Toggle navigation

More posts from this user

User Image tocnau Posted: Nov 4, 2017 2:42 PM (UTC)
4
0 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun gân cổ lọ, cổ tròn, tay ngắn, tay dài, freesize đến 55kg.
Đồng giá 60k/ áo
#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Nov 2, 2017 4:00 AM (UTC)
1
0 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun cổ lọ, cổ tròn, cổ tim, tay ngắn, tay dài. Chất thun gân mềm mịn mát, không bai dão sau khi sử dụng. Form áo freesize (từ 40-55kg mặc okie nhé). Hiện mình mới về các màu như hình, mỗi mẫu vài cái, có mẫu chỉ có 1 cái thui nên ai ưng nhanh tay quẹo lựa nhen. Đảm bảo áo và chất đẹp cực kỳ, mua rồi chỉ muốn mua thêm nữa thôi ạ!
Tất cả hình áo đều là #mình_tự_chụp, kèm mẫu vườn luôn để mọi người biết form dáng áo hihi ^^ 🌷🌷🌷Đặc biệt giá hạt dẻ: chỉ #60k/ áo 💗

Có hỗ trợ phí ship 50k khi mua trên 180k trên app shopee nhé!
https://shopee.vn/honggiang183

#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Nov 2, 2017 3:59 AM (UTC)
3
0 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun cổ lọ, cổ tròn, cổ tim, tay ngắn, tay dài. Chất thun gân mềm mịn mát, không bai dão sau khi sử dụng. Form áo freesize (từ 40-55kg mặc okie nhé). Hiện mình mới về các màu như hình, mỗi mẫu vài cái, có mẫu chỉ có 1 cái thui nên ai ưng nhanh tay quẹo lựa nhen. Đảm bảo áo và chất đẹp cực kỳ, mua rồi chỉ muốn mua thêm nữa thôi ạ!
Tất cả hình áo đều là #mình_tự_chụp, kèm mẫu vườn luôn để mọi người biết form dáng áo hihi ^^ 🌷🌷🌷Đặc biệt giá hạt dẻ: chỉ #60k/ áo 💗

Có hỗ trợ phí ship 50k khi mua trên 180k trên app shopee nhé!
https://shopee.vn/honggiang183

#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Nov 2, 2017 3:58 AM (UTC)
2
0 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun cổ lọ, cổ tròn, cổ tim, tay ngắn, tay dài. Chất thun gân mềm mịn mát, không bai dão sau khi sử dụng. Form áo freesize (từ 40-55kg mặc okie nhé). Hiện mình mới về các màu như hình, mỗi mẫu vài cái, có mẫu chỉ có 1 cái thui nên ai ưng nhanh tay quẹo lựa nhen. Đảm bảo áo và chất đẹp cực kỳ, mua rồi chỉ muốn mua thêm nữa thôi ạ!
Tất cả hình áo đều là #mình_tự_chụp, kèm mẫu vườn luôn để mọi người biết form dáng áo hihi ^^ 🌷🌷🌷Đặc biệt giá hạt dẻ: chỉ #60k/ áo 💗

Có hỗ trợ phí ship 50k khi mua trên 180k trên app shopee nhé!
https://shopee.vn/honggiang183

#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Nov 2, 2017 3:56 AM (UTC)
0 2 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun cổ lọ, cổ tròn, cổ tim, tay ngắn, tay dài. Chất thun gân mềm mịn mát, không bai dão sau khi sử dụng. Form áo freesize (từ 40-55kg mặc okie nhé). Hiện mình mới về các màu như hình, mỗi mẫu vài cái, có mẫu chỉ có 1 cái thui nên ai ưng nhanh tay quẹo lựa nhen. Đảm bảo áo và chất đẹp cực kỳ, mua rồi chỉ muốn mua thêm nữa thôi ạ!
Tất cả hình áo đều là #mình_tự_chụp, kèm mẫu vườn luôn để mọi người biết form dáng áo hihi ^^ 🌷🌷🌷Đặc biệt giá hạt dẻ: chỉ #60k/ áo 💗

Có hỗ trợ phí ship 50k khi mua trên 180k trên app shopee nhé!
https://shopee.vn/honggiang183

