Toggle navigation

More posts from this user

Best therapy for my sleeping sickness :)))))
#noonvibes #onsite
Càng lúc càng bánh bèo quá vậy trời :)))))) #weekendtrip #bánhbèo
Đi bảo tàng mà thèm cá đéc chiên mắm quá tời :)))))))
Tưởng không buồn mà buồn không tưởng #noonvibes #onsite
Đến khi cảm thấy hoang mang với những sự thay đổi thì mới nhận ra thời gian đã thay đổi bản thân mình như thế nào. #weekendvibes #backtopresent
Walking street ám ảnh từ thứ hai đến tận chủ nhật :)))
Giữa công trình mơ về chốn thần tiên 😤😤😤 #dreaming #aboutheaven