Toggle navigation
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈♥️ @abrahamyusuff ♥️┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו

More posts from this user

User Image insta_israel Posted: Nov 22, 2017 6:11 PM (UTC)
blackbird316
782
12 Normal
Pic Of The Day - 22.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @blackbird316
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 22, 2017 6:50 AM (UTC)
rafael.the.one
1,489
23 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈♥️ @rafael.the.one ♥️┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 21, 2017 6:10 PM (UTC)
ronkishe
856
13 Normal
Pic Of The Day - 21.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @ronkishe
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 21, 2017 8:19 AM (UTC)
ttetereva
1,908
21 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈♥️ @ttetereva ♥️┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 20, 2017 6:42 PM (UTC)
michael_landau
1,331
20 Normal
Pic Of The Day - 20.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @michael_landau
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 20, 2017 9:10 AM (UTC)
guillaume_robbe
1,203
12 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈♥️ @guillaume_robbe ♥️┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 19, 2017 6:48 PM (UTC)
dimikangaroo
1,051
13 Normal
Pic Of The Day - 19.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @dimikangaroo
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 19, 2017 8:32 AM (UTC)
j9ryl
1,485
19 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈┈♥️ @j9ryl ♥️┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 18, 2017 6:16 PM (UTC)
laceandchiffon
1,546
22 Normal
Pic Of The Day - 18.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @laceandchiffon
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 17, 2017 11:53 AM (UTC)
nnssyy
1,045
8 Normal
#פרשת_השבוע ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
#טוהר_הנשק
כל מי שמכיר את הסיפור על יעקב ועשיו ישר שואל את עצמו איך יצחק, אביהם של שני התאומים, לא רואה שעשיו הוא הבן הרשע שעושה מעשים נוראיים ושיעקב הוא הבן הצדיק והתם שצריך להמשיך את דרכו ?
ובכלל, למה צריך לבחור בין שני האחים ? למה אי אפשר לברך את שניהם ?
אז תקשיבו לפירוש המדהים של הרב קוק לפרשת השבוע -
יצחק אבינו הוא לא סתם בנאדם פרטי, אלא השורש ממנו יצמח עם ישראל.
הדילמה בפניה עומד יצחק היא מי ימשיך בעצם עם ישראל בהיסטוריה - יעקב או עשיו ? ואת ההכרעה הנוראית הזו בין שני הבנים הוא צריך לקבל בהחלטתו על נתינת הברכה.
יצחק יודע שלעם ישראל לא מחכים חיים קלים בדרך לבניינו כעם בארץ ישראל ושעוד מצפים לו מאבקים קשים עם כל מי שינסה למנוע ממנו לממש את ייעודו ולכן הוא מצוי בדילמה אמיתית האם להטיל את התפקיד על עשיו, שמלחמה זה השם השני שלו ושסיכוייו לנצח את העמים שיתנכלו לנו בדרך הם גבוהים על אף נפילותיו במישור המוסרי, או על יעקב, שעם כל זה שהוא צדיק ותמים יכול להיות שלשלוח אותו למשימה הזו זה כמו לצאת עם בחורה צמחונית לאל גאוצ'ו..
אבל כאן נכנסת רבקה לתמונה ובגאוניותה הנשית (כן כן בסוף אתן תמיד צודקות) שולחת את יעקב לבוש בבגדי עשיו אל יצחק אביו ובכך משגרת ליצחק בעלה ולנו מסר חשוב לדורות.
רבקה, מציבה בפנינו טיפוס חדש שעוד לא נראה כמותו במהלך ההיסטוריה - אדם תמים, ישר ונקי שכולו טוהר אבל כשצריך וכשאין ברירה הוא יודע לאחוז בחרב, לעלות על הטנק ולהפציץ ממטוס. "בגדי עשיו" הם דבר שחיצוני ליעקב - "זה לא הוא" והוא לא סובל דם שנשפך אבל ביום שהוא  נדרש לכך הוא יודע היטב "לאחוז בעקב עשיו" ולהשתמש בכוחות ה"עשוויים" מבלי שנפשו תיפגע מכך ומבלי שיאבד לרגע את עוצמתו המוסרית.
כשיצחק אבינו רואה כזה יצור - מישהו שהקול שלו הוא קול יעקב אבל ידיו יכולים להיות ידי עשיו נפתרת לו כל הדילמה, זה בדיוק מה שהוא חיפש כל הזמן ולכן הוא מברך את יעקב בלב שלם ומטיל עליו את התפקיד העצום של המשך  ההיסטוריה של עם ישראל בשמחה ובלי שום  היסוס.
אז עם המסר החשוב הזה, שגם אם אנחנו נאלצים לפעמים, בעל כורחנו, ללבוש את בגדי עשיו, עדיין עלינו לדאוג שהקול תמיד יישאר קול יעקב, שתהיה שבת שלום וחודש כסליו שמח חברימים;)
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
פרשנות וצילום: נריה ישורון @nnssyy
User Image insta_israel Posted: Nov 16, 2017 5:44 PM (UTC)
niv.glaz
1,628
20 Normal
Pic Of The Day - 16.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @niv.glaz
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 16, 2017 7:00 AM (UTC)
this_cool_dad
1,458
12 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈┈♥️ @this_cool_dad ♥️┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 15, 2017 4:19 PM (UTC)
eden.yoga
benave.co
1,924
33 Normal
Pic Of The Day - 15.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @benave.co
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 15, 2017 6:39 AM (UTC)
andreeezz
1,219
10 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈┈♥️ @andreeezz ♥️┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 14, 2017 6:14 PM (UTC)
igalslavin1212
1,121
27 Normal
Pic Of The Day - 14.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @igalslavin1212
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 14, 2017 6:25 AM (UTC)
karevamargo1
934
6 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈┈♥️ @karevamargo1 ♥️┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 13, 2017 6:20 PM (UTC)
corinne_bitton
989
25 Normal
Pic Of The Day - 13.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @corinne_bitton
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 13, 2017 5:40 AM (UTC)
mr.rolzay
1,442
10 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈┈┈♥️ @mr.rolzay ♥️┈┈┈┈┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו
User Image insta_israel Posted: Nov 12, 2017 6:47 PM (UTC)
amitgolds33
1,605
48 Normal
Pic Of The Day - 12.11.2017
✨✨✨✨ Congrats - ברכות ✨✨✨✨
📷: @amitgolds33
Tag #insta_israel for a chance to be featured
‎תייגו insta_israel# ואולי תוצגו אצלנו בתמונת #insta🇮🇱
User Image insta_israel Posted: Nov 12, 2017 8:28 AM (UTC)
11.authentic
1,944
21 Normal
The Most Amazing Accounts:
‎🌟🌟 החשבונות הכי מדהימים באינסטגרם 🌟
┈┈┈♥️ @11.authentic ♥️┈┈
‎מהו החשבון הכי מדהים שאתם מכירים? כתבו לנו