8,176 Posts

7min mstfcmcii
Rise mustafa
Video turkey country.city ​​istanbul
22min rent_house_
Normal turkey country.city ​​istanbul
mstfcmcii #Namaz dinin direğidir
#yenicamii #eminönü
24min

» LOG IN to write comment.

sssuuuaaattt #Yenicamii merdivenler 4h

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

kimhangyeol 이집션 바자르 - 골든 혼 - 예니 자미가 한 눈에 여행도 끝나 간다. #turkey #istanbul #egyptianbazaar #goldenhorn #yenicamii 22h

» LOG IN to write comment.

zati_dy Just. 1d

» LOG IN to write comment.

kubra_feyza Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır
Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır

Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır

İnsâf[ı] değildir anı dünyâya değişmek
Gülzâr[ı]ların cennete teşbîh[i] hatâdır

İstanbul'un evsâfını mümkün mü beyân hiç
Maksûd[ı] hemân sadr-ı kerem-kâra senâdır

Ez-cümle Nedîmâ kulun ey Âsaf-ı devrân
Müstağrak-ı lütf u kerem ü cûd u atâdır

#istanbul #eminönü #yenicamii #salât-ülmağrib #acziyet #vaktidua
1d

» LOG IN to write comment.