Toggle navigation

More posts from this user

קיבלתי פרחים ☺️💐 #oneyear
yael_am 14w ago
הגשה סופית בטיפוגרפיה, גלויות ופוסטר Jean Arp🔸@visual_shenkar
yael_am 16w ago
הגשה סופית במבוא לגרפי שנה א׳, סגנון סדרת חפצים #vintage @shenkar_college @visual_shenkar @anatgelbard
yael_am 17w ago
הגשת סוף בצילום. חשיפת יתר אל מול תת חשיפה כמשל לפערי הדורות ותרבות הצריכה @shenkar_college #שנהא׳