Toggle navigation

More posts from this user

User Image guillac Posted: Nov 17, 2017 12:38 PM (UTC)
13
1 Normal
Happy Happy sa lugar na Happy!!!!!!
User Image guillac Posted: Nov 17, 2017 1:05 AM (UTC)
handfulofwander
myrikaness
9
1 Normal
User Image guillac Posted: Nov 17, 2017 1:03 AM (UTC)
6
1 Hefe
User Image guillac Posted: Nov 16, 2017 8:17 AM (UTC)
11
0 Hefe
User Image guillac Posted: Nov 11, 2017 1:20 AM (UTC)
14
5 Hefe
User Image guillac Posted: Nov 9, 2017 7:02 AM (UTC)
11
2 X-Pro II
.... what's your story?
User Image guillac Posted: Nov 6, 2017 5:27 AM (UTC)
9
2 Normal
Finally got my rhode mic for my vlog!!!!
User Image guillac Posted: Oct 31, 2017 4:47 AM (UTC)
rixbajns
wheninmanila
13
4 Ludwig
my Lomi girl's first ride.
User Image guillac Posted: Oct 30, 2017 1:15 AM (UTC)
10
3 Normal
Balik Alindog Program 69.0
User Image guillac Posted: Oct 30, 2017 12:55 AM (UTC)
10
1 Hefe
User Image guillac Posted: Oct 30, 2017 12:40 AM (UTC)
16
1 Juno
iring mo ako when october ends
User Image guillac Posted: Oct 28, 2017 12:51 AM (UTC)
10
0 Hefe
User Image guillac Posted: Oct 26, 2017 1:11 AM (UTC)
10
1 Normal
Balik Alindog Program 90°
User Image guillac Posted: Oct 26, 2017 12:56 AM (UTC)
14
1 Hefe
anak ng.... napagkainit naman!
User Image guillac Posted: Oct 18, 2017 12:34 AM (UTC)
9
2 Hefe
Pa Que kayo dyan!
( Patatas at Queso )
User Image guillac Posted: Oct 17, 2017 6:12 AM (UTC)
12
1 Hefe
User Image guillac Posted: Oct 16, 2017 7:10 AM (UTC)
megumiealcala
9
2 Hefe
ang galing nila kagabi,sana napanood niyo.
User Image guillac Posted: Oct 13, 2017 12:41 PM (UTC)
0 1 Normal
You see what you want to see.
in tagalog 'sabihin mo ang gusto mong sabihin'.