام علی (ع) فرمود :

قبل از عدد ٣ چه عددی است ؟
گفتند ٢
امام پرسید قبل از عدد ٢ چه عددیست ؟
گفتند ١
امام پرسید و قبل از عدد ١ ؟
گفتند هیچ
امام فرمود چطورمیشود عدد یک که بعدش اعداد بسیاری هست قبل نداشته باشد
ولی قبل ازخداوند که خود احد و واحد حقیقی است نمیشود چیزی نباشد!
کفار گفتند خدایت کجاست وکدام جهت قرار گرفته؟!!
امام فرمود همه جا حضور دارد وبر همه چیز مشرف است .
گفتند چطور ممکن است که همه جا باشی و همه جهت اشراف داشته باشی؟!
امام فرمود:
اگر شما در مکانی تاریک خوابیده باشید صبح که بیدار شوید 
روشنایی را از کدام طرف و کجا می بینید؟
کفار گفتند همه جا و از همه طرف
امام فرمود پس چگونه خدایی که خود نور سماوات و ارض است نمیشود همه جا باشد؟

کفار گفتند : پس جنس خدا از نور است اما نور از خورشید است خدایت از چیست!؟ چطور میشود از چیزی نباشی همه جا هم باشی قدرت هم داشته باشی !؟ امام فرمود خداوند خودش خالق خورشید و نور است
ایا شما قدرت طوفان و باد را ندیده أید؟

باد از چیست که نه دیده میشود نه از چیزی است،
در حالی که قدرتمند است؟

خداوند خود خالق باد است.

گفتند :خدایت را برایمان توصیف کن.از چه درست شده؟
ایا مثل آهن سخت است؟
یا مثل آب روان؟
ویا از گاز است و مثل دود و بخار است !؟
امام فرمود:

ایا تا به حال کنار مریضی در حال مرگ بوده اید و با او حرف زده اید؟
گفتند : آری بوده ایم وحرف زده ایم .
امام فرمود : آیا بعداز مردنش هم بااو حرف زدید ؟
گفتند نه چطور حرف بزنیم در حالی که او مرده ؟!
امام فرمود : فرق بین مردن و زنده بودن چه بود که قادر به تکلم وحرکت نبود؟

گفتند :روح،روح از بدنش خارج شد.

امام فرمود شما آنجا بودید و میگویید که روح از بدنش خارج شد و مُرد.
حال آن روح را که جلو چشم شما خارج شده برایم توصیف کنید از چه جنس و چگونه بود !؟
همه سکوت کردند.
امام علی (ع) فرمود: شما قدرت توصیف روحی که جلو چشمتان از
بدن مخلوق خدا بیرون آمده را ندارید؛ چطور قادر به فهم و
درک ذات أقدس احدیت و خدای خالق روح هستید؟
User Image mah_137301 Posted: Dec 14, 2017 9:55 PM (UTC)

66
4 Normal
وقتی از جلوی حوزه خواهران رد میشی 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃
#حوزه #خواهر #دختر #پست #پستون
User Image clipeeeee Posted: Dec 14, 2017 9:22 PM (UTC)

14
2 Normal
😍🍑
.
لینک کانالمون برا دانلود تو بیوگرافی هست،عضو بشید کلی پستای دیگه هم تو کانال داریم
.
.
#sex #sexy #sëxcode #sexyvideo #sèxy #sexparty #hot #hotgirl #ass #bööbs #sêx #gay #transs #clip
#سکس #سکسی #حشری #کص #کون #ممه #پستون #۸۵ #لز #گی #دوجنسه #قمبل #جنده #کلیپ #باسن #ترنس
User Image clipeeeee Posted: Dec 14, 2017 8:36 PM (UTC)

67
174 Normal
😍🍒
.
لینک کانالمون برا دانلود تو بیوگرافی هست،عضو بشید کلی پستای دیگه هم تو کانال داریم
.
.
#sex #sexy #sëxcode #sexyvideo #sèxy #sexparty #hot #hotgirl #ass #bööbs #sêx #gay #transs #clip
#سکس #سکسی #حشری #کص #کون #ممه #پستون #۸۵ #لز #گی #دوجنسه #قلیان #جنده #کلیپ #باسن #ترنس