42,381 Posts

tuklas_pinastakipsilim 05.25.2015

"Tampok na TakipSilim sa Araw na Ito"
Larawan ni Kabayang : @iamrichard2904

Lokasyon ng Kuha : Boracay Island, Philippines

Pinili ni Kabayang : @dennispaul


Tara po at ating Tuklasin ang Ganda ng TakipSilim na Lumalatag sa Bayan ni Pinas.

Follow @Tuklas_PinasTakipSilim and
Tag #Tuklas_PinasTakipSilim #Tuklas_SunsetWorldWide for a chance to be featured.

◦ ◦ ◦ ◦ "MISYON ng Tuklas_PinasTakipSilim" ◦ ◦ ◦ ◦
* Maibahagi sa ating mga Kababayan at Dayuhang Manlalakbay ang Karisma ng TakipSilim ni Pinas;
* Maipakita ang Ibat-ibang Mukha ng TakipSilim na Bumabalot kay Pinas;
* Maihatid ang Yunik na Ugnayan ng Tao, Kalikasan at ng TakipSilim;
* Maisulong ang Kagandahan ng Kahulugan ng TakipSilim; at
* Mapataas ang Kamalayan ng ating mga Ka-Tuklas o Kababayan sa Kahalagahan ng TakipSilim sa Buhay ng Tao.

Founder :
@EdongDugong

Admin :
@masocheese

Moderators :
@carlopii
@dennispaul

Kaya tara na po at Samahan ninyo ang Tuklas_PinasTakipSilim sa Lakbay na ito Gamit ang Lente ng inyong mga Kamera para Tuklasin ang Ibat-ibang Ganda ng TakipSilim kay Pinas at atin itong Ibahagi sa
@Tuklas_PinasTakipSilim

Maraming-maraming Salamat po mga Ka-Tuklas KaJuanDelaKwatsero at KaJuanDeletratista!

Member : @HubDirectory
2h

» ログイン to write comment.

tuklas_pinastakipsilim 05.25.2015

"Tampok na TakipSilim sa Araw na Ito"
Larawan ni Kabayang : @dearjohn26

Lokasyon ng Kuha : Calatagan, Batangas, Philippines

Pinili ni Kabayang : @dennispaul


Tara po at ating Tuklasin ang Ganda ng TakipSilim na Lumalatag sa Bayan ni Pinas.

Follow @Tuklas_PinasTakipSilim and
Tag #Tuklas_PinasTakipSilim #Tuklas_SunsetWorldWide for a chance to be featured.

◦ ◦ ◦ ◦ "MISYON ng Tuklas_PinasTakipSilim" ◦ ◦ ◦ ◦
* Maibahagi sa ating mga Kababayan at Dayuhang Manlalakbay ang Karisma ng TakipSilim ni Pinas;
* Maipakita ang Ibat-ibang Mukha ng TakipSilim na Bumabalot kay Pinas;
* Maihatid ang Yunik na Ugnayan ng Tao, Kalikasan at ng TakipSilim;
* Maisulong ang Kagandahan ng Kahulugan ng TakipSilim; at
* Mapataas ang Kamalayan ng ating mga Ka-Tuklas o Kababayan sa Kahalagahan ng TakipSilim sa Buhay ng Tao.

Founder :
@EdongDugong

Admin :
@masocheese

Moderators :
@carlopii
@dennispaul

Kaya tara na po at Samahan ninyo ang Tuklas_PinasTakipSilim sa Lakbay na ito Gamit ang Lente ng inyong mga Kamera para Tuklasin ang Ibat-ibang Ganda ng TakipSilim kay Pinas at atin itong Ibahagi sa
@Tuklas_PinasTakipSilim

Maraming-maraming Salamat po mga Ka-Tuklas KaJuanDelaKwatsero at KaJuanDeletratista!

Member : @HubDirectory
2h

» ログイン to write comment.

tuklas_pinastakipsilim 05.25.2015

"Tampok na TakipSilim sa Araw na Ito"
Larawan ni Kabayang : @geneticshot

Lokasyon ng Kuha : Sisiman, Bataan, Philippines

Pinili ni Kabayang : @dennispaul


Tara po at ating Tuklasin ang Ganda ng TakipSilim na Lumalatag sa Bayan ni Pinas.

Follow @Tuklas_PinasTakipSilim and
Tag #Tuklas_PinasTakipSilim #Tuklas_SunsetWorldWide for a chance to be featured.

◦ ◦ ◦ ◦ "MISYON ng Tuklas_PinasTakipSilim" ◦ ◦ ◦ ◦
* Maibahagi sa ating mga Kababayan at Dayuhang Manlalakbay ang Karisma ng TakipSilim ni Pinas;
* Maipakita ang Ibat-ibang Mukha ng TakipSilim na Bumabalot kay Pinas;
* Maihatid ang Yunik na Ugnayan ng Tao, Kalikasan at ng TakipSilim;
* Maisulong ang Kagandahan ng Kahulugan ng TakipSilim; at
* Mapataas ang Kamalayan ng ating mga Ka-Tuklas o Kababayan sa Kahalagahan ng TakipSilim sa Buhay ng Tao.

Founder :
@EdongDugong

Admin :
@masocheese

Moderators :
@carlopii
@dennispaul

Kaya tara na po at Samahan ninyo ang Tuklas_PinasTakipSilim sa Lakbay na ito Gamit ang Lente ng inyong mga Kamera para Tuklasin ang Ibat-ibang Ganda ng TakipSilim kay Pinas at atin itong Ibahagi sa
@Tuklas_PinasTakipSilim

Maraming-maraming Salamat po mga Ka-Tuklas KaJuanDelaKwatsero at KaJuanDeletratista!

Member : @HubDirectory
3h

» ログイン to write comment.

24hanners Ba-ba-ba-ba-ba-nana
ba-ba-ba-ba-ba-nana
banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana)
potato-na-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana) banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana)
togari noh pocato-li kani malo mani kano chi ka-baba, ba-ba-nana
yoh plano boo la planonoh too ma bana-na la-ka moobi talamoo
ba-na-na ba-ba (ba-ba-ba-ba-banana) POH-TAAA-TOH-OH-OH (ba-ba-ba-ba-banana)
togari noh pocato li kani malo mani kano chi ka-ba-ba, ba-ba-nanaaaaah! #HannaBanana #IFEX #bananasong #iphoneography #shutterbug
5h

» ログイン to write comment.