Toggle navigation
User Image sterilized Posted: Aug 23, 2012 10:24 AM (UTC)

FEED
59
4 Normal

More posts from this user

User Image sterilized Posted: Dec 30, 2017 1:49 PM (UTC)

20
1 Normal
ระการะกำ
User Image sterilized Posted: Nov 10, 2017 1:57 PM (UTC)

37
0 Normal
ฉัน มีฟ้าเป็นมุ้ง
ฉัน มียุงเป็นเพื่อน
ฉันมีพื้นดิน
เหมือนดั่งพื้นเรือน
นกหนูเป็นเพื่อน
กล่อมเตือนให้สุขใจ
ไม่เชื่ออีกแล้ว
หัวใจของพวกมนุษย์
ยื้อๆยุดๆ ฉุดฉันให้ร้องไห้
จะอยู่กับเธอ จนวันตาย
เพราะไม่มีใคร
ซื่อเหมือนเธอแล้วเหล้าจ๋า
#yashicaelectro35
#35mm #35mmfilm​ #analogfilm #filmphotography #filmisnotdead​
User Image sterilized Posted: Nov 6, 2017 6:38 AM (UTC)

18
0 Normal
พุทธะสาวกของพระมหาศาสดา
User Image sterilized Posted: Oct 9, 2017 7:10 AM (UTC)

37
1 Normal
User Image sterilized Posted: Sep 2, 2017 2:14 AM (UTC)

20
0 Normal
User Image sterilized Posted: Jul 4, 2017 4:55 AM (UTC)

45
1 Normal
มานั่งซบไหล่เรามั๊ย
#yashicaelectro35 #35mm #35mmfilm #analogfilm
User Image sterilized Posted: Jun 24, 2017 6:16 AM (UTC)

29
1 Normal
อยากมีเธอเดินร่วมทาง
#yashicaelectro35 #analog #analogcamera #35mm #35mmfilm
User Image sterilized Posted: Jun 20, 2017 6:13 AM (UTC)

39
0 Normal
ครึ่งหนึ่งของชีวิต ที่เราทำหายไป
ต่อให้นอนเสียดาย ไปจนตาย มันก็เท่านั้น
เหลืออีกครึ่งชีวิต ที่มันยังต้องการ
ความรักตัวเองกลับมา ชีวิตมันมีคุณค่ากว่านี้
#yashicaelectro35 #analogcamera #35mm #35mmfilm
User Image sterilized Posted: Jun 17, 2017 2:16 AM (UTC)

30
0 Normal
User Image sterilized Posted: May 23, 2017 3:55 AM (UTC)

32
0 Normal
สกิญฺจนํ ปสฺส วิหญฺญมานํ : คนมีห่วงกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่
#holga #filmphotography #filmisnotdead
User Image sterilized Posted: Feb 14, 2017 1:33 AM (UTC)

18
0 Normal
User Image sterilized Posted: Jan 20, 2017 8:01 AM (UTC)

34
3 Normal
ผมชื่อ "หลงมา"
User Image sterilized Posted: Jan 15, 2017 10:12 AM (UTC)

59
2 Normal
User Image sterilized Posted: Dec 26, 2016 8:55 AM (UTC)

40
1 Normal
ื12ปีผ่านไป กับเหตุการณ์สึนามิ ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอีกครั้ง #yashicaelectro35 #filmphotography #filmisnotdead #35mmfilm #analogcamera #analog
User Image sterilized Posted: Dec 13, 2016 12:42 AM (UTC)

38
2 Normal
กักขังฉันเถิดกักขังไป
ขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่า
อย่าขังหัวใจให้ทรมาน
ให้ฉันเศร้าโศกา
เหมือนว่าฉันเป็นเช่นดังจำเลย
#yashicaelectro35gt #analogcamera #analog #35mmfilm #35mm #filmphotography #filmisnotdead