Toggle navigation

More posts from this user

ไปเที่ยวกันไหม
สวยๆใสๆ และอร่อยด้วย
วุ้นกุหลาบแก้ว
.
#วุ้นGinnyTheRabbit
.

#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
อรุณสวัสดิ์...วันจันทร์สีเหลือง
วุ้นฝอยทองก็สีเหลือง 🌼🌼🌼
.
#วุ้นGinnyTheRabbit
#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
วุ้นกะทิใบเตย หอมๆหวานๆชื่นใจ
มาพร้อมคนขาย กลัวจะลืมหน้ากัน อิอิ
.
#วุ้นGinnyTheRabbit
#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
สวยในใสนอก หวานกรอบอร่อย
วุ้นกุหลาบแก้ว .
#วุ้นGinnyTheRabbit
#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
ซากุระเมืองไทย
ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่น
.
#วุ้นGinnyTheRabbit
#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
ส่งวุ้นงานบุญ
แพคเดี่ยวแฟนซีกันไป
.
#วุ้นGinnyTheRabbit #ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
วุ้นเฮลบลูบอย
ทำทีไรหอม...ไปทั้งบ้าน
.
#วุ้นGinnyTheRabbit
#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
ขาว อวบ มีเนื้อ มีนวล
หวานน้อย หอมและมันส์มาก
.
#วุ้นGinnyTheRabbit
#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว
พี่นี่ดริปเองกะมือ
หอมเข้มเต็มรสกาแฟ
.
#วุ้นGinnyTheRabbit
#ทำวุ้นขาย #สั่งเลย
ชิ้นละ5บาท ขั้นต่ำ100ชิ้น
Line:ddkitida
สั่งล่วงหน้า2-3วัน
นัดรับของไม่สามารถจัดส่ง
.
.
#วุ้นฝอยทอง #วุ้นเฮลบลูบอย
#วุ้นกาแฟ #วุ้นใบเตย
#วุ้นอัญชัน #วุ้นแฟนซี
#วุ้นกะทิ #วุ้นกุหลาบแก้ว