Toggle navigation

More posts from this user

User Image plansverige Posted: Nov 19, 2017 7:44 AM (UTC)
144
0 Normal
I dag är det "World toilet day". Det är en dag FN har skapat för att uppmärksamma det faktum att 2,4 miljarder människor i världen saknar toalett.
---
Just nu är behovet av toaletter extra akut i sydöstra Bangladesh. Hit har över 600 000 rohingyier flytt undan våldsamheter i Myanmar de senaste två månaderna.
---
Förutom brist på mat och vatten råder det även stor brist på toaletter i området. På många platser tvingas fler än hundra personer dela på en enda toalett.
---
Situationen är extra svår för kvinnor och flickor som dels riskerar trakasserier vid de gemensamma latrinerna och dels måste sköta sin menstruation med begränsade resurser, minimalt med vatten och nästan inget privatliv.
---
Plan International lägger därför mycket resurser på vatten och sanitet på plats. Vårt team har bland annat byggt 400 toaletter, 40 tvättstationer anpassade för kvinnor, 30 avfallstationer samt delat ut över 10 000 paket med hygienartiklar. Vi kommer dessutom att dela ut 12 000 så kallade "dignity kits" vars innehåller kvinnor och flickor har nytta av vid menstruation.
---
Arbetet går med andra ord framåt, men det återstår fortfarande väldigt mycket att göra. "Vi arbetar dygnet runt ihop med lokala frivilliga", säger vår sanitets-specialist Azam Shahi. Vill du hjälpa honom och övriga på plats? I vår gåvoshop på vår hemsida (plansverige.org) hittar du ett "Rohingya-paket”. Köper du det så bidrar du med 200 kronor till vårt arbete i Bangladesh.
User Image plansverige Posted: Nov 16, 2017 10:30 AM (UTC)
115
0 Normal
Sofia, 15, bor på Plan Internationals internat i Moçambique för att gå klart högstadiet och gymnasiet. Hon trotsar normen att gifta sig tidigt. Bara 1 av 100 flickor i landet fortsätter till högre studier - medan hälften gifter sig innan 18 år. ”De flesta av mina kompisar har slutat skolan och är gifta”, berättar Sofia.
User Image plansverige Posted: Nov 14, 2017 6:25 AM (UTC)
95
0 Normal
Kobajs för jämställdhet! 💩 Förr var Vimbai, 24 år från Zimbabwe, tvungen att gå omkring 2 mil om dagen i jakt på bränsle till familjens spis. Men nu har Plan International och Oxfam installerat en biogasbrännare i hemmet.
🔥
Brännaren drivs av spillning från kor, grisar eller kycklingar och användarna har fått gå en kurs i hur de kan använda det brända avfallet som gödsel.
”Vi kvinnor sköter de flesta hushållssysslor. Biogasförbrännaren är en stor förbättring som kommer att minska vår arbetsbörda. Nu behöver vi inte lägga timmar på att leta efter ved", säger Vimbais mamma Maina.
🔥
Tanken är att traktens kvinnor och flickor ska kunna lägga sin nya "extratid" på att studera eller arbeta med något som genererar en inkomst.
🔥
På det viset kan de använda sina nya brännare som ett verktyg för att få större kontroll över sina liv och sin framtid. 💪
User Image plansverige Posted: Nov 13, 2017 9:53 AM (UTC)
98
0 Normal
Nu har stödet från Plan International nått över 62 000 av de rohingyer som flytt till Bangladesh. Vi prioriterar i första hand skydd för barnen samt vatten och sanitet och har bland annat delat ut 10 000 paket med hygienartiklar och utbildat 21 000 människor om hygien i katastrofområden.
Det återstår dock mycket arbete. Du som vill stödja oss kan köpa ett "Rohingya-paket" i gåvoshopen på vår hemsida (länk i bio) för att bidra med 200 kronor till vårt arbete i Bangladesh. ❤️
User Image plansverige Posted: Nov 7, 2017 10:47 AM (UTC)
95
0 Normal
Res med oss till Sri Lanka! ✈️🌏 🏝️☀️ I mars arrangerar vi en av våra populära "Fadderresor". Den här gången har du chansen att följa med till ett land med otrolig kultur, vacker natur och ett rikt djurliv🐒. Vi besöker också Plan Internationals projekt på olika platser i landet och du får lära dig mer om hur vi arbetar.