#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Nov 2, 2017 3:55 AM (UTC)
1
0 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun cổ lọ, cổ tròn, cổ tim, tay ngắn, tay dài. Chất thun gân mềm mịn mát, không bai dão sau khi sử dụng. Form áo freesize (từ 40-55kg mặc okie nhé). Hiện mình mới về các màu như hình, mỗi mẫu vài cái, có mẫu chỉ có 1 cái thui nên ai ưng nhanh tay quẹo lựa nhen. Đảm bảo áo và chất đẹp cực kỳ, mua rồi chỉ muốn mua thêm nữa thôi ạ!
Tất cả hình áo đều là #mình_tự_chụp, kèm mẫu vườn luôn để mọi người biết form dáng áo hihi ^^ 🌷🌷🌷Đặc biệt giá hạt dẻ: chỉ #60k/ áo 💗

Có hỗ trợ phí ship 50k khi mua trên 180k trên app shopee nhé!
https://shopee.vn/honggiang183

#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Nov 2, 2017 3:53 AM (UTC)
1
0 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun cổ lọ, cổ tròn, cổ tim, tay ngắn, tay dài. Chất thun gân mềm mịn mát, không bai dão sau khi sử dụng. Form áo freesize (từ 40-55kg mặc okie nhé). Hiện mình mới về các màu như hình, mỗi mẫu vài cái, có mẫu chỉ có 1 cái thui nên ai ưng nhanh tay quẹo lựa nhen. Đảm bảo áo và chất đẹp cực kỳ, mua rồi chỉ muốn mua thêm nữa thôi ạ!
Tất cả hình áo đều là #mình_tự_chụp, kèm mẫu vườn luôn để mọi người biết form dáng áo hihi ^^ 🌷🌷🌷Đặc biệt giá hạt dẻ: chỉ #60k/ áo 💗

Có hỗ trợ phí ship 50k khi mua trên 180k trên app shopee nhé!
https://shopee.vn/honggiang183

#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Nov 2, 2017 3:51 AM (UTC)
0 0 Normal
tocnau 2w ago
Áo thun cổ lọ, cổ tròn, cổ tim, tay ngắn, tay dài. Chất thun gân mềm mịn mát, không bai dão sau khi sử dụng. Form áo freesize (từ 40-55kg mặc okie nhé). Hiện mình mới về các màu như hình, mỗi mẫu vài cái, có mẫu chỉ có 1 cái thui nên ai ưng nhanh tay quẹo lựa nhen. Đảm bảo áo và chất đẹp cực kỳ, mua rồi chỉ muốn mua thêm nữa thôi ạ!
Tất cả hình áo đều là #mình_tự_chụp, kèm mẫu vườn luôn để mọi người biết form dáng áo hihi ^^ 🌷🌷🌷Đặc biệt giá hạt dẻ: chỉ #60k/ áo 💗

Có hỗ trợ phí ship 50k khi mua trên 180k trên app shopee nhé!
https://shopee.vn/honggiang183

#aothungan #aothun #aocolo #aodaitay
User Image tocnau Posted: Oct 12, 2017 5:15 PM (UTC)
13
1 Normal
tocnau 1M ago
Em đang “thương” con hà mã 😝
#mybaby #mydoughter #love
User Image tocnau Posted: Oct 4, 2017 4:44 PM (UTC)
10
2 Normal
User Image tocnau Posted: Oct 1, 2017 4:54 PM (UTC)
10
0 Nashville
User Image tocnau Posted: Sep 29, 2017 5:43 PM (UTC)
15
1 Normal
tocnau 1M ago
Ăn ké biếng bánh thôi mà vui thấy rõ :)))
#mybaby #mydaughter #loveher #happymoment
User Image tocnau Posted: Sep 27, 2017 2:52 AM (UTC)
9
1 Normal
tocnau 1M ago
Bị mẹ cắn mà vẫn cười toe toét chỉ có Shi thôi :)))
#motheranddaughter #lovely #love
User Image tocnau Posted: Sep 26, 2017 4:20 PM (UTC)
10
0 Sierra
User Image tocnau Posted: Sep 20, 2017 10:16 AM (UTC)
16
2 Normal
User Image tocnau Posted: Sep 17, 2017 5:34 PM (UTC)
14
0 Normal
User Image tocnau Posted: Sep 13, 2017 10:54 AM (UTC)
11
0 Normal
tocnau 2M ago
Em mèo mỏ sưng (vì bị té) nhưng vẫn quẩy nhiệt tình!!!
#mydaughter #mybaby #snowapp