1,775 Posts

Normal chris ♡ plantbased worldwide
1chrisgonzalez1 israel you were nothing short of amazing. thank you for the lifetime of memories and can't wait to meet again! 🇮🇱 israel fuistes increíble. gracias por todos los momentos y recuerdos, no puedo esperar para reunirnos de nuevo! ישראל היית לא פחות ממדהימה. תודה לך על חיים שלמים של זכרונות ולא יכול לחכות לפגוש שוב! 17h

» LOG IN to write comment.

sararais Kanske trodde jag aldrig att det skulle hända mig. Att jag skulle tröttna på att festa. Egentligen tröttnade jag redan förra året p ga de enorma baksmällorna, minnesluckorna, ångesten och skammen. Det blev värre betongkepa i och med sköldisskiten. Men då trodde jag fortfarande, trots att jag egentligen visste bättre, att det var något jag behövde att "släppa kontrollen" över mig själv för en flyktig stund. Lika viktigt att "ha kul" som att andas. Det var bara fylla som var kul. Jag var laddad, pirrig och glad hela fredagen för att jag äntligen skulle få "slappna av och ha kul", vara någon annan, uppleva det stora äventyret. Så var det inför varje helg från 14 års ålder, vissa perioder i livet ännu oftare. Alkoholen var det som gav mitt liv mening. Jag trodde och tänkte varje gång, varje helg att det stora äventyret skulle börja där och då. Djupare vänskapsband skulle knytas, något spännande skulle hända som jag kunde minnas med värme hela veckan, varje fest skulle bli den roligaste i mitt liv. Jag skulle också finna mig själv. Jag skulle bli mera, bättre, roligare och mer populär. Jag levde för, hoppades på detta ända fram till nyligen. Att urfuckandet, bristen på kontroll skulle råka göra mitt liv bättre. Som någon som spelar eller leker med elden på annat vis. Ville lägga mitt öde åt slumpen. Berusning, att bli någon annan har alltid vart flykten från mig själv dessutom. Det hände väl oftast inte så mycket, ibland var det jävligt kul, ibland gjorde jag saker som jag ångrade lite och ibland hade jag sådan ångest att jag inte kunde sova eller äta på flera dagar efteråt. Nu vill jag jobba med att trivas med mig själv i stället. Bli bättre, må bättre, ha roligare fast jag själv håller i trådarna. Då blir det ingen baksmälla, ingen ångest och allt består i morgon. Jag äger all min fritid nu, jag använder den till att bli stark. Det är lite tråkigare ibland, jag är kanske tråkigare men jag älskar detta #lifehack. Konflikterna både med mig själv och de jag älskar är mindre. Jag har mer pengar. Bäst av allt; Jag vill inte att någon ska rädda mig från mitt menlösa liv för jag har faktiskt fyllt opp det med ett innehåll som skänker mig glädje varje dag. 1d

» LOG IN to write comment.

1chrisgonzalez1 In case you didn't know here are 10 benefits of riding a bicycle:
⠀⠀⠀ ⠀
1. Puts a big fat smile on your face
2. Shapes your glutes
3. Zero emissions
4. Slows global warming
5. Whizzes past traffic jams
6. No need to pay for gas, parking fees, or auto insurance
7. Gives you legs of steel
8. Earth sends a little extra love to those in a bicycle (scientifically proven)
9. Feels like flying and quiet as a mouse
10. Faster and easier than walking
⠀⠀⠀ ⠀
Por si no lo sabías aquí están 10 beneficios de andar en bicicleta:
⠀⠀⠀ ⠀
1. Pone una gran sonrisa en tu cara
2. Forma tus músculos glúteos
3. Cero emisiones
4. Afloja el calentamiento global
5. Sobrepasa el tráfico sin problema
6. No hay necesidad de pagar por el combustible, las tarifas de estacionamiento, o un seguro de auto
7. Forma piernas fuertes
8. La madre tierra envía un poco de amor extra para los que andan en bicicleta (científicamente probado)
9. Se siente como volar y es silencioso como un ratón
10. Más rápido y más fácil que caminar
2d

» LOG IN to write comment.

Normal chris ♡ plantbased worldwide
1chrisgonzalez1 and so the sun sets on one of the most glorious and magical places i've ever been to around the world. i hope i've inspired you to plan a trip here, I know I can't wait to come back! 🇮🇱 y así mismo cae el sol sobre uno de los lugares más gloriosos y mágicos que he estado en el mundo. espero haberlos inspirado a planear un viaje aquí, yo sé que no puedo esperar a volver! 🏼️ וכך השמש השוקעת באחד המקומות המפוארים והקסומים ביותר שהיו לכל רחבי העולם. אני מקווה שהשראה לך לתכנן את הטיול כאן, אני יודע שאני לא יכול לחכות לחזור! 3d

» LOG IN to write comment.

