Toggle navigation
  Posted: Sep 2, 2012 12:31 PM FEED
48
3 Valencia
קובבות

More posts from this user

ואם את נוסעת, לאן את נוסעת, הנצח הוא רק אפר ואבק 🇮🇱💔🇩🇪
מי שקרוב לבית, יושב קרוב למטבח
היו אלה הגרועות שבמעליות והטובות שבתאורות
הלילה התקיימה מסיבת הרווקות של הלית
כולם בחו״ל ולנו לא היה זמן לליפסניק
דיסקי - ג׳נג׳י עם נשמה מפוחמת
מועדים לשמחה מרחוב ויצמן
תינוק מול ינשוף