Toggle navigation

Oscar Saigon Hotel, Ho Chi Minh City

User Image linhh__chauu Posted: May 20, 2017 1:26 PM (UTC)
27
0 Normal
Trời tạnh mưa rùi, ăn cũng no rùi!
Xuống Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ dạo chơi thui nàk! Ahihi
#sinhnhatemtui
#phodibo
#oscarsaigonhotel
User Image jennychen245 Posted: May 19, 2017 2:59 PM (UTC)
9
0 Normal
Đôi lúc cuộc đời quá đắng cay, quá đau khổ nên uống rượu cho thấy bớt đắng cay :( #misssone
User Image michellelvdang Posted: Jul 8, 2016 4:58 AM (UTC)
100
0 Normal
12. Always take breakfast with a view to match 🍾
User Image jina_kbp Posted: Jul 7, 2016 8:18 AM (UTC)
12
0 Normal
▪️Don't let me down▪️

top 10 instagramers

top 10 hashtags