Toggle navigation
  Posted: Sep 5, 2012 6:46 PM FEED
zook77
12
1 Normal

More posts from this user

assafl 5d ago
מעולם לא הייתה לי חתולה שהתעקשה כל-כך למצוא את הפינות הכי לא סבירות לרביצה. וזה בבית עם מיטה, ספות וכורסאות
assafl 6d ago
זהו, חזרנו לפיד חתולים
assafl 6d ago
חרדי קשיש מניח את המגבעת על מזוודת ה...מיני מאוס שלו. איפה אלכס ליבק כשצריך אותו?
assafl 1w ago
ואז, כשנגן הכינור במסעדה שאל אותי מה לנגן ולא ידע לבצע את "אלינור ריגבי" ("זה משירי הפופ היחידים שנכתבו מראש לכלי מיתר", הבהרתי לו) - הוא פצח בניגון של "ירושלים של זהב" ועבר ל"הבה נגילה"