Toggle navigation
User Image annnegra Posted: Aug 20, 2012 6:27 PM (UTC)

FEED
29
1 Normal
🎵ang himig mo, ang awit ko. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo . Buong puso kong inaalay sa'yo. O Dyos, O Panginoon, Lahat ay biyayang aming inampon, Aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa 'yong kal'walhatian. Ang tanging ninanais ko. Ay matamo lamang ang pag ibig mo, Lahat ay iiwanan ko, wala nang kailangan, sapat na Ito. 🎵🎶

More posts from this user

User Image annnegra Posted: Jan 14, 2018 10:35 AM (UTC)

18
0 Gingham
User Image annnegra Posted: Dec 16, 2017 10:04 PM (UTC)
15
1 X-Pro II
User Image annnegra Posted: Dec 16, 2017 10:04 PM (UTC)

18
1 X-Pro II
User Image annnegra Posted: Dec 16, 2017 10:03 PM (UTC)

17
1 X-Pro II
User Image annnegra Posted: Sep 23, 2017 11:41 PM (UTC)
18
2 Inkwell
User Image annnegra Posted: Jun 26, 2017 5:22 PM (UTC)

12
0 Normal
User Image annnegra Posted: Jun 26, 2017 5:22 PM (UTC)

8
0 X-Pro II
User Image annnegra Posted: May 9, 2017 4:29 AM (UTC)
21
2 Willow
EᗰᑭIᖇE ᔕTᗩTE ᑎEᗯ YOᖇK
User Image annnegra Posted: May 9, 2017 4:27 AM (UTC)
23
0 Moon
User Image annnegra Posted: May 9, 2017 4:24 AM (UTC)
18
2 Crema
OᑎE ᖴOGGY ᗰOᖇᑎIᑎG
User Image annnegra Posted: Jan 5, 2017 6:35 PM (UTC)

31
2 Aden
User Image annnegra Posted: Jan 5, 2017 6:34 PM (UTC)

23
0 Aden
User Image annnegra Posted: Dec 18, 2016 4:04 PM (UTC)
17
0 X-Pro II