Normal chris ♡ plantbased worldwide

» LOG IN to write comment.

Normal chris ♡ plantbased worldwide
1chrisgonzalez1 set your heart on the higher gifts, on the things that come from your maker in heaven. these three gifts are all that remain; faith, hope and love, and the greatest is love. 🏼 establece tu corazón en los regalos más altos, en las cosas que vienen de tu creador en el cielo. estos tres regalos son todo lo que queda; la fe, la esperanza y el amor, y el más grande es el amor. 5d

» LOG IN to write comment.

Normal chris ♡ plantbased worldwide
1chrisgonzalez1 your vibe (energy) attracts your tribe, your opportunities, your success, and well ultimately your entirely life. a magnificent life is available to everyone who bestows positive energy. here are five ways to raise your vibe on the daily: 1. develop an attitude of gratitude 2. eat more raw foods 3. sweat daily 4. expose yourself to more UV than TV 5. commit to happiness // what are some of your favorites? tu vibra (energía) atrae las personas a tu alrededor, tus oportunidades, tu éxito, y la totalidad de su vida. una vida magnífica, es disponible para todos los que generan energía positiva. aquí comparto cinco maneras de elevar su vibra diariamente: 1. desarrollar una actitud de agradecimiento 2. comer más alimentos crudos 3. sudor diario 4. exponerse a más radiación UV que la TV 5. comprometerse a la felicidad // cuales son algunas de tus favoritas? 7d

» LOG IN to write comment.

1chrisgonzalez1 you used to be able to walk right into the dead sea from the ein gedi spa. today, a trolley carries guests to and from the sea almost a mile away. environmental activists are pushing to nominate the dead sea as a @unitednations world heritage site - a designation that would mandate creation of an environmental protection plan and restrict development. for centuries the dead sea maintained its equilibrium through a fragile natural cycle: getting its fresh water from rivers and streams from the mountains that surround it and loses it by evaporation. this evaporation process combined with its rich salt deposits account for its incredible 33% salinity. this was the case until 1960 when israel, built an enormous pumping station on the banks of the sea of galilee, diverting water from the upper jordan, the dead sea's primary source, into a pipeline system that supplies water throughout the country. then in the 1970's jordan and syria began diverting the yarmouk, the lower jordan river's main tributary. regardless of the causes, mother nature has the innate power to heal itself if given the proper conditions! @smithsonian @natgeo @natgeotravel @gopro @gopole @viatortravel 1w

» LOG IN to write comment.

1chrisgonzalez1 the best way to feel alive is to make more memories that light you up because the tears will dry and the smiles will fade, but the memories will last forever! 🇮🇱 la mejor manera de sentirse vivo es hacer más recuerdos que te iluminan, porque las lágrimas se secan y las sonrisas se desvanecen, pero los recuerdos durarán para siempre! הדרך הטובה ביותר להרגיש בחיים היא להפוך יותר זכרונות שלהאיר בגלל הדמעות יתייבשו והחיוכים ימוגו לך, אבל הזיכרונות יימשכו לנצח! @gopro @gopole @birksun @viatortravel 1w

» LOG IN to write comment.

Normal chris ♡ plantbased worldwide
1chrisgonzalez1 we must take adventures to know where we truly belong! 🇮🇱 debemos tomar aventuras para saber dónde realmente pertenecemos! אנחנו חייבים לקחת הרפתקאות לדעת איפה אנחנו באמת שייכים! 1w

» LOG IN to write comment.

1chrisgonzalez1 at 429 meters (1,407 ft.) below sea level, the dead sea is earth's lowest elevation on land, and one of the first world health resorts. the goal of the next set of posts is to make you feel part of this incredible holy land adventure experience and ultimately to inspire you to being planning your trip to the region. why? because life is short and travel is the best form of education. let's gooo! 🇮🇱 a 429 metros (1,407 pies.) por debajo del nivel del mar, el mar muerto es la elevación más baja de la tierra, y uno de los primeros centros de salud mundiales. el objetivo de la siguiente serie de fotos y vídeos es para que se sientan parte de esta increíble experiencia en la tierra santa y por último que te inspires a planear tu viaje a la region. porque? porque la vida es corta y viajar es la mejor forma de educación. ¡vamonooos! 1w

» LOG IN to write comment.

1chrisgonzalez1 the masada is one of those places you just never want to leave. 🇮🇱 la masada es uno de esos lugares del cual nunca te quieres ir. ️ מצדה היא אחד מאותם מקומות שאתה פשוט לא רוצה לעזוב. 1w

» LOG IN to write comment.