Toggle navigation

#حمایت_از_حیوانات63,010 POSTS

Post Content
چند روز پیش ویدیوی غم انگیزی دیدم که در آن گوسفند مادری به همراه کودکانش در انتظار مرگ بود.دست مردی به قصد برداشتن کودکانش نزدیکشان شد و به صورتش خورد،او به طرز غم انگیزی با نگاه مظلومانه ای صورتش را کنار کشید.همینطور کودکانش که از شدت ترس به مادر نزدیک میشدند.چه کسی می داند آن مادران و فرزندان آن لحظه چه حسی داشتند ؟ همیشه مادران ما،از کودکی نقطه ضعف ما بوده اند.وقتی کسی سرشان داد میزد یا میخواست دست رویشان بلند کند،با همان دستان کوچک و قد نیم قدمان جلوی آن شخص می ایستادیم و سوپرمن میشدیم و با همان صدای کوچک بر سرش فریاد میزدیم . کداممان به یاد داریم دیدن صحنه ی ترس مادرمان مقابل خشونت دیگران ، وجودمان را آتش نزده باشد؟یا کداممان فراموش کرده ایم از کودکی وقتی ترس ها هیولایی قوی میشدند و به جانمان می افتادند ،اگر آغوش و پیراهن مادر برای پنهان شدن نبود چه میشد؟وقتی کودک بودم ،برای تاب بازی به پارک رفته بودم .ناگهان پسربچه ای جلوی تاب من پرید و تاب به طور اتفاقی در سرش خورد و او زد زیر گریه.مادرش به محض شنیدن صدای گریه اش ، به سمت من دوید .فریاد میزد و ناسزا میگفت و مدام به من نزدیک میشد،شاید میخواست من را کتک بزند،نمیدانم ، فقط میدانم آنقدر وحشت زده بودم که به سمت مادرم میدویدم و گریه میکردم . مادرم از من محافظت کرد .وقتی بزرگتر شدم،روزی با مادرم در خیابان به سمت درمانگاه در حرکت بودیم ، خیابان خلوتی که قسمتی بیابانی داشت ، ناگهان موتوری کیف قاپی به سمت ما آمد و کیف مادرم را کشید . مادرم به همراه کیف روی زمین کشیده میشد و بازهم حواسش به من و محافظت از من بود.و من در حالی که از ترس رو به مرگ بودم حواسم به او بود و اینکه چگونه سوپرمن شوم و نجاتش دهم.ما فقط میخواستیم هم را نجات دهیم و به هم پناه ببریم.دنیا در آن لحظات متوقف شده بودی و چیزی جز این حس نبود.آن روز هم گذشت و حالا دست شکسته ی مادر من خیلی وقت است خوب شده است،اما قلب شکسته ی من کی خوب خواهد شد ؟ قلب من شکسته است از اینکه بعضی از آدمها چگونه باعث وحشت کردن مادران و فرزندان میشوند و آنها را از هم جدا می کنند و میخورند ؟ مگر ما همان سوپرمن های دیروز نیستیم که غصه ی مادران قلبمان را تکه تکه میکرد ؟چه شده است که به راحتی مادران را تکه تکه میکنیم و غرورشان را،تنشان را می بلعیم و با بهانه های گوناگون قلب و وجدانمان را میخوابانیم؟دستی که باید سوپرمن این مادران و کودکان بی دفاع بشود،چه شده که برای کشتنشان به چاقو به دستان پول میدهد؟چه شد که مادری ها را دیدیدم و انکار کردیم مادر مادر است؟
#الوان_شریفی_نیا
User Image sandoghsazeh Posted: Feb 23, 2018 6:00 PM (UTC)

3
0 Normal
صندوقهای رومیزی اختصاصی مراکز و موسسات حمایت از حیوانات در طرحها و رنگهای متنوع و سفارشی ثبت سفارشات تهران : 02188862641- 02188862647 سامانه تلگرام و پیام کوتاه : 09212587159 #صندوق #حمایتازحیوانات #حمایت_از_حیوانات #حیوانات #حیوانات_گرسنه_وبیمار_را_دریابیم #حیوانات #حمایت #صدقة_جارية_لي_وللمتابعين #صندوقسازی #صدقة #صدقه_جاريه #خیرین #تبرعات #پلکسی_گلاس

Hashtags found on this page