66,442 Posts

2h jjyism
Normal 정준영의 재산♡

» LOG IN to write comment.

Normal 남궁민+홍진영=♡나몽,궁진부부♡
ssblingblingss [다스패치] 남궁민&홍진영 맥주CF 찍어!! '우리결혼했어요'에 출연중인 남궁민,홍진영 커플은 방송중에 맥주 커플CF를 촬영하고 싶다고 했으며 둘은 원하던 광고를 찍게 됐다.

두사람의 이미지를 잘 살린 이번 광고로 하이트 맥주매출은 전년도 대비 10배나 올랐다고 한다.

I hope he shoot a beer commercial.

#남궁민 #홍진영#우결#나몽#궁진커플#궁진부부#남궁부부 #namgoongmin #namkoongmin #hongjinyoung #WGM #wegotmarried #홍블리진짜결혼해주세요#나몽궁진맥주CF
3h
 •   lana_oil I want to be drunk 3h
 •   ssblingblingss @lana_oil Me too..Someday..The day will come. :) ;) 2h
 •   hyuna610 그렇지~ 홍블 입술~이 부드럽지~~~~ 2h
 •   heyrim76 와..빨리 광고 들어왔으면 좋겠다용..넘 멋져용.. 2h
 •   iny1147 옴마야~~광고 대박나겄네~~~~ㅎ 2h
 •   lana_oil Feel good after drink it 2h
 •   babyso.1 역시 회장님 작품은 고급져 고급져~ 나몽 씨에프 하이트에 말해주러 가야겠다용 짱이야 맨날 사먹을꼬얌! 2h
 •   nugi_dang 민오뽜는' 포차에서 마시던 카스가 더 어울리던디; 꿩대신 닭이라고- 하이트라도 어디요~~' 당장 마트 편의점에 붙이고 싶소!! ㅎㅎ 현빈~ 내려오시요우 1h

» LOG IN to write comment.

Normal 남궁민+홍진영=♡나몽,궁진부부♡
ssblingblingss [다스패치] 남궁민&홍진영 맥주CF 찍어!! '우리결혼했어요'에 출연중인 남궁민,홍진영 커플은 방송중에 맥주 커플CF를 촬영하고 싶다고 했으며 둘은 원하던 광고를 찍게 됐다.

두사람의 이미지를 잘 살린 이번 광고로 하이트 맥주매출은 전년도 대비 10배나 올랐다고 한다.

I hope she shoot a beer commercial.

#남궁민 #홍진영#우결#나몽#궁진커플#궁진부부#남궁부부 #namgoongmin #namkoongmin #hongjinyoung #WGM #wegotmarried #홍블리진짜결혼해주세요#나몽궁진맥주CF
3h
 •   pmjldy 겁나 조쿤여.. 3h
 •   ssblingblingss @pmjldy 꼭 찍게되길...ㅋㅋㅋㅋ 3h
 •   babyso.1 우아... 근데 방송에서 무슨 광고찍구싶다.. 그러면 곧잘 섭외도 진짜 들어오던데~ 맥주는 꼭! 좀 찍었으면 좋긋당 그죠 2h
 •   hyuna610 ㅋㅋㅋㅋㅋ 캬~ 좋쿠나~~~~ 2h
 •   iny1147 하이트광고주가 요걸봐야하는디~~~~ㅋ 2h
 •   heyrim76 어쩜 좋아..!!이 광고 보니 눈이 번쩍..!!!당장 나가서 사 먹고 싶네용.. 2h

» LOG IN to write comment.

xoxo_jonghyunyura 생일축하하고 행복한 하루보내길! 늘 고마워 <3

Happy Birthday Jonghyun!
Best husband Ive ever seen :) #WGM #Wegotmarried #Jjongah #HongJonghyun #Yura #Ahyoung
#우결 #우리결혼했어요 #홍종현 #유라 #김아영 #HappyBdayJonghyun #생일축하해홍종현
3h

» LOG IN to write comment.

____thuw__ Mệt ghê Vợ chồng người ta tình cảm lãng mạn thế kia vợ chồng nhà này... Chỉ có vật tay với cắn nhau là k ai bằng #wegotmarried #eunrim 3h

» LOG IN to write comment.

kimxitin2 "We Got Married" Song Jae Rim and Kim So Eun love story #songjaerim #kimsoeun #jaerimsoeun #solim #JaeEun #wegotmarried #koreanrealityshow 4h

» LOG IN to write comment.

t_kdrama_n Watching their love story in "We Got Married" makes me fall inlove with this two.#JaeEun #SoLim #KimSoEun #SongJaeRim #jaerimsoeun #wegotmarried 4h

» LOG IN to write comment.

» LOG IN to write comment.

Normal Yongseo couple We Got Married

» LOG IN to write comment.

Normal 남궁민+홍진영=♡나몽,궁진부부♡
 •   jpwcms 회장님땜에 좋아서 죽을거같아요...내명에 못살거도 같음... 4h
 •   hyuna610 저런것도 이쁘당~~어쩌지? ㅎㅎ 아니 민블은 어떻게 참는겨.... 4h
 •   salia372 힝~~~드디어 내일은 힘든 월요일 내일이 토요일 이였으면 4h
 •   ssblingblingss @jpwcms 너무너무 귀엽고~캡처가 딱맘에 드시죵? ㅋㅋㅋㅋ 4h
 •   ssblingblingss @hyuna610 속으로 '나는 목석이다~목석' 요래 버틸듯... 4h
 •   ssblingblingss @salia372 엉엉....우결을 매일하던가 매일 토요일이던가. ...... 4h
 •   jpwcms @ssblingblingss 정말 짱입니다용. 4h
 •   salia372 @ssblingblingss ㅋㅋㅋㅋ 3h

» LOG IN to write comment.

soshilove_09 I just finished watching WGM yesterday i don't know that I already reach the final episode. The ending is to sad . I said 'I don't want to cry' but in the end i cried. And now I want to watch it again lol. I really love this couple, even they're not a real couple in real life (But I hope they are) #WGM #WeGotMarried #YongHwa #SeoHyun #YongSeoCouple #Goguma #GogumaCouple #SNSD #CNBLUE #Hyun #Yong 5h

» LOG IN to write comment.

Normal 남궁민+홍진영=♡나몽,궁진부부♡

» LOG IN to write comment.

 •   mahmask_maihuong daebak! so good~ btw what's the name of song in this video? :)) 3h

» LOG IN to write comment.