Toggle navigation

More posts from this user

buraczki 264w ago
idealni ludzie są zawsze w idealnym miejscu
buraczki 278w ago
nie mam wyrostka. Gala jest pisana za trudnym językiem i zbyt przygnębiająca. mogę słuchać ylko radia Kotek.