Toggle navigation

More posts from this user

.
“การอ่านแค่ย่อหน้าเดียว
ไม่อาจสื่อถึงบทสรุปได้" #แคปชั่นไม่เกี่ยว
.
#ชีสเค้กบ่าเกี๋ยง : #ชีสเค้กลูกหว้า
ภาษาเหนือ : บ่าเกี๋ยง
ภาษากลาง : ลูกหว้า

ดีงามมากกกกก ❤