Toggle navigation
User Image ying.ying.shophk Posted: Jan 21, 2018 6:47 AM (UTC)

FEED
18
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk101
🔹复 古 簡 約 磨 砂 包 包🔹
/
包 包 肩 帶 可 任 意 調 節 成 手 提 單 肩 👍🏻
可 以 放 下 一 套 衣 服 ❤️
可 放 13 寸 電 腦 🤤
/
colour : 黑 淺棕
驚 喜 價 HKD $ 75 @1 💘
Size : 厚14 寬36 高30 cm
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_包包系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬

More posts from this user

User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 22, 2018 8:59 AM (UTC)

8
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk168
🔹寬 鬆 連 帽 外 套🔹
/
colour : 焦糖 駝
驚 喜 價 HKD $ 99 @1 💘
Size : 均 碼
衣長66 胸圍102
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_外套系列
#yingyingshophk長袖 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 22, 2018 4:55 AM (UTC)

11
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk167
🔹寬 鬆 褲🔹
鬆 緊 腰 設 計 🤤
搭 配 T 恤 襯 衣 💁🏻‍♀️
效 果 非 常 不 錯 👍🏻
/
colour : 黑 卡其
驚 喜 價 HKD $ 69 @1 💘
Size : 均 碼
腰圍52 (有彈力) 褲長90 臀圍98
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_褲系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 21, 2018 1:35 PM (UTC)

20
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk166
🔹寬 鬆 可 愛 大 衣🔹
/
colour : 如 圖
驚 喜 價 HKD $ 125 @1 💘
Size : 均 碼
衣長95 胸圍130 連肩袖72
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_外套系列
#yingyingshophk長袖 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 21, 2018 10:33 AM (UTC)

17
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk165
🔹情 侶 帽🔹
/
colour : 如 圖
驚 喜 價 HKD $ 49 @1 💘
Size : 可 調 節
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_配飾系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 21, 2018 9:24 AM (UTC)

23
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk164
🔹簡 約 錢 包🔹
/
colour : 黑 灰 藍 淺綠 粉 煙紅
驚 喜 價 HKD $ 58 @1 💘
Size : 均 碼
長12 寬9 厚2 cm
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_包包系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 20, 2018 1:56 PM (UTC)

13
0 Normal
✏️ 優 惠 進 行 中 ❗️
💡 大 量 現 貨 💡
我 DIY 架 🤤
質 量 保 證 㗎 ✏️
貨 品 編 號 #yingyingshophk1_100
🔻
#yingyingshophk配飾
#yingyingshophk現貨區
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk親身拍攝📸 🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
💬 Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755 🤙🏻
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 20, 2018 1:55 PM (UTC)

15
2 Normal
✏️ 優 惠 進 行 中 ❗️
💡 大 量 現 貨 💡
我 DIY 架 🤤
質 量 保 證 㗎 ✏️
貨 品 編 號 #yingyingshophk1_100
🔻
#yingyingshophk配飾
#yingyingshophk現貨區
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk親身拍攝📸 🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
💬 Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755 🤙🏻
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 20, 2018 10:32 AM (UTC)

34
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk163
🔹可 愛 外 套🔹
高 矮 肥 瘦 穿 上 通 通 好 看 🤤
/
colour : 咖 卡其
驚 喜 價 HKD $ 120 @1 💘
Size : 均 碼
衣長70 前短後長 胸圍102 袖長58 插肩袖
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_外套系列
#yingyingshophk長袖👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 20, 2018 9:25 AM (UTC)

29
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk162
🔹寬 鬆 外 套🔹
/
colour : 咖 灰
驚 喜 價 HKD $ 99 @1 💘
Size : 均 碼
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_外套系列
#yingyingshophk長袖👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 20, 2018 8:01 AM (UTC)

28
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk161
🔹可 愛 加 厚 外 套🔹
/
colour : 粉 紫
驚 喜 價 HKD $ 155 @1 💘
Size : 均 碼
胸圍120 衣長80 肩連袖62
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_外套系列
#yingyingshophk長袖👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 19, 2018 12:03 PM (UTC)

11
1 Normal
✏️ 優 惠 進 行 中 ❗️
💡 大 量 現 貨 💡
我 DIY 架 🤤
質 量 保 證 㗎 ✏️
貨 品 編 號 #yingyingshophk1_100
🔻
#yingyingshophk配飾
#yingyingshophk現貨區
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk親身拍攝📸 🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
💬 Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755 🤙🏻
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 19, 2018 12:00 PM (UTC)

12
1 Normal
✏️ 優 惠 進 行 中 ❗️
💡 大 量 現 貨 💡
我 DIY 架 🤤
質 量 保 證 㗎 ✏️
貨 品 編 號 #yingyingshophk1_100
🔻
#yingyingshophk配飾
#yingyingshophk現貨區
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk親身拍攝📸 🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
💬 Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755 🤙🏻
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 19, 2018 9:42 AM (UTC)

21
1 Normal
✏️ 優 惠 進 行 中 ❗️
💡 大 量 現 貨 💡
我 DIY 架 🤤
質 量 保 證 㗎 ✏️
貨 品 編 號 #yingyingshophk1_100
🔻
#yingyingshophk配飾
#yingyingshophk現貨區
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk親身拍攝📸 🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
💬 Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755 🤙🏻
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 19, 2018 8:38 AM (UTC)

24
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk160
🔹帽🔹
/
colour : 黑 深灰 粉 淺灰 駝 米 紅 藏青 粉 銹紅 酒紅
驚 喜 價 HKD $ 58 @1 💘
Size : 可 調 節 🤤
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_配飾系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 19, 2018 4:30 AM (UTC)

24
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk159
🔹帽🔹
帽子內有抽繩 可以調節大小 💙
/
colour : 黑 深灰 橘 淺灰 大紅 米 卡其 粉 酒紅
驚 喜 價 HKD $ 58 @1 💘
Size : 可 調 節 🤤
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_配飾系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 19, 2018 1:45 AM (UTC)

31
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk158
🔹情 侶 棒 球 帽🔹
/
colour : 黑 白 紅 卡其
驚 喜 價 HKD $ 75 @1 💘
Size : 可 調 節 🤤
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk_配飾系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 17, 2018 9:36 AM (UTC)

52
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk157
🔹條 紋 衛 衣🔹
/
colour : 灰 黑 藍 紅
驚 喜 價 HKD $ 55 @1 💘
Size : 均 碼
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk長袖
#yingyingshophk_衣服系列
👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 16, 2018 1:41 PM (UTC)

51
1 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk156
🔹情 侶 加 絨 衛 衣 / 褲🔹
/
colour : 如 圖
驚 喜 價 HKD $ 89 @1 💘( 上 衣 )
驚 喜 價 HKD $ 79 @1 💘( 褲 )
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk長袖
#yingyingshophk_衣服系列
#yingyingshophk_褲系列👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬
User Image ying.ying.shophk Posted: Feb 16, 2018 4:17 AM (UTC)

81
3 Normal
貨 品 編 號 #yingyingshophk156
🔹情 侶 裝 外 套🔹
/
colour : 粉 黑 淺藍
驚 喜 價 HKD $ 88 @1 💘
/
🔸 好 評 區 @ying.shophk 🔸
#yingyingshophk長袖
#yingyingshophk_外套系列 👈 更 多 款 式
🙅🏻 貨 品 出 門 不 設 退 換 🙅🏻
🍬Whatsapp 查詢 : +852 9130-2755🍬