Toggle navigation

More posts from this user

Ăn dọng dũng tào cùng các bạn 🚗🏖@alexgtran @crazchau @nmajeska @brian_vo 🌟Mục đích chuyến đi: Đối với tụi mình hẹn gặp rất khó, nên phải đi hẳn 1 chuyến du lịch xa chỉ để hoàn toàn bên nhau 2 ngày rưỡi.
One of the best things in my life 🌟#laikymygia
Buổi tối hôm ấy 🥂🍾 lâu lâu lâu người ta mới nhậu 1 lần ••• #summer2017 #bestfriendgoals #mygang #bff #DeGang
notaism 16w ago
#shineeworldvinbkk trip 🤗💎💚❤️💛💙💗 #SHINeeWorldV tour has come to an end! 🥂 cheers for the successful tour #샤이니 from 🇰🇷 to 🇹🇭☺️
notaism 31w ago
Yêu Mẹ ❤cảm ơn Mẹ vì tất cả!
notaism 51w ago
Wish I could go see you 😢 I had to choose between #swcv and your concert #샤이니 #jonghyunxinspiration 💸
notaism 54w ago
😢 #tbt ••• "Once you fall for SHINee, there's no going back!" I can't go back since 2010 😓 just keep falling deeper into their world #shineeworld #shawols #SWCV #swc5inseoul #shinee1of1 #샤이니
notaism 57w ago
#SHINee Onew with contact lenses is like having apple with cinnamon 👀 🍏 #tbh how come he looks like an animation character here 😳 I miss Odd era but I'm so excited for their comeback #leejinki #whenaBlingerpostsOnew #MVP #postconcertdepression #shawol
notaism 57w ago
⏮[REWIND] Xin bắt đầu chương trình giờ này tuần trước •• On the way to #SWCV 🌟 All SHINee - TShirt, nails, hairtie, ecobag 💎 #shiningshinee #tb #SMglobalpackage #postconcertdepression #shawol #seoultrip