Du som har ett fadderbarn i Sri Lanka får dessutom chansen att hälsa på ditt fadderbarn med familj. ❤️ Mer info på plansverige.org/res-med-plan/fadderresa-till-sri-lanka/
👍

Sista anmälningsdag är 15 november 😊
User Image plansverige Posted: Oct 27, 2017 2:38 PM (UTC)
122
1 Normal
Ett stort tack till alla Flickafaddrar där ute - tillsammans visar vi att de krafter som hotar flickor och kvinnors rättigheter inte får stå oemotsagda! 💪❤️
User Image plansverige Posted: Oct 19, 2017 1:58 PM (UTC)
210
3 Normal
User Image plansverige Posted: Oct 18, 2017 2:17 PM (UTC)
107
1 Normal
"En dag kommer jag vara en förebild för flickor"
__________________________
Masline går i gymnasiet i Zimbabwe. Hon är 18 år och skriver poesi, Shakespeares verk är hennes största inspirationskälla och Othello är hennes absoluta favoritdrama. Hon deltar i dramaklasser på skolan och gärna i debatter. Men så har det inte alltid varit.
__________________________
”Förr var jag mycket osäker, och klarade inte att tala inför publik”, säger hon.
__________________________
Sen blev hon blev en av Plan Internationals lokala flickambassadörer för att främja flickors rättigheter i området där hon bor.
__________________________
”Vårt uppdrag är att ge råd om jämställdhet”, säger hon. ”Det bästa råd jag själv har fått är att samarbetet mellan pojkar och flickor ger extra kraft i jämställdhetsarbetet. Vi arbetar tillsammans för att stärka flickors ställning. Vi inser att det pojkar gör, kan flickor också göra. Först hade vi ett problem med att pojkar tyckte att de var bättre än oss, men nu har de förstått att vi är jämlikar.”
__________________________
Maslines dikter kretsar ofta kring temat barnäktenskap – ett stort problem i hennes hemland. En av tre flickor gifter sig före 18 års ålder.
__________________________
”Historiskt sett har Zimbabwe haft ett bra utbildningssystem, och befolkningen är i allmänhet högutbildade. Men utan ekonomisk tillväxt får många lokala samhällen kämpa för att kunna skicka sina barn till skolan. De har inte råd. Och det finns fler flickor än pojkar som hoppar av skolan, exempelvis på grund av tonårsgraviditeter eller äktenskap med äldre pojkar”, förklarar landschef Lennart Reinius.
__________________________
Masline är övertygad om att en förändring också måste komma från föräldrarna. ”Vi måste ändra deras syn på barnäktenskap”, säger hon.
__________________________
Stöd flickors rätt till utbildning – bli Flickafadder!
User Image plansverige Posted: Oct 17, 2017 1:38 PM (UTC)
214
4 Normal
Just nu bryter tusentals kvinnor världen över tystnaden kring sexuella trakasserier och övergrepp under hashtaggen #MeToo. Äntligen! Brott mot flickors rättigheter sker alltför ofta i det tysta. Låt oss tillsammans ge världens flickor en röst i samhället! 💪
.
.
.
.
(Fotnot: ”1 av 10 flickor har blivit utsatt för sexuellt våld” gäller globalt sett för kvinnor under 20 år. Källa: FN)
User Image plansverige Posted: Oct 11, 2017 2:12 PM (UTC)
163
1 Normal
Idag, onsdag, är det Internationella flickdagen. Använd den till att göra något stort för flickors rättigheter – bli Flickafadder! ❤️
User Image plansverige Posted: Oct 11, 2017 4:50 AM (UTC)
187
7 Normal
Idag, den 11 oktober, är det den Internationella flickdagen. Det är en dag som vi och FN har initierat för att uppmärksamma flickors rättigheter.
