Toggle navigation
  Posted: May 12, 2012 12:37 PM
49
4 Rise
วันเกิด หลานปันปัน :D
  • 😱 น่ากินมาก

  • be5to 5y ago

    Ja aow cake!!

  • จะกินนนนน🎂 ชอบบบบบ👶

  • เค้กใหญ่สัส น่อร้อกอะ

More posts from this user

User Image biglyhippy Posted: Nov 1, 2017 12:40 PM (UTC)
36
2 Normal
User Image biglyhippy Posted: Oct 26, 2017 4:50 AM (UTC)
37
0 Normal
#เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทย #วันที่พระองค์จะจากเราไปแล้วจริงๆ #😢 #พระองค์ท่านคือทุกสิ่งทุกอย่างคนปวงชนชาวไทย ไม่ว่าจะเป็นกำลังใจของนักกีฬาทีมชาติเวลาไปแข่ง เป็นพ่อของลูกๆทุกคน เป็นพ่อที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดอย่างไม่เหน็ดเหนือย #พ่อหลวงของแผ่นดินไทย วันนี้พ่อไม่อยู่แต่ ทุกๆคนรู้ว่าพ่อจะขึ้นไปดูแลพวกเราอยู่ข้างบน มองเรามาจากข้างบน #ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย #และจะขอเป็นลูกพ่อตลอดไป #พ่อหลวงของแผ่นดิน #🇹🇭