Toggle navigation

More posts from this user

Posted: Oct 20, 2017 4:03 PM
73
1 Normal
יש שדיבור ישנה את כיוון הניגון
יש שניגון יהיה למים
יש שהמים ירצו לנחם את הלב
וכנגדם יעמדו השמיים
יש שמילה תרפא את מכאוב השגיאות
יש שסליחה תשלם את מחיר הדמעות
וכנגדן יעמדו הסיבות
יש עיניים בעולם
שרואות אותי
יש תקוה בתוכי
יש שם מים.
יש שהזמן יעצור ויוציא כאבים לאור
יש שהאור יתגבר ויפשיר את הקור
וכנגדו ישרקו הרוחות...
Posted: Oct 13, 2017 3:56 PM
93
2 Normal
וישנו יופי של גדילה פנימית✨ היקום הוא מרחב אינסופי 🌸
Posted: Oct 1, 2017 7:07 PM
64
1 Normal
יום אחד זה יקרה
בלי שנרגיש, משהו ישתנה
משהו ירגע בנו, משהו יגע בנו
ולא יהיה ממה לחשוש.
וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד
זה יבוא בטוח בעצמו
כאילו היה שם תמיד
וחיכה שנבחין בו
וזה יבוא, אתה תראה
הידיים הקפוצות יתארכו
והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל
זה יבוא, כמו שהטבע רגיל
להיות שלם עם עצמו
וזה יבוא, אתה הרי יודע
לא הכל יטלטל אותנו
לא הכל יכה
ומה שייפתח לנו
מחכה...✨
Posted: Sep 22, 2017 5:25 PM
95
3 Normal
שנה טובה ומאושרת🌸
Posted: Sep 15, 2017 7:28 PM
67
2 Normal
שבת של שלום מושלמת✨🌸
Posted: Sep 6, 2017 6:10 PM
79
2 Normal
ים זאת אהבה של חיים💙