Tyvärr är dagen mer aktuell än på länge. Krafter som slår hårt mot flickors rättigheter växer. Stöd oss i kampen för flickors rätt till utbildning, sin egen kropp och trygghet. Bli Flickafadder!
💪
#förflickorsframtid
User Image plansverige Posted: Oct 10, 2017 8:34 AM (UTC)
248
9 Normal
Ett budskap från världens flickor! 💪 Stöd oss i kampen för deras rättigheter - bli Flickafadder på vår hemsida (länk i bio). #förflickorsframtid
User Image plansverige Posted: Oct 5, 2017 2:30 PM (UTC)
74
8 Normal
Nu har över 500 000 flyktingar passerat Myanmars gräns sedan den 25 augusti. De flesta befinner sig nu i Cox's Bazar-regionen i Sydöstra Bangladesh.
Om man skulle jämföra det med en svensk situation så är det som att hela Göteborg hade behövt fly till fots till Borås. I monsunregn.
Du kan stödja oss i vårt arbete på plats med i första hand skydd av barn och tillgång till rent vatten genom att swisha valfri summa till 9007311.
User Image plansverige Posted: Oct 5, 2017 9:29 AM (UTC)
110
0 Normal
Det finns över 3,7 miljarder kvinnor i världen idag. Många lever i länder där kvinnors och flickors rättigheter ständigt hotas. Där de anses mindre värda.
Det räcker nu. Ingen flicka ska behöva tro att hennes framtid inte är lika viktig som en pojkes.
💪
Ta ställning för flickors rättigheter och #förflickorsframtid på plansverige.org/flickorsframtid (länk i bio)
User Image plansverige Posted: Oct 4, 2017 2:08 PM (UTC)
132
4 Normal
Varje minut, runt om i världen, ser vi hur flickors drömmar och möjligheter hotas. Hur vill du att flickors framtid ska se ut?
Ta ställning #förflickorsframtid på plansverige.org/flickorsframtid (länk i bio)
User Image plansverige Posted: Oct 3, 2017 1:28 PM (UTC)
200
0 Normal
Stöd oss i kampen för flickors rätt till:
💪 Utbildning
💪 Sin egen kropp
💪 Att inte utsättas för våld och övergrepp.
Se hela filmen på plansverige.org/flickorsframtid (länk i bio)
För flickors framtid är allas framtid.
#förflickorsframtid
User Image plansverige Posted: Oct 2, 2017 2:17 PM (UTC)
118
2 Normal
"Det är ju för fan inte sant"
.
Men tyvärr är det just det det är. Se hela filmen på plansverige.org/flickorsframtid (länk i bio)
.
#förflickorsframtid
User Image plansverige Posted: Oct 2, 2017 5:17 AM (UTC)
80
0 Normal
Motståndet mobiliserar. Många länder i världen vill vrida tillbaka klockan och bromsa utvecklingen för flickors rättigheter. Dessa länder blir alltmer välorganiserade.
🌎
Men nu får det vara nog. Engagera dig #förflickorsframtid på plansverige.org/flickorsframtid (länk i bio)!
User Image plansverige Posted: Sep 29, 2017 10:16 AM (UTC)
75
4 Normal
Flyktinglägren i sydöstra Bangladesh är nu överfulla av flyktingar från Myanmar. Små barn och gamla löper extra stor risk att drabbas av smittsamma och vattenburna sjukdomar på grund av bristen på rent vatten.
Vår personal kommer inledningsvis att fokusera på skydd av barn. Det behövs även särskilda insatser för att hjälpa flickorna som är extra utsatta i konflikter. Dessutom fokuserar vi på tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.
Vi behöver ditt stöd. Swisha valfri summa till 9007311 för att bidra till vårt katastrofarbete.
User Image plansverige Posted: Sep 28, 2017 5:13 AM (UTC)
88
0 Normal
Flickors framtid är hotad. Över hela världen växer konservativa krafter som slår hårt mot flickors rättigheter. När motståndet mobiliserar måste vi också göra det. Vi behöver agera nu.
💪
Hjälp oss genom att ta ställning #förflickorsframtid på vår hemsida! (länk i bio)