Toggle navigation

More posts from this user

ปวงประชาพร้อมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
คณะผู้บริหาร พนักงาน และพสกนิกรชาวไทย ร่วมน้อมถวายความอาลัย ครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งแผ่นดิน”
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์, พารากอน และ บลูพอร์ต หัวหิน
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจ
ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา จัดรถบริการรับส่ง ไปยังจุดถวายดอกไม้จันทน์ 7 เส้นทาง เวลา 08.00-23.00 น.
และ บริการจอดรถฟรี ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.
ต่างคนต่างมีหน้าที่
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น...
เพราะว่า...ถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว
โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้
เพราะเหตุว่า...งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน
ฉะนั้น...แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
การประหยัดอดออม
เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล
ตลอดจนความเจริญมั่นคง
ของสังคมและชาติบ้านเมือง

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
การดำรงชีวิตที่ดี...จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัว จะต้องมีความเพียร และความอดทนเป็นที่ตั้ง

ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ...ไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้ จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะ และถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคี คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือในทุกเมื่อ ช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่สมควร สิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคง ความสุขก็ทำ สิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้น และช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดสระบุรี ๑๖ เมษายน ๒๕๑๙
พอเพียงนี้
อาจจะมีมาก...อาจจะมีของหรูหราก็ได้
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ
พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้ คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระ
และเจริญมั่นคง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๒
ประชาชนชาวโคราชสามารถร่วมชมความงามของดอกดาวเรืองบริเวณหน้าห้าง เดอะมอลล์โคราช ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
ประชาชนชาวโคราชสามารถร่วมชมความงามของดอกดาวเรืองบริเวณหน้าห้าง เดอะมอลล์โคราช ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
ประชาชนชาวโคราชสามารถร่วมชมความงามของดอกดาวเรืองบริเวณหน้าห้าง เดอะมอลล์โคราช ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต
แสดงทางปฏิบัติที่จะให้บรรลุความสุขสูงสุดของชีวิต
มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผล...ว่าทุกสิ่งเกิดจากเหตุ
ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใด
ก็ได้ผลนั้นเพียงนั้น

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานในการเสด็จฯ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
สามัคคี
หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า
คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง...คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด
ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย
ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน
แม้จะขัดกันบ้าง...ก็ต้องสอดคล้องกัน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
พิธีจุดเทียนถวายความอาลัย น้อมรำลึกครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
พิธีถวายความอาลัยสงบนิ่ง 89 วินาที น้อมรำลึกครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ภาพการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงเฉลิมพระเกียรติ น้อมรำลึกครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เดอะมอลล์ ทุกสาขา
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. “ช้าง 9 เชือก” ร่วมตักบาตรพร้อมชาวโคราชกว่า 1,000 คน บริเวณถนนหน้าห้าง เดอะมอลล์โคราช
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560
“ปวงประชาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัดและบริษัทในเครือ”