Toggle navigation

More posts from this user

User Image katiaglad Posted: Nov 19, 2017 8:46 PM (UTC)
24
0 Normal
פיתרון לארוחת בוקר זריזה לפני הלימודים 😋 #breakfast
User Image katiaglad Posted: Nov 8, 2017 3:38 PM (UTC)
47
0 Normal
User Image katiaglad Posted: Nov 4, 2017 8:09 PM (UTC)
64
1 Normal
User Image katiaglad Posted: Nov 3, 2017 1:49 PM (UTC)
25
0 Normal
אהבה וחום של בעל חיים ❤ בדיוק מה שהייתי צריכה הבוקר. #reallove #animalslover
User Image katiaglad Posted: Oct 31, 2017 9:50 PM (UTC)
21
1 Normal
לכו, רוצו אחרי החלומות שלכם. גם אחרי הכי קטנים ובלתי מוסברים וגם אחרי הכי הכי גדולים ורחוקים. אולי זה נראה בלתי אפשרי לפעמים, ורוב הפעמים אנחנו מוצפים בכל כך הרבה פחדים, קשיים וחוסר תמיכה... אבל אסור לשום דבר מכל אלה לכבות לנו את הניצוץ בעיניים, את המשמעות שאנחנו מעניקים לעצמינו כשאנחנו קמים בבוקר... לא תמיד נדע איך נגשים את החלום, מה הדרך המדוייקת, אבל כל עוד נאמין שהוא יכול להתגשם ונצעד בצעדים קטנים לעברו בלי לוותר.. יום אחד נקום ונחייה אותו. יום אחד ניגע בשמש. בשמש שלנו, שבתוך תוכינו. ☉ ©
#dream #believe #doit #sun
User Image katiaglad Posted: Oct 29, 2017 12:43 PM (UTC)
vegankatia
41
0 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 26, 2017 7:03 PM (UTC)
44
0 Normal
לא סגורה על זה שהוא אוהב אותי כמו שאני אוהבת אותו 😅❤
User Image katiaglad Posted: Oct 26, 2017 5:15 PM (UTC)
23
2 Normal
את יודעת אנחנו כאן, אבל הראש שלי עדיין שם.
User Image katiaglad Posted: Oct 21, 2017 10:12 AM (UTC)
59
6 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 16, 2017 7:03 PM (UTC)
34
0 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 14, 2017 9:36 AM (UTC)
55
2 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 14, 2017 9:33 AM (UTC)
27
0 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 13, 2017 6:08 PM (UTC)
18
0 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 13, 2017 6:08 PM (UTC)
29
0 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 13, 2017 6:08 PM (UTC)
35
1 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 13, 2017 8:02 AM (UTC)
36
1 Normal
It does not matter where you're going - It's who you have beside you 💚
User Image katiaglad Posted: Oct 11, 2017 7:32 PM (UTC)
40
2 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 11, 2017 7:25 PM (UTC)
21
0 Normal
User Image katiaglad Posted: Oct 6, 2017 8:26 AM (UTC)
42
0 Aden
בקרוב התחלות חדשות, בצעדים קטנים בדרך לחלום☄ #dreambig 🌟
User Image katiaglad Posted: Oct 6, 2017 7:22 AM (UTC)
23
0 Normal