Toggle navigation

#پا130,326 POSTS

Post Content
پاهام خیلی هم خوشگلن،از قیافه خیلیاتونم خوشگلترن
#feet
#feetvideo
#پا
#feetworship
✔️
🐔مرغش یک پا دارد.👇👇👇
روزی بود ، روزگاری بود . در یکی از روزها دوستان ملانصر الدینی با عجله در خانه ی ملا را زدند و با او گفتند : حاکم شهر عوض شده و حاکم جدیدی آمده . ملا گفت : حاکم عوض شده که شده ؟ به من چه ؟

دوستانش گفتند ، یعنی چه ؟ این چه حرفی است ؟ باید هر چه زودتر هدیه ای تهیه کنی و برای حاکم جدید ببری . ملا گفت : آها ؛ حال فهمیدم پس من باید هدیه ای تهیه کنم و ببرم پیش حاکم جدید تا اگر فردا برای شما گرفتاری پیش آمد ، واسطه بشوم و از حاکم بخواهم کمک تان کند ؟ دوستانش گفتند : بله همین طور است . ملا گفت : این وسط به من چه می رسد ؟ دوستانش گفتند : بابا تو ریش سفیدی ، تو بزرگی . یکی از دوستان ملا ، گفت : ناراحت نباش ، هدیه را خودمان تهیه می کنیم . یک مرغ چاق و گنده می پزیم تا تو مزد آن را به خانه ی حاکم ببری . ملا گفت : دو تا بپزید . یکی هم برای من و زن و بچه ام . چون من باید فردا ریش گرو بگذارم آنها قبول کردند و فردا با دو مرغ بریان به خانه ی ملا آمدند . ملا یک مرغ را به زنش داد و مرغ بریان دیگر را در سینی گذاشت تا نزد حاکم ببرد . در راه اشتهای ملا تحریک شد و سرپوش سینی را برداشت و یکی از پاهای مرغ را کند و خورد و دوباره روی آن را پوشاند و نزد حاکم برد . حاکم سرپوش را برداشت تا کمی مرغ بخورد . دید که ای دل غافل . مرغ ملا یک پا دارد . سوال کرد چرا مرغ بریان یک پا دارد . ملا گفت : مرغ های خوب شهر ما یک پا دارند . حاکم فهمید که ملا بسیار زرنگ و باهوش است و به او گفت : ناهار میهمان ما باشید از آن به بعد هر کسی که روی حرف نادرست خود پافشاری کند می گویند : 🐔🐔🐔مرغ ایشان یک پا دارد .
#ملا_نصرالدین #مرغ #پا #حاکم #روزگار #ملا
طراحی جدید برای ۳۱اکتبر یعنی ۹آبان
برای جشن هالووین
قابل سفارش درتندیس بهار
درخت وکلبه هرکدام پنجاه
کدو هرعددبیست
روح ها مطابق باقیمت استندهای عددبراساس سایز
جادوگر چهل وپنج
اشکال ریزبین پنج تاهشت
خفاش دوازده تومان
😍😍😍👻👻👻🎃🎃🎃🎃 #تندیس#دست#پا #بهار# تندیس#خانواده#کودک #یادگاری#تندیس#یادبود#یادگاری#خاطره#استد#اسم#تندیس# بهار#استند#یادبود#قاب#خاطره#دست#پا#یادبود#تندیس#ماندگار#یادگاری#جعبه#تندیس_دست_پا#ماندگار#مانا#رزین#نوزاد#نی نی#سه بعدی#آموزش#ساخت#قاب#گل#دکور#تولد#مانا#یادبود#قاب#تندیس_بهار#tandis_bahar#آب.طلا#هالووین#

Hashtags found